Eloisa ikä -koordinaatio

Eloisa ikä on RAY:n avustusohjelma (2012–2017) ikäihmisten arjen parantamiseksi. Ohjelman lähtökohtana ovat senioreiden omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta.

Ohjelmalla pyritään lisäämään ikäihmisten osallisuutta järjestämällä monimuotoista yhteisöllistä toimintaa, vertaistoimintaa ja toiminnallisia ryhmiä kuten esimerkiksi taide- ja kulttuuripainotteisia ryhmiä. Ohjelmassa kehitetään myös yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan arkea uhkaavia ongelmia ajoissa ja autetaan jo ongelmia kohdanneita. 

Eloisa ikä -ohjelma verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja muita paikallisia toimijoita. Ohjelmalla pyritään lisäksi vaikuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi. Ohjelma nostaa esille ikäihmisten moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa yhteistyössä RAY:n kanssa. Koordinaation tehtävänä on ohjelmassa mukana olevien hankkeiden kehittämistyön tukeminen ja hankeverkoston keskinäisen yhteistyön vahvistaminen. Lisäksi VTKL:n koordinaatio tutkii osahankkeisiin osallistuvien ikäihmisten arjen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin kokemuksia.

Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvaa toimintaa toteuttavia järjestöjä on jo yhteensä 25 eri puolilla Suomea. Viimeiset uudet hankkeet käynnistyvät vuonna 2015. 

Ohjelman tavoitteet 

  • Mahdollisuuksien ja edellytysten luominen ikäihmisten osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle.
  • Paikallisten yhteistyömallien kehittäminen ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen, arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen välittämiseen sekä ongelmia kohdanneiden auttamiseen.
  • Yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin vaikuttaminen myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi. 

Tutustu ohjelmaan ja sen hankkeisiin tarkemmin: www.eloisaika.fi

Eloisa ikä -ohjelman yhteyshenkilöt:

Ohjelmapäällikkö
Reija Heinola
Puh. 050 449 2998

Ohjelmakoordinaattori
Katja Helo
Puh. 050 449 2988

Viestintäkoordinaattori 
Tiina Hailla
Puh. 050 556 5922

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Uutispaketti iäkkäiden mielenterveydestä

Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio on tuottanut uutispaketin iäkkäiden mielenterveydestä. Asiantuntija-haastateltavana on vanhempi tutkija FT Marja Saarenheimo.

Videosta, radiojutusta ja artikkelista koostuvasta tietopaketista käy muun muassa ilmi, miten panostamalla ikäihmisten mielenterveyteen voidaan säästää terveydenhuollon kustannuksissa.

Linkki uutispakettiin: 

Ikäihmisten masennusta kannattaa hoitaa

RAY-EloisaIka-tunnus-kumppanit