Tutkimus- ja kehittämisraportit

Oikeudellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta. Teos sopii sekä julkishallinnon että yksityissektorin työntekijöille, jotka joutuvat tekemisiin peruspalvelujen toteuttamisen ja kilpailuttamisasioiden kanssa. Anja Karvonen-Kälkäjä

Hinta: 35 €
MielenMuutos -tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 1. Raportti käsittelee Ikäihmisten mielenterveys: Julkiset käsitykset, tavoitteet ja käytännöt -osahanketta, jota tehtiin vuosina 2007 - 2009. Saarenheimo, Pietilä.

Hinta: 10 €
MielenMuutos -tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2. MielenMuutos -tutkimus- ja kehittämishankkeen masennusosahankkeen tavoitteena oli edistää suomalaisten ikäihmisten mielenterveyteen liittyvää tutkimustyötä Suomessa sekä kehittää Suomen oloihin sopiva ikäihmisten masennuksen räätälöidyn hoidon malli. Pietilä, Saarenheimo.

Hinta: 25 €

Maksuttomat

Nurkat kuntoon -projektin loppuraportti. ulkaisussa esitetään tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöjen liittämiseksi suunnitelmallisen ja ennaltaehkäisevän kunnossapidon piiriin. Liitteissä on malleja tarjouspyynnöistä, sisältömalleja ja teknisiä ohjeita. 2001. Jukka Laakso.

Hinta: 0 €
Teknillisen korkeakoulun Työpsykologian ja johtamisen laboratorio ja Vanhustyön keskusliitto julkaisivat kesäkuussa vanhustyön palkitsemisoppaan. Vuonna 2004 aloitettu Vanhustyö kannattaa -hanke on osa Teknillisen korkeakoulun palkitsemisen tutkimusohjelmaa. 2006. Kiisa Hulkko, Christina Sweins ja Anu Hakonen.

Hinta: 0 €

Tilaaja