Organisaatio

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry perustettiin vuonna 1949 yhteiselimeksi vanhustyötä tekeville järjestöille. Tuolloin nimeksi tuli Vanhainsuojelun keskusliitto - Centralförbundet för de åldrigas väl. Vanhustyön keskusliiton voimassaolevat säännöt on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 6.8.1997.

Vanhustyön keskusliiton päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja valtuusto. Liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Liittokokous valitsee liitolle valtuuston, sen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Liittokokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

Liittokokous käsittelee ja hyväksyy liiton kolmivuotissuunnitelman, jossa on linjattu strategiset painopisteet seuraavien kolmen vuoden toiminnalle. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen. Toimeenpanovaltaa liitossa käyttää hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajaksi valittiin tammikuussa 2017 kansanedustaja, TtM Hannakaisa Heikkinen. Valtuuston puheenjohtajana toimii VTT Markku Lehto.

Vanhustyön keskusliiton valtuusto syys 2015 - syys 2018

valtuusto
484 KB, päivitetty 26.8.2015

Hannakaisa Heikkinen

VTKL:n puheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen