Teknologia liikkujan turvana ja apuna

”JOS LUONNOSSA HALUAT LIIKKUA NYT - SÄ TAKUULLA LÖYDYT”

Lähestyvä syksy marja- ja sienisatoineen houkuttelee metsään. Tutussakin maastossa saattaa suuntavaisto kuitenkin pettää, ja etenkin muistisairaat ihmiset voivat eksyä. Turvallinen luonnossa liikkuminen tuottaa iloa kaikenikäisille ja ylläpitää hyvinvointia ja toimintakykyä.

Teknologian avulla voidaan tuoda turvaa ja luoda mahdollisuuksia ulkona liikkumiseen, kun eksymisen ja katoamisen pelkoa ja riskiä voidaan vähentää. Ohessa vinkkejä teknologian tarjoamista mahdollisuuksista löytää ja paikantaa.

geokätköilyä

Ole kartalla – käytä GPS-paikannusta

GPS-paikannuslaitteiden avulla omainen tai muu sovittu taho voi seurata henkilön liikkumista tai tarvittaessa paikantaa sijainnin esimerkiksi älypuhelimen tai tietokoneen karttasovelluksen välityksellä. Laitteisiin on myös mahdollista ohjelmoida erilaisia automaattisia hälytyksiä esimerkiksi määritetyn turva-alueen ylittämisestä tai kaatumisesta. Paikannuslaitteissa on usein hätäpainikkeet, joilla käyttäjä pystyy itse pyytämään apua. Laitteisiin on usein myös mahdollista soittaa, jolloin saadaan automaattisesti kuunteluyhteys.  Paikannusominaisuus voi olla myös liitettynä turvarannekkeeseen.                                                                                                                             

Puhelin matkassa, sijainti tiedossa


Matkapuhelimeen, jossa on GPS-ominaisuus, on mahdollista asentaa paikannusohjelma, jolloin henkilön paikantamiseen ei välttämättä tarvitse hankkia erillistä paikannuslaitetta.  Tällöin tulee kuitenkin huolehtia, että käyttäjä muistaa ottaa matkapuhelimen mukaansa liikkuessaan ulkona.
Älypuhelimeen on ladattavissa 112 Suomi-sovellus, joka välittää soittajan sijaintitiedon automaattisesti hätäkeskukseen. Sovelluksen kuvake on hyvä asettaa jo puhelimen aloitusnäyttöön, josta se on helposti käytettävissä. Sovellus on maksutta ladattavissa Digian sivujen kautta.Ken etsii, se aarteen löytää

Paikannusteknologiaa voidaan hyödyntää myös hauskan ulkoiluharrastuksen muodossa. Geokätköilyssä piilotetaan ja etsitään geokätköjä gps- paikannuksen avulla. Geokätköily on kaikenikäisille ja - kuntoisille sopiva harrastus, jossa voi kokea löytämisen riemua ulkoilmasta nauttien.

Erilaiset paikannusta hyödyntävät virtuaalipelit, kuten Pokemon GO aktivoivat toimimaan ja tuovat uuden ja hauskan ulottuvuuden tuttuunkin ympäristöön ja siinä liikkumiseen.

Avaimet hukassa, silmälasit kadoksissa?

Suurimmalle osalle ihmisistä on tuttua ja arkipäiväistä se, että joutuu etsimään tarvitsemiaan esineitä. Paitsi ihmisiä, myös esineitä voidaan paikantaa. Pienet, usein avaimenperän tyyppiset laitteet ilmaisevat äänimerkillä sijaintinsa, kun lähettimen nappia painetaan. Jotkin laitteet aktivoituvat piippaamaan vihellyksestä. Markkinoilla on saatavilla myös Bluetooth-ominaisuutta hyödyntäviä paikantimia, jolloin paikannustoimintoa voidaan käyttää älypuhelimen välityksellä ja saada sijaintitietoja esineestä. Paikannuslaitteissa on rajoitettu kantama, ja jotkin mallit ilmoittavat, mikäli paikantimella varustettu esine jää alueen ulkopuolelle. Näin käyttäjä voi saada tiedon esimerkiksi siitä, jos on poistumassa kotoaan ilman avaimia.

Paikannuslaitteiden ja – sovellusten käyttöönoton yhteydessä, on hyvä ottaa huomioon käyttäjän yksityisyys. Paikantamisen avulla voidaan tukea yksilön itsenäistä asumista ja toimintakykyä, mutta on tärkeää pohtia missä tilanteissa ja kenen toimesta paikantaminen tapahtuu.     

Lähteet:
Forsberg K, 2012. Teknologia avuksi Ihmisten ja esineiden paikantamisessa. KÄKÄTE-oppaita 3/2012.
http://www.turvallinenkoti.fi/turvaranneke
http://geokätköt.fi/