Olet tässä:  Jäsentoiminta
Tulosta sivu Suurenna tekstiäkokoa Pienennä tekstikokoa
VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO
SIVUSTON HAKUPALVELU
HAKU | SIVUKARTTA
JÄSENYHDISTYSTEN EXTRANET
Tunnus:
Salasana:
Vanhustyön keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin 09 3508 600
Faksi 09 3508 6010
info a vtkl.fi

Jäsentoiminta

Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Yhtenä keskeisenä tehtävänä on toimia jäsenyhteisöjen yhteenliittymänä ja tukea niiden työtä.

Jäsenyhteisöt
Liiton jäseninä on runsaat 340 yleishyödyllistä vanhustyön toimijaa eri puolilla Suomea. Jäseniksi voidaan hyväksyä vanhusten hyväksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Yksityishenkilöt ja muut yhteisöt voidaan hyväksyä liiton kannattajajäseniksi

Jäsenistöön kuuluu sekä paikallisia että valtakunnallisisa toimijoita. Jäsenyhteisöt tuottavat mm. asumis- ja hoivapalveluita, kotona asumista tukevia palveluita ja kuntoutusta. Ne järjestävät myös ryhmä-, virkistys- ja viriketoimintaa, organisoivat vapaaehtoistoimintaa ja tarjoavat vuokra-asuntoja. Lisäksi jäsenyhteisöt toimivat ikäihmisten edunvalvojina, kouluttavat, neuvovat ja tuottavat uutta tietoa.

Yhteistä kaikille jäsenille on halu toimia vanhusten hyvinvoinnin ja aseman edistämiseksi. Jäsenyhteisöjen tarjoamiin palveluihin ja toimintaan voi tutustua tarkemmin Palveluhaku-työkalun avulla. Palveluhaku

Jäsentoiminta
Jäsentoiminta on vuorovaikutteista tiedon ja kokemusten vaihtoa. Jäsentoiminnan avulla jaetaan tietoa toimivista käytännöistä, tutkimus- ja kehittämistyön tuloksista sekä muista vanhustyössä ajankohtaisista asioista.

[pdf]Aluejako, 143 kb, Päivitetty: 08.10.2012


Jäsenedut
 • Jäsenneuvonta
 • Vanhustyön aluefoorumit
 • Jäsenyhteisöjen johtajien foorumi
 • Muuta ajankohtaista jäsenkoulutusta
 • Näkyvyys valtakunnallisessa Palveluhaku-toiminnossa
 • Sähköinen jäsenkirje kerran kuukaudessa sekä alueellisesti kohdennettuja jäsenkirjeitä
 • Extranet-sivusto - tietopankki toiminnan tueksi
 • Jäsenten suljettu keskusteluryhmä Facebookissa
 • Vanhustyö - Seniorarbete -lehti
 • Paikallis- ja aluetasolla toimiville jäsenille: mahdollisuus OK-opintokeskuksen tukeen ja koulutuksiin


Lisätietoa: järjestöpäällikkö Terhi Jussila Järjestötoiminnan yhteystiedot
Neuvonta
 • Lakiasiat
 • Talous ja verotus
 • Vanhustyön sisältökysymykset
 • Laadunhallinta ja kehittäminen
 • Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvät asiat
 • Muut asiat järjestö- ja palvelutoiminnan arjessa
 • Tiedotus ja viestintä
© Vanhustyön keskusliitto, Sivu päivitetty viimeksi 16.04.2014 | Leena Valkonen
verkkovaraani, 2007