Ravitsemus

Ravitsemus
Oppaan tavoitteena antaa iäkkäiden parissa työskenteleville eväitä ravitsemusongelmien tunnistamiseen ja vinkkejä ravitsemushoitoon. Ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty oppaassa käytännön esimerkkien avulla.

Hinta: 15 €
Opas antaa selkeän kuvan ruokapalvelun suunnittelusta ja toteutuksesta. Oppaan lopussa on esimerkkejä käytännössä hyviksi todetuista ruokaohjeista.

Hinta: 20 €
Kun ruokahalu on huono, tulee erityisesti huolehtia siitä, että pienestäkin määrästä ruokaa saadaan riittävästi energiaa.

Hinta: 3 €
Vanhustyön keskusliitossa toteutettiin kolmevuotinen ravitsemusprojekti RAY:n tuella vuosina 2002—04. Loppuraportissa selostetaan projektin eteneminen, käytetyt menetelmät ja projektin tulokset. Projektiin osallistuneiden palvelutalojen asukkaiden ravitsemustila ja ravinnonsaanti arvioitiin.

Hinta: 10 €

Tilaaja