Avoimet työpaikat

Vanhustyön keskusliitto, VTKL on maan johtava ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien järjestöjen valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio. Keskusliiton vanhuuspoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edellytyksiä.

Liitto tukee n. 340 jäsenjärjestöään, kehittää valtakunnallisia toimintamalleja ja luo uutta vanhuuskulttuuria monipuolisen kehittämis- ja tutkimustoimintansa sekä ikääntyneiden ihmisten ohjaus- ja tukitoiminnan avulla. Jäsenyhteisöt toimivat ikääntyneiden ihmisten hyväksi järjestämällä ryhmä- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, lomatoimintaa, neuvontaa ja koulutusta sekä toetuttavat edunvalvontaa, tutkimusta ja kehittämistyötä.  Jäsenyhteisöistä runsaat 200 tuottaa asumis-, hoito-, hoiva-, kuntoutus- ja kotihoidon palveluja vanhuksille. Täten liitto toimii kiinteässä yhteistyössä kuntien ja kehittyvien maakunnallisten sote-alueiden kanssa. Liitto julkaisee Vanhustyö-lehteä.


Haemme  liitolle


  • Toiminnanjohtajaa
    Tehtävänkuvaus ja hakuohjeet löytyvät täältä.


sekä


  • Korjausneuvojaa Itä-Uudenmaan alueelle
    Tehtävänkuvaus ja hakuohjeet löytyvät täältä


Vanhustyön keskusliiton toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla