Hakutulokset

Ehdota nyt Hyvän iän hyväksi -kannustuspalkinnon saajaa! Hyvä vanhuus ja terve aikuisuus tarvitsevat puolestapuhujan(Uutinen)
mana on tänä vuonna "Hyvä vanhuus ja terve aikuisuus". Sillä halutaan kiinnittää kansalaisten huomiota terveellisiin ja hyvinvointia tukeviin...

Vanhuus rokkaa konsertteja vanhustyön hyväksi (Uutinen)
Vanhuus Rokkaa on nyt toista kertaa järjestettävä moderni suomalaisen seniori- ja vanhustyön tukemiseen suunniteltu hyväntekeväisyyskonserttik...

Vanhuus pitää ymmärtää elämän kertomuksena(Uutinen)
n lopulta toisenlaiselta. Vanhuus tulee kuin tuleekin, ja edessä on tihenevien menetysten, luopumisten, sairauksien ja vaivojen taival. ...

Vaikutamme(Sivu)
rimpiin saleihin. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Keskusliiton missio Keskusliiton tehtävänä on vanhuuspoliittinen vaikuttaminen, jäsenj...

iAreena 2012 Työtä ja elämää - työssä ja eläkkeellä!(Uutinen)
sta. Yli puolet vastikään vanhuuseläkkeelle jääneistä tutkituista olisi halukkaita jatkamaan työssä käymistä. Tuoreiden eläkeläisten mielestä...

Vanhuuspoliittinen vaikuttaminen keskeistä VTKL:n toiminnassa(Uutinen)
nistönsä tukemisen ohella vanhuuspoliittiseen vaikuttamiseen. Keskusliiton vanhuuspoliittinen vaikuttaminen toteutuu osal...

VTKL vahvistaa rooliaan vanhuusalan kärkitoimijana(Uutinen)
sa mukaisesti uudenlaisen vanhuuskulttuurin luomiseen, jäsenjärjestöjