VTKL:n hankkeet 2000-luvulla

Alla listaus Vanhustyön keskusliiton kehittämishankkeista, joita on toteutettu 2000-luvulla. Kehittämishankkeiden tuloksia on juurrutettu ja juurrutetaan käytäntöön mm. tiedotuksen, koulutuksen ja neuvonnan kautta.

VTKL -hankkeet 2000-luvulla
212 KB, päivitetty 4.9.2016