Hakutulokset

Studio55: Vapaaehtoistyö vanhusten parissa(Uutinen)
Studio55:ssa. Aiheena oli vapaaehtoistyö vanhusten parissa. Sanna Dufva kertoi ohjelman juontajalle Markku Veijalaiselle mm. siitä, kuinka...

Vapaaehtoisuuden voimaa nostetaan esiin vanhustenviikolla lokakuussa (Uutinen)
än vuoden teemana on EU:n vapaaehtoistyön vuoteen liittyen Vapaaehtoisuus voimana – Frivillighet som kraft! – Tutkimusten mukaan noin mil...

vapaaehtoiseksi.fi kannustaa avuksi iäkkäille ihmisille(Uutinen)
ä kertaa yhteen erilaisia vapaaehtoistyön tapoja kotona asuvan iäkkään avuksi. Sivusto on järjestöjen yhteinen ponnistus ja toteutusta tuki ym...

Päivän takana ovat(Sivu)
intaamme kuuluu kouluttaa vapaaehtoistyöhön vertaisohjaajia eli tuutoreita, jotka auttavat ja rohkaisevat ikääntyviä hankkimaan atk-taitoja ik...

Mitä Ystäväpiiri-koulutus on? (Sivu)
seen voit osallistua myös vapaaehtoistyöntekijänä. Ystäväpiiri-koulutuksen tärkein osallistumisskriteeri on motivaatio ryhmänohjaamiseen ja iä...

SeniorSurf-verkosto(Sivu)
intaamme kuuluu kouluttaa vapaaehtoistyöhön vertaisohjaajia eli tuutoreita, jotka auttavat ja rohkaisevat ikääntyviä hankkimaan atk-taitoja ik...

Vapaaehtoiset vuodeosastolla(Uutinen)
eaa tutkimuksessaan, että vapaaehtoistyötä ei vielä osata hyödyntää riittävästi.. Oraganisoitu vapaaehtoistyö pitkäaikaishoidon osastoilla on...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi lokakuussa(Uutinen)
kurssin Malmilla. Kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita kurssille. Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta organisoi...

Vanhustenpäivän pääjuhla Joensuussa - Vuoden vanhusteko palkittiin (Uutinen)
suomalaisista osallistuu vapaaehtoistyöhön, mikä on yli kaksi kertaa korkeampi osuus kuin koko EU:n keskiarvo (20%) ja neljä kertaa korkeampi...

Ystäväpiiri-toiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä: Vanhustyön keskusliitto panostaa alueellisen toiminnan laajentamiseen(Uutinen)
a alueellaan yhteistyössä vapaaehtoistyötä järjestävien organisaatioiden sekä muiden tahojen kanssa. Koulutukset suunnataan niille vapaaehtois...

Suomalainen Ikägallup: Vanhuuden ikäraja on nyt määritelty – 72 vuotta(Uutinen)
seniorit ovat toimeliaita vapaaehtoistyössä ja järjestötoiminnassa. Nykyisistäkin kahdeksankymppisistä senioreista lähes puolet on sitä mieltä...

iAreenassa keskusteltiin: Mihin rahani riittävät!(Uutinen)
kkeen rinnalla ansio- tai vapaaehtoistyötä. Moni eläkeläinen kokee myös tarvetta lisätulolle. Kaikki eivät kuitenkaan työskentele, koska sopiv...

Ministeri Huovinen: Järjestötyöstä hyvinvointia, auttamisen iloa ja apua yksinäisyyteen (Uutinen)
n aikaa ja energiaa tehdä vapaaehtoistyötä, kuten ikäihmisten lähimmäistyötä. - Suomalaiset pitävät tärkeänä osallistumista järjestö- ja v...

Vapaaehtoistoiminta aiheena uusimmassa Vanhustyö-lehdessä(Uutinen)
nioreiden parissa tehtävä vapaaehtoistyö sekä lasten ja nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö.Vapaaehtoiset ovatkin käsittämättömän su...

