Avoimet työpaikat

Vanhustyön keskusliitto, VTKL on maan johtava ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien järjestöjen valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio. Keskusliiton vanhuuspoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edellytyksiä. Liitto tukee runsasta 340 jäsenjärjestöään, kehittää valtakunnallisia toimintamalleja ja luo uutta vanhuuskulttuuria monipuolisen kehittämis- ja tutkimustoimintansa sekä ikääntyneiden ihmisten ohjaus- ja tukitoiminnan avulla.

Jäsenjärjestöistä runsaat 200 tuottaa monipuolisia palveluja vanhuksille ja toimii kiinteässä yhteistyössä kuntien ja kehittyvien maakunnallisten sote-alueiden kanssa. Jäsenistöön kuuluu myös keskeisimmät eläkeläisjärjestöt, potilas- ja kansanterveysjärjestöjä sekä eri muodoin ikääntyneiden ihmisten hyväksi toimivia kansalaisjärjestöjä. Liitto tarjoaa dynaamisen ja innostavan työympäristön alati kasvavalla toimialalla.


Meillä ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.


Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Vanhustyön keskusliiton toimintaa Veikkauksen tuotoilla