Kuva välittää – kuvapuhelut arjen ilona ja ammattilaisen työvälineenä

Kuvayhteys välittää hetkiä elämästämme ja kuvia siitä mitä teemme ja missä olemme, ilmeitä, eleitä ja hyviä hetkiämme mieluisissa paikoissa. Kohtaa lapsenlapsi merten takaa tai vanha ystävä toiselta paikkakunnalta. Kuvaa välittävä tekniikka toimii vain välineenä, me itse luomme vuorovaikutuksen - samoilla periaatteilla kuin kasvotusten.

Kuvapuhelut ovat digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat kommunikoida toistensa kanssa etäyhteyden avulla paikasta riippumatta. Kuvayhteyttä varten kotikäyttäjä tarvitsee tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on kamera, mikrofoni ja verkkoyhteys. Kuvayhteys toimii selaimen kautta tai mobiililaitteen sovelluksella. Saatavilla on myös erillisiä kuvapuhelinlaitteita, jotka muistuttavat pöytäpuhelinta. Kuvapuhelinsovelluksen kautta on mahdollista jakaa myös tiedostoja ja esimerkiksi kuvia.  Kuvapuhelut toimivat samalla periaatteella kuin tavalliset puhelut – kun toisesta päästä soitetaan, niin toisessa päässä hälyttää. 

kuva syyskuuteema

Kuvayhteyttä voidaan käyttää paitsi sosiaaliseen vuorovaikutukseen, myös asiointiin. Erilaiset kuvayhteyttä hyödyntävät etäpalvelut yleistyvät ja tuovat palveluita yhä useampien ihmisten saatavilla. Kuvayhteyttä voidaan käyttää myös neuvonnassa ja ohjauksessa esimerkiksi terveydenhuollossa. Esimerkiksi tapaaminen lääkärin kanssa tai pankin kanssa käytävät lainaneuvottelut voidaan hoitaa kuvayhteyden välityksellä. Myös uuden oppiminen ja tapahtumien seuraaminen onnistuvat mukavasti kotoa käsin kuvayhteyden avulla. Webinaarit eli verkkoseminaarit ovat koulutuksia, luentoja tai keskusteluja, joihin voi osallistua omalta kotisohvalta käsin. Lähiverkko- projektissa toteutetaan erityisesti ikääntyville ihmisille suunnattuja webinaareja, joihin voi tutustua ja ilmoittautua  tästä.

Ammatillisessa käytössä kuvayhteys mahdollistaa asiakkaan kohtaamisen kotiympäristössä. Se tarjoaa uuden kommunikointivälineen ja palvelutavan asiakastyöhön. Kuvayhteyden kautta ollaan vieraana asiakkaan kotona. Ammatillista toimintaa ohjaavat kaikki samat eettiset periaatteet kuin vastaanotto- tai kotikäynneillä. Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen Kotimiks-pilotissa on kokeiltu kuvayhteyttä kotona asuvien ikääntyvien ihmisten ohjaamisessa ja arjen toimintojen tukemisessa. Hankkeessa on tehty käytännönläheinen opas: Kuvavälitteisesti kotiin-opas ammattilaisille ikääntyneen ihmisen ohjaamiseen.  Tutustu oppaaseen, löydät sen tämän sivun oikeasta reunasta.

Lähteet:

VM 2015. Etäpalvelu tuo palvelut kuvayhteydellä kansalaisen kotisohvalle. http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/etapalvelu-tuo-palvelut-kuvayhteydella-kansalaisen-kotisohvalle

Äyväri Heikki 2014. Kuvapuhelimet – opas kuvallisen yhteydenpidon ratkaisuista. KÄKÄTE-oppaita 9/2014

Kuvavälitteisesti kotiin - opas

Kuvavälitteisesti kotiin -opas
Kuvavälitteisesti kotiin -opas
2.3 MB, päivitetty 30.9.2016