Kotiturva-hankkeen loppuseminaari 15.-16.5.2018

Tutustu tilaisuudessa pidettyihin esityksiin

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen loppuseminaari järjesttiin Mikkelissä 15.-16.5.2018 puolitoistapäiväisenä. Kotiturva-hankkeessa kokeiltiin uusia, arkiteknologiaan liittyviä tapoja tukea ikääntyneiden ihmisten kotona asumista kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä.

Seminaarissa esiteltiin hankkeessa kokeiltuja uusia palveluita, kuten Mikkelin kirjaston matalan kynnyksen teknologian lainaamispistettä Härpäkettä sekä Huoli-toimintamallia avun tarpeessa olevien ikääntyneiden ihmisten löytämiseksi. Paitsi käytännön toimintaa, tilaisuudessa käsiteltiin ikääntyneiden ihmisten asumisen tulevaisuutta ja teknologian etiikkaa. Seminaarissa oli myös mahdollisuus tutustua Mikkelin uuteen monitoimijakeskukseen, jonne kootaan saman katon alle erilaisia ikääntyneille ihmisille, vammaisille ja omaishoitajille tarkoitettuja palveluita.

Alla pääset tutustumaan tilaisuuden ohjelmaan ja pidettyihin esityksiin. 

VTKL Kotiturva ohjelma
91 KB, päivitetty 11.5.2018
Ikääntynyt ihminen ja teknologian etiikka_Sundgren.pdf
1 MB, päivitetty 29.8.2018
Kotiturva-hankkeen luoma yhteistyömalli ja välineet arkiteknologian käyttöön ja ohjaukseen_Eskelinen.pdf
1.6 MB, päivitetty 29.8.2018
Kokeilukulttuurin merkitys ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä_Ahokas-Kukkonen.pdf
1.7 MB, päivitetty 29.8.2018
Korjausneuvojan näkökulma Kotiturva-hankkeen edistämään yhteistyömalliin_Kortman.pdf
506 KB, päivitetty 29.8.2018
Kokemukset Kotiturva-hankkeen koostamasta arkiteknologiasalkusta_Saarelainen.pdf
787 KB, päivitetty 29.8.2018
Kokemukset kuvayhteyspalvelusta Mikkelissä_Hartonen.pdf
538 KB, päivitetty 29.8.2018
Kokemukset kuvayhteyspalvelusta Helsingissä. Arkiteknologian saatavuus ja korvattavuus- esimerkkinä helsinkiläinen ikääntynyt asiakas_Karvinen.pdf
888 KB, päivitetty 29.8.2018
Huoli toimintamalli Mikkelissä avun tarpeessa olevien ikääntyneiden löytämiseksi Kärkkäinen
2.6 MB, päivitetty 19.9.2018
Löytävän vanhustyön mallin esittely sekä ikääntyneisiin kohdistuvia huijauksia ehkäisevä Petos-hanke_Kannisto_Laine.pdf
650 KB, päivitetty 29.8.2018
Härpäke-lainaamokokeilun rakentuminen ja toteutuminen Mikkelissä_Väänänen_Kontio.pdf
1.2 MB, päivitetty 29.8.2018
Hyvinvointiteknologian oppimisympäristö Etelä-Savon ammattiopistossa ja oppilaitoksen näkökulma Kotiturva-hankkeeseen_Kauppi.pdf
1.4 MB, päivitetty 29.8.2018
Esimerkki älykodista ja teknologian kokeilupisteestä muualla Suomessa_KaikkienKoti Kokeilimo ja Mewet-koti_Tupala.pdf
1.1 MB, päivitetty 29.8.2018
Monitoimijakeskus-hankkeen tausta ja eteneminen_Koinsaari.pdf
1.8 MB, päivitetty 29.8.2018
Omaishoito osana monitoimijakeskusta_Rämö.pdf
354 KB, päivitetty 29.8.2018
Monitoimijakeskuksen hyvinvointiteknologiatila ja- palvelut_Kinnunen.pdf
1.5 MB, päivitetty 29.8.2018
Järjestön yhteistyö monitoimijakeskuksen kanssa_Vartiainen.pdf
1.1 MB, päivitetty 29.8.2018
Hyvinvointialan yrityksen näkökulma monitoimijakeskukseen_Peltola.pdf
396 KB, päivitetty 29.8.2018
Palveluneuvonta osana monitoimijakeskusta Kärkkäinen
843 KB, päivitetty 19.9.2018