Tekee mieli oppia teknologiaa

Oppia ikä kaikki, kuten sanotaan. Uuden oppiminen ei ole iästä kiinni, sillä oppimiskykymme säilyy läpi elämän. Ikääntyessä oppiminen tapahtuu vain hitaammin ja uuden asian parissa tarvitaan toistoja.

Teknologiaa kohdatessaan moni ikääntynyt ihminen kokee olevansa uuden ja oudon edessä. ”En minä enää tuollaista opi, liian vaikeaa” saattaa olla usein ensimmäinen ajatus.  Muistuta itseäsi, että olet aiemminkin omaksunut teknologiaa. Elämänhistoriasi aikana olet ottanut todennäköisesti käyttöösi monia erilaisia teknisiä laitteita, joita nuorempi sukupolvi ei edes tunne.

Kotiturva oikeakuva


Löydä merkityksiä, näe hyötyjä
Vanha koira oppii uusia temppuja, vastoin vanhan sanonnan olettamusta. Koiralla pitää kuitenkin olla luu jota hamuta. Teknologian käytön opettelu edellyttää motivaatiota, joka syntyy usein hyötyjen näkemisestä. Mitä minulle merkityksellisiä asioita teknologia voi edistää? Parhaimmillaan teknologia parantaa ikääntyneen ihmisen elämänlaatua tarjoamalla esimerkiksi mahdollisuuden hoitaa itsenäisesti omia asioita tai pitää yhteyttä lähimmäisiin. Teknologian onkin todettu lisäävän ikääntyneiden ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Esimerkiksi kuvapuhelut tai sosiaalinen media voivat olla väylä pitää yhteyttä lapsiin ja lastenlapsiin.

Teknologiset ratkaisut voivat myös mahdollistaa kotona asumisen pidempään ja tuoda turvaa arkeen. Erilaiset arkea tukevat teknologiset ratkaisut, kuten liesivahdit, paikantimet, yövalot, turvarannekkeet ja älypuhelin edistävät kotona toimimista ja tarjoavat apua. Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen Tartu teknologiaan-esitteeseen on koottu erilaista arkea tukevaa teknologiaa. Esitteen löydät tämän sivun oikeasta reunasta.

Pienin askelin eteenpäin
Anna itsellesi aikaa perehtyä laitteisiin ja sovelluksiin. Ikääntyessä uusien asioiden opettelua helpottaa, jos asian pilkkoo pieniin osiin. Eteneminen vaihe ja toiminto kerrallaan auttaa asian omaksumisessa. Ikääntymisen myötä mieleen painamisen ja mieleen palauttamisen prosesseissa tapahtuu hidastumista. Toistot ja kertaaminen auttavat. Myös käytettävien laitteiden tulisi toimia niin, että toimintojen mieleen palauttaminen tauonkin jälkeen on vaivatonta.

Tutustu ja kokeile- innostu!
Entä jos rikon tämän? Kuinka tätä käytetään? Teknologiapelkoa ja epäröivää asennetta helpottaa, jos laitteen käyttöä saa opetella kiireettömästi ja tarjolla on henkilökohtaista opastusta. Erilaiset matalan kynnyksen tutustumispaikat, kuten teknologialainaamot tai - torit ovat hyvä paikka tutustua laitteisiin. Kannattaa kokeilla rohkeasti. Kaikkea ei tarvitse omaksua ja ottaa käyttöön, omaan arkeen luontevasti solahtava ja sopivimmalta tuntuva teknologia löytyy kokeilemisen kautta.  

Opastaja mukaan opetteluun
Teknologian kanssa ei kannata jäädä yksin. Älypuhelin, tabletti tai tietokoneet ylipäätään voivat olla melko uusi maailma monelle ikääntyneelle. Matkalle uuteen on hyvä ottaa opas mukaan. Monilla sukulaiset ja jälkipolvi auttavat, mutta vertainen on myös oiva apu. Toisen ikäihmisen kanssa voi edetä sopivaan tahtiin ja yhdessä ihmetellen voi löytää monia mahdollisuuksia ja käyttötapoja.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. SeniorSurfissa on myös koottu ikääntyneille ihmisille vertaistukea nettiopastukseen tarjoavia tahoja. Näiden paikkojen tiedot löydät täältä.

Teknologia voi ilahduttaa ja auttaa kun sitä oppii käyttämään. 
Ole utelias, muodosta rauhassa oma suhteesi teknologiaan.


 

Lähteet:
Leikas Jaana (toim.) Ikäteknologia. Vanhustyön keskusliitto.
Wessman ym. 2013. Ikääntynyt ja teknologia – kokemuksiani teknologian käytöstä. KÄKÄTE-tutkimuksia 2/2013.

 

Tartu teknologiaan-esite
Tartu teknologiaan-esite
166 KB, päivitetty 23.1.2017