Tutkimus- ja kehittämisraportit

Maksuttomat

Nurkat kuntoon -projektin loppuraportti. ulkaisussa esitetään tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöjen liittämiseksi suunnitelmallisen ja ennaltaehkäisevän kunnossapidon piiriin. Liitteissä on malleja tarjouspyynnöistä, sisältömalleja ja teknisiä ohjeita. 2001. Jukka Laakso.

Hinta: 0 €

Tilaaja