Ystäväpiiri-toiminnan taustaa ja tutkimuksia(Sivu)
äväpiiri-ryhmänohjaaminen vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.  Lu...

Yksinäisyyden tutkimus ja vähentäminen(Sivu)
äväpiiri-ryhmänohjaaminen vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.  Lu...

Ystäväpiiri lievittää vanhusten yksinäisyyttä(Uutinen)
sekä ammattilaisille että vapaaehtoistyöntekijöille. Lisäksi suunnitteilla on koulutus muistisairaiden vanhusten kanssa työtä tekeville henkil...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Uutinen)
iloissa Töölössä. Kaikkia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita kannustetaan mukaan kurssille. KURSSI-ILLAT 9.3. klo 17.00–19.00: V...

Ystäväpiiri-koulutus muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville(Uutinen)
isille, mutta myös niille vapaaehtoistyöntekijöille, jotka työskentelevät muistisairaiden ikäihmisten kanssa. Koulutukseen kuuluu viisi koulut...

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta ja Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri aloittivat yhteistyön(Uutinen)
toisille. Jos teet vapaaehtoistyötä vanhusten parissa tai olet kiinnostunut siitä tulevaisuudessa, voit kouluttautua Ystäväpiiri -ryhmä...

Ystäväpiiri-koulutusta muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville(Uutinen)
isille, mutta myös niille vapaaehtoistyöntekijöille, jotka työskentelevät muistisairaiden ikäihmisten kanssa. Koulutukseen kuuluu viisi koulut...

Vanhojen kokemus on pääomaa(Uutinen)
iin pitäisi myös turvata. Vapaaehtoistyön kaikkia muotoja pitäisi kannustaa. Palveluden kehittämistarve on suuri. Lisäämällä entisenlai...

Vapaaehtoistoimijat tarjoavat aikaansa yksinäisille ikäihmisille Kouvolassa(Uutinen)
yöskentelynä. Koulutus on vapaaehtoistyöntekijöille täysin maksuton. Tämä mahdollistetaan Vanhustyön keskusliiton työpanoksella ja Raha-automa...

Ystäväpiiri-toiminnasta apua ikäihmisten yksinäisyyteen (Uutinen)
hden mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. Tiedot ryhmäohjaajien koulutuksista löytyvät Ystäväpiirin internetsivuilta...

Ystäväpiiri-toiminnalla Suomen parhaat verkkosivut (Uutinen)
työn ammattilaisille että vapaaehtoistyöntekijöille. Ohjaajia tukee seitsemän koulutetun aluementorohjaajan verkosto.Ystäväpiirin verkk...

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtuma Tampereella (Uutinen)
alojen ammattilaisille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Osanottajia oli yli kahdeksankymmentä. Tilaisuuden avasi apulaispormestari Anna-Kaisa Ik...

Anna aikaasi – rikasta elämääsi - vapaaehtoistoiminnan tapahtuma (Uutinen)
n järjestämä kahvila. Vapaaehtoistyön tapahtuma pidetään Munkkiniemen palvelukeskuksessa maanantaina 5.3. klo 17–19. Ohjelmassa...

iAreena 2012 Työtä ja elämää - työssä ja eläkkeellä!(Uutinen)
a olisi valmiita tekemään vapaaehtoistyötä palkatta. Lähes puolet (49 %) koki lisäksi, että sopivaa työtä olisi heille myös tarjolla. N...

Toimintatonneja haettiin ennätyksellisesti(Uutinen)
in varsinkin sen mittavan vapaaehtoistyöpanoksen, jota ilman ikäihmisille suunnatut retket ja muut tapahtumat jäisivät suurelta osin toteutuma...

Sukupolvien välinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen vanhustenviikon teemana (Uutinen)
vanhuksille sekä ohjaavat vapaaehtoistyötä. Liiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. R...

