Heurkekan Dialogi Ajassa -näyttelyn oppaiden haastattelututkimus

Vanhustyön keskusliitto oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tiedekeskus Heurekan kanssa ”Dialogi ajassa – vanhenemisen taito” -näyttelyä. Näyttelyssä pohdittiin ikääntymistä ja vanhuutta eri näkökulmista. Näyttely avautui 1.10.2016 ja se oli avoinna 15. tammikuuta 2017 asti.

Erityisen mielenkiintoiseksi Dialogi Ajassa -näyttelyn teki se, että näyttelyssä kierrettiin 15 hengen ryhmissä ikäasiantuntijoiden eli yli 70-vuotiaiden dialogioppaiden opastuksessa.  Idea yli 70-vuotiaiden dialogioppaiden palkkaamisesta herätti paljon kiinnostusta mediassa. Rekrytointi-ilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja siihen reagoi yhteensä 578 ikääntynyttä kansalaista, joista vanhimmat olivat yli 90-vuotiaita. Näiden hakijoiden joukosta valittiin näyttelyyn 30 opasta.

Vanhustyön keskusliitto aloitti vuoden 2016 alussa yhdessä Miina Sillanpään säätiön kanssa tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää Heurekan Dialogi ajassa -näyttelyssä työskennelleiden dialogioppaiden työskentelyyn liittyneitä motivaatiotekijöitä sekä kokemuksia näyttelyoppaana. Lisäksi selvitetetään oppaiksi valikoituneiden kokemuksia omasta vanhenemisestaan.

Haastatteluiden tavoitteena on kartoittaa niitä tekijöitä, jotka edesauttavat ikääntyneiden rekrytoitumista palkkatyöhön ja/tai aktiivisiksi vapaaehtoistoimijoiksi järjestöihin. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia työtehtäviä ryhmäläiset ylipäätään pitävät mielekkäinä tai epämielekkäinä. Vaikka digioppaiksi valikoituneet muodostavat valikoituneen joukon, on sen avulla mahdollista tutkia myös ikääntyneiden vanhenemisen ja osallisuuden kokemuksia sekä sitä, miten osallisuutta olisi mahdollista tukea. 

Lisätietoja

Teija Mankkinen, kehittämisjohtaja Vanhustyön keskusliitto, p. 040-1617787, sähköposti teija.mankkinen a vtkl.fi

Anne Rahikka, tutkimuspäällikkö Miina Sillanpään säätiö, p. 040-5355223, sähköposti anne.rahikka a miinasillanpaa.fi