Kehittäminen, innovaatiot ja tutkimus (KIT)

Kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoimintamme (KIT) tavoitteena on tuottaa hyvän elämän ja monimuotoisen ikääntymisen tueksi hyviä käytäntöjä ja taitoja sekä tutkittua tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla vastataan toimintaympäristön muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Arvokkaan vanhuuden ja hyvän elämän puolesta

  • juurruttamalla vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja
  • tuottamalla ratkaisuja, malleja ja ennakoivaa tietoa eri toimijoiden käyttöön
  • keräämällä, tuottamalla ja levittämällä ajankohtaista ja muutoksia taustoittavaa tietoa

 

Vanhustyön keskusliiton kehittämistyön pääpaino on toimintakäytäntöjen uudistamisessa. Toiminnan tuloksista raportoidaan rahoittajille vuosittain ja niistä kerrotaan mm. kotimaisissa ja kansainvälisissä kongresseissa, messuilla ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Keskusliitto tuottaa kehittämistoimista myös raportteja ja muita julkaisuja, joita voi tilata mm. nettikauppamme kautta.

Näillä sivuilla voit tutustua keskusliiton alaisuudessa tällä hetkellä käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeisiin voi sisältyä myös tutkimuksellisia osuuksia.


KIT-tiimi:

Teija Mankkinen, kehittämisjohtaja, Kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminta (KIT)

Reija Heinola
ohjelmapäällikkö, Eloisa ikä

Liisa Tiainen
vastaava asiantuntija, SeniorSurf

Hilla Kiuru
tutkija, SeniorSurf

Kaisa Eskelinen
projektivastaava, Kotiturva


Ca1a5881