Eloisa ikä -koordinaatio

Eloisa ikä on STEAn avustusohjelma (2012–2017) ikäihmisten arjen parantamiseksi. Ohjelman lähtökohtana ovat senioreiden omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta.

Ohjelmalla lisätään ikäihmisten osallisuutta järjestämällä monimuotoista yhteisöllistä toimintaa, vertaistoimintaa ja toiminnallisia ryhmiä kuten esimerkiksi taide- ja kulttuuripainotteisia ryhmiä. Ohjelmassa kehitetään yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan arkea uhkaavia ongelmia ajoissa ja autetaan jo ongelmia kohdanneita. 

Eloisa ikä -ohjelma verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja muita paikallisia toimijoita. Ohjelmalla pyritään lisäksi vaikuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi. Ohjelma nostaa esille ikäihmisten moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa yhteistyössä STEAn kanssa. Koordinaation tehtävänä on ohjelmassa mukana olevien hankkeiden kehittämistyön tukeminen ja hankeverkoston keskinäisen yhteistyön vahvistaminen. Lisäksi VTKL:n koordinaatio tutkii osahankkeisiin osallistuvien ikäihmisten arjen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin kokemuksia.

Eloisa ikä -ohjelmassa on mukana yli 30 järjestöä eri puolilla Suomea. Ohjelman hankkeissa kehitettyjä palkittuja toimintamalleja hyödynnetään maanlaajuisesti.

Ohjelman tavoitteet 

  • Mahdollisuuksien ja edellytysten luominen ikäihmisten osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle.
  • Paikallisten yhteistyömallien kehittäminen ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen, arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen välittämiseen sekä ongelmia kohdanneiden auttamiseen.
  • Yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin vaikuttaminen myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi. 

Tutustu ohjelmaan ja sen hankkeisiin tarkemmin: www.eloisaika.fi

Eloisa ikä -ohjelman yhteyshenkilöt:

Ohjelmapäällikkö
Reija Heinola
Puh. 050 449 2998

Ohjelmakoordinaattori
Katja Helo
Puh. 050 449 2988

Viestintäkoordinaattori 
Tiina Hailla
Puh. 050 556 5922

Vanhempi tutkija 
Marja Saarenheimo
Puh.  050 367 6742 (paikalla ti-to)

Tutkija 
Minna Pietilä
Puh. 050 594 7932

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Mielenterveydellä ei ole ikärajaa!

Eloisa ikä -ohjelman tuottama kuuden videoanimaation sarja esittelee mielenterveyttä tukevia ratkaisuja.

Linkki videoiden soittolistaanEloisaika_STEA_color_FI_rgb.jpg