VANHENEMINEN.FI – omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään 2018-2020

Vanheneminen.fi -hankkeen päämääränä on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja on normaali osa elämänkulun suunnittelua. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi.

Vanhuuteen varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Vanhuuteen voi varautua esimerkiksi huolehtimalla omasta terveydestä, toimintakyvystä ja sosiaalisista suhteista, pohtimalla taloudellista toimeentuloa ja oikeudellista ennakointia sekä suunnittelemalla turvallista asumista omassa kodissa. Joskus ihminen tarvitsee omaehtoiseen toimintaansa myös tukea. Silloin apuna voivat olla omaiset, läheiset, vapaaehtoistoimijat tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Vanheneminen.fi -sivusto

Vanheneminen.fi-verkkosivustolle kootaan ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta. Teemoja ovat

 • arjen turvallisuus
 • tulevaisuuden asuminen
 • osallisuus ja lähiympäristö sekä
 • oikeudellinen ja taloudellinen ennakointi

Sivusto on suunnattu kansalaisille sekä vanhustyön ammattilaisille, päättäjille ja viranomaisille ja se avautuu vuonna 2019. 

Sivuston suunnittelun tueksi kysymme sekä kansalaisilta että eri alojen ammattilaisilta näkemyksiä omaehtoisesta vanhuuteen varautumisesta. Nyt tavoittelemme vastaajiksi ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään viisikymppisiä, eläkeiän kynnyksellä olevia tai jo eläkkeellä olevia ihmisiä.

Toivomme, että vastaat kyselyymme ja kerrot millaisia vanhuuteen varautumiseen liittyviä asioita ja tiedontarpeita omassa työssäsi on noussut esiin. Kysely toteutetaan anonyyminä eli vastaajia ei voida tunnistaa. Kyselyn tuloksia käytetään vanheneminen.fi-verkkosivuston sisällön suunnittelun tukena ja säilytetään hankekauden 2018-2020 ajan. 

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/9EF750543879AB2E

Vastaathan kyselyyn 16.11.2018 mennessä. Kiitos!

Veneenhuolto pieni 2018 vanheneminen fi

Oma vanheneminen -tutkimus

Hankkeessa toteutetaan tutkimus ikääntyneiden ihmisten omista vanhuusiän muutoskokemuksista sekä niihin varautumisesta. Tutkimustuloksia hyödynnetään hankkeessa ja niistä viestitään valtakunnallisesti. Tutkimus valmistuu v. 2019.  

Yhteistyöllä tuloksiin

Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä vanhuuteen varautumiseen liittyvää toimintaa tekevien järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden kesken. Yhteistyön tarkoituksena on vähentää päällekkäistä työtä, parantaa yhteistyötä sekä kohdentaa resursseja tehokkaammin.

Mukana yhteistyössä:

 • Finanssiala ry
 • Invalidiliitto
 • Miina Sillanpään Säätiö
 • Oulunkylän kuntoutussairaala
 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Suomen Asumisen Apu ry
 • Suomen Omakotiliitto
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
 • Turvallisen vanhuuden puolesta -Suvanto ry
 • Ympäristöministeriö
 • VTKL: Seniorsurf, Korjausneuvonta, Kotiturva, Vahvike

Ympyrä vanheneminen fi 144dpi

Yhteystiedot:

Vanheneminen.fi – omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään 

Hankekoordinaattori Katja Helo
p. 050 449 2988
katja.helo a vtkl.fi 

Hankepäällikkö Reija Heinola
p. 050 449 2998
reija.heinola a vtkl.fi

Twitter: @vanheneminen


Vanheneminen.fi -esite:

VTKL Vanheneminen fi yleisesite 100x210 WEB
VTKL Vanheneminen fi yleisesite 100x210 WEB
743 KB, päivitetty 10.7.2018