Johtoryhmä

Jäsenet
Toiminnanjohtaja Satu Helin
Talous- ja hallintopäällikkö Christer Fallström
Kehittämisjohtaja Teija Mankkinen
Järjestöjohtaja Mailis Salmi 
Lakimies Marjut Vuorela