Med uppgift att främja äldre människors välbefinnande

Centralförbundet för de gamlas väl är landets strörsta riksomfattande takorganisation för organisationer som arbetar för äldre människor och åldringar. Centralförbundet har verkat sedan år 1949 och dess uppgift är att främja äldres och ålderstignas välmåga och social trygghet samt att fungera som intressebevakare för tredje sektorn.

Förbundet har som medlemmar 340 allmännyttiga aktörer inom äldrearbete på olika håll i Finland. Medlemmar är både lokala och riksomfattande föreningar och stiftelser.

Våra verksamhetsformer

• Ålderspolitisk påverkning och intressebevakning

• Stöd till medlemsorganisationerna

• Handledning och gruppverksamhet för ålderstigna människor

• Utvecklingsverksamhet och utbildning

Centralförbundet är som sakkunnig organisation med beredningsarbetet för lagstiftning m.m. i anslutning till äldreomsorg och servicesystem. Dessutom has förbundet aktivt samarbete med många organisationer inom social- och hälsovården och myndigheterna.

Centralförbundet verkar i intimt samarbete med sina medlemssamfund bl.a. genom att anordna regionala och riksomfattande kurser och konferenser. I förbundets administration deltar genom styrelse- och fullmäktigearbete en stor skara riksomfattande och lokala sakkunniga.  

Värdena är

• Vårt arbete kommer från hjärtat.

• Vi verkar genom från de minsta borden till de största salarna.

• En värdig ålderdom är en mänsklig rättighet. Alltid.

Kontaktuppgifter

Malms handelväg 26

00700 Helsingfors

Finland

Tel. + 358 9 350 8600  

info a vtkl.fi 

www.vtkl.fi

Årsberättelse 2014

VTKL vuosikertomus 2014 NETTI indd
2.1 MB, päivitetty 24.4.2015