Hyvä Ikä -messut liikuttaa kehoa ja mieltä Tampereella 27.–28.9.2012 Rollaattorikoulusta runoklinikkaan (Uutinen)
inobicia. Mummon Kammarin vapaaehtoistyöntekijät esittävät Muistojen muotinäytöksen, jossa tarinoidaan aidosti ja iloisesti vanhoissa vaatteis...

Lähes kolmesataa Lions-klubia tempaisee äitienpäivän merkeissä (Uutinen)
järjestön jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä niin lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, va...

Syksyn Vanhustenviikolla useita teematapahtumia(Uutinen)
vanhuksille sekä ohjaavat vapaaehtoistyötä. Liiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. R...

Vanhustyön keskusliiton teesit EU-vaaleissa 2014(Uutinen)
a ja sen toteuttama laaja vapaaehtoistyö tulee jatkossakin mahdollistaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen elinvoimaisuuden kannalta tärkeän Rah...

Syksyn Vanhustenviikon teemana arvokas vanhuus (Uutinen)
vanhuksille sekä ohjaavat vapaaehtoistyötä. Liiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. R...

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ei pidä vaarantaa(Uutinen)
>Kansalaisten vapaaehtoistyö, muu kolmannen sektorin kautta organisoitu auttamistyö sekä laaja kehittämistyö eivät onnistu ilman R...

80-vuotiaat ovat elämäänsä tyytyväisiä (Uutinen)
keelle jäätyäänkin töitä. Vapaaehtoistyötä on tehnyt reilu kolmannes ja lastenlapsia hoitanut yli puolet. Joka kolmas tarvitsee...

Juhannusjuhla Palvelutalo Wilenissä(Uutinen)
ja viisi talon aktiivista vapaaehtoistyöntekijää avusti juhlan toteutuksessa. Asukkaat sekä henkilökunta olivat oikein tyytyväisiä tämän vuoti...

Suvanto-linja voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun(Uutinen)
ön, jota toteutetaan sekä vapaaehtoistyönä että ammatillisena auttamistyönä. Suvanto-linjan 0800 06776 ensisijaisena tarkoituksena on tarjota...

Laitilan kirjasto lainaa ideapakettia ryhmille(Uutinen)
ouluttaja Kirsi Alastalon vapaaehtoistyönä suunnittelemia. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan...

Väitöskaronkan lahjarahat yksinäisyyden lievittämiseen(Uutinen)
miettinyt haluavani tehdä vapaaehtoistyötä, lahjoitukseni olkoon ensimmäinen askel sitä kohti. -Myös ikääntyminen tutkimuskohteena kiinnostaa...

Valtakunnallinen Vanhustenviikko avataan juhlallisesti Kuopiossa 7.10.2018(Uutinen)
sukupolville esimerkiksi vapaaehtoistyön, vertaistuen, lapsiperheiden avun ja elämänkokemuksen jakamisen kautta. Sivistynyt yhteiskunta ymmär...

Ystäväpiiri-koulutus, Turku(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Helsinki kevät 2018(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Hämeenlinna(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Nurmes(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Kuusamo(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Iisalmi(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Helsinki(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Ystäväpiiri-koulutuksen haastatteluajat sovitaan hakijoiden kanssa...

Ystäväpiiri-koulutus, Kokkola(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Rauma(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Savonlinna(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Kemi(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Tampere(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Lappeenranta(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Ystäväpiiri-koulutuksen haastatteluajat sovitaan hakijoiden kanssa...

Ystäväpiiri-koulutus, Ivalo(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Kuopio(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Seinäjoki(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Riihimäki(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Ystäväpiiri-koulutuksen haastatteluajat sovitaan hakijoiden kanssa...

Ystäväpiiri-koulutus, Mikkeli(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Ystäväpiiri-koulutus, Kajaani(Tapahtuma)
set ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton)Hinta sisältää:viisi lähiopetuspäivää...

Vapaaehtoistyöstä merkitystä eläkepäiviin(Uutinen)
Studio55 keskusteltiin tänä aamuna vapaaehtoistoiminnasta ja sen merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.  Keskust...