Eloisa yhdenvertaisuus -gallup: Vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä enemmän esille 

Eloisa yhdenvertaisuus -gallup: Vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä enemmän esille 

Viestintä, 28.10.2015

Erityisesti yli 80-vuotiaat itse haluavat ikääntyneitä enemmän esiin yhteiskunnassa. Muun muassa tämä selviää Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmaa koordinoivan Vanhustyön keskusliiton teettämästä mielipidekyselystä, jonka tulokset julkaistiin 28.10.2015 Helsingissä.

Julkistamistilaisuuden juontaja toimittaja Katja Ståhl totesi, että vasta ”Ystävän muotokuva”, kirjailija Pentti Holapan homoerotiikkaa kuvaava Finlandia-palkittu romaani vuodelta 1998, avasi silmäni tajuamaan millaista voi olla ikääntyneen homoseksuaalin elämä Suomessa.  
 
Peräti 93 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä ihmisiä pitää kohdella yksilöinä. ”Ihmiset siis ymmärtävät, että vanhuutta on monenlaista, eivätkä vanhukset ole kaikki samanlaisia, tulkitsee ohjelmapäällikkö Reija Heinola.” 
 
Taloustutkimuksella teetetty Eloisa yhdenvertaisuus -gallup paljasti myös, että kansa haluaa vähemmistöt mukaan vanhuspalveluiden suunnitteluun. 

Vähemmistöt halutaan mukaan suunnittelemaan ikääntyneiden palveluita 
 
Ikääntyneille tarkoitettujen palveluiden suunnittelussa pitää vastaajien mielestä olla mukana myös vähemmistöjen edustajia. Tarvitsemme kansan mielestä myös sellaisia palvelutaloja, joissa on erityisosaamista vähemmistöistä. Päättäjien pitäisi huomioida tämä toive SOTE-uudistuksessa, painottavat Eloisa ikä -ohjelmassa mukana olevat ikääntyneiden vähemmistöryhmien parissa työskentelevät asiantuntijat. 
 
Suuri osa kansasta uskoo, että ikääntyneet vähemmistöjen edustajat kohdataan jo nyt yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Todellisuudessa monilla ihmisillä on kokemuksia syrjinnästä näissä palveluissa: heidän erityisiä tarpeitaan ei ole otettu palveluissa huomioon tai heitä ei ole edes ajateltu olevan palvelujen tarvitsijoiden joukossa. 

Suomalaiset haluavat Suomeen myös ikääntyneitä maahanmuuttajia 
 
Väittämään ”On suotavaa, että Suomeen muuttaa muista maista myös iäkkäitä ihmisiä”, vastaa myönteisesti 65 prosenttia. Suomalaiset uskovat, että muissa kulttuureissa ikääntyneitä arvostetaan enemmän kuin täällä. Enemmistö vastaajista on myös sitä mieltä, että suomalaisilla olisi paljon opittavaa kulttuurisilta vähemmistöiltä. 
 
Ihmisarvon kunnioittaminen on suomalaisille tärkeää 
Vastaajista peräti 96 prosenttia on joko täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen on itselle keskeinen arvo. Yhteiskunnan yhdenvertaisuutta eli sitä, että ihmiset ovat samanarvoisia voisi naisten mielestä edistää parhaiten kohtaamisilla, miesten mielestä lainsäädännöllä. 
 
Yli 80-vuotiaiden mielipiteet kuuluviin 
Gallupissa kysyttiin harvinaislaatuisesti myös yli 80-vuotiaiden mielipiteitä: heitä on Suomessa 277 000. Tavallisesti mielipidekyselyt tehdään ainoastaan 15-79-vuotiaille, jolloin ison väestönosan mielipide jää kokonaan kuulematta. Yli 80-vuotiaiden vastauksissa erityistä on se, että etenkin he haluavat vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä enemmän esiin yhteiskunnassa. He myös arvioivat muita yleisemmin, että vähemmistöihin kuuluvat ikääntyneet ihmiset kokevat enemmän turvattomuutta kuin valtaväestöön kuuluvat ikääntyneet. 

Taustatietoa kyselystä:  
Mielipidekyselyn toteutti Taloustutkimus syyskuussa 2015. Gallupissa kysyttiin vastaajien mielipiteitä väitteistä, jotka koskivat vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden ihmisten kohtelua ja asemaa yhteiskunnassa. Kyselyyn vastasi 1083 henkilöä, ja otos edustaa yli 15-vuotiasta suomalaista väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen virhemarginaali on ±2,5 prosenttiyksikköä. Takaisin