Toiminnanohjaaja Senioritoimintaan

Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminnan tavoitteena on tarjota ikääntyneille ihmisille osallisuuden ja yhdessäolon mahdollisuuksia, ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja tarjota vapaaehtoistoiminnan avulla tukea yksin kotona asuville ihmisille. Tavoitteena on myös kehittää ja kokeilla uusia toimintamuotoja.

Senioritoiminta sisältää eri puolilla Helsinkiä järjestettävää ryhmä-, vapaaehtois-, tiedotus- ja virkistystoimintaa pääkaupunkiseudun ikääntyneille ihmisille. Senioritoiminta ylläpitää laajahkoa vapaaehtoistoimijoiden verkostoa tukien toiminnassa olevia ja valmentaen uusia henkilöitä. Lisäksi organisoimme koulutustilaisuuksia ja vertaisohjausta VTKL:n jäsenistölle Senioritoiminnan sisältöalueista sekä Vahvike.fi:n käytön edistämiseksi.

Senioritoiminnan toiminnanohjaajan päätehtävänä on vapaaehtoistoiminnan organisointi, mikä koostuu vapaaehtoisten haastatteluista, perehdytyksestä ja valmennuksesta, tehtävien välittämisestä, ohjauksesta ja tukemisesta käytännön haasteissa sekä lisäkoulutusten ja vertaistapaamisten järjestämisestä. Työhön sisältyy osallistuminen vapaaehtoisten rekrytointiin. Lisäksi työ sisältää viikoittain Senioritoiminnan eri ryhmien ohjausta, osallistumista ryhmien suunnitteluun, markkinointiviestintään sekä koko toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Henkilöstö osallistuu tarvittaessa myös liiton tapahtumien ja messujen järjestelyihin.

Eri puolilla Helsinkiä järjestettävien tilaisuuksien lisäksi edellytetään valmiutta matkustaa muilla paikkakunnilla järjestettäviin koulutustilaisuuksiin sekä valmiutta määräajoin toteutuvaan ilta- ja viikonlopputyöhön.

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Arvostamme kokemusta iäkkäiden ihmisten kanssa työskentelystä, ymmärrystä ikääntyneen ihmisen ja ryhmän ohjaamisesta sekä tietoa järjestö- ja palvelutoiminnasta. Kokemus vapaaehtoistoiminnan organisoinnista lasketaan eduksi. Edellytämme näyttöä hyvistä vuorovaikutus, esiintymis- ja tiimityön taidoista, kykyä tarttua ja ratkaista haastavia tilanteita sekä kehittävää työotetta. Kyky hyödyntää eri viestintäkanavia lasketaan tehtävässä eduksi.  

Tarjoamme monipuolisen työn uudistuvassa ja innostavassa toimintaympäristössä. 


Lisätietoja antaa vastaava toiminnanohjaaja Anu Lintilä puh. 050 572 2830 torstaina 14.9. klo 12-14, perjantaina 15.9. klo 8-9 ja keskiviikkona 20.9. klo 15-17.


Hakemus, CV, keskeiset tutkintotodistukset, näytöt osaamisesta tulee jättää perjantaihin 29.9.2017 klo 15.00 mennessä yhtenä tiedostona osoitteeseen: rekrytointi a vtkl.fi