Kehitämme

Vanhustyön keskusliiton kehittämistyön pääpaino on toimintakäytäntöjen uudistamisessa. Toiminnan tuloksista raportoidaan rahoittajille vuosittain ja niistä kerrotaan mm. kotimaisissa ja kansainvälisissä kongresseissa, messuilla ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Keskusliitto tuottaa kehittämistoimista myös raportteja ja muita julkaisuja, joita voi tilata mm. nettikauppamme kautta.

Näillä sivuilla voit tutustua keskusliiton alaisuudessa tällä hetkellä käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeisiin voi sisältyä myös tutkimuksellisia osuuksia.

Alla listaus Vanhustyön keskusliiton kehittämishankkeista, joita on toteutettu 2000-luvulla. Kehittämishankkeiden tuloksia on juurrutettu ja juurrutetaan käytäntöön mm. tiedotuksen, koulutuksen ja neuvonnan kautta.

VTKL -hankkeet 2000-luvulla
212 KB, päivitetty 14.2.2015

Ca1a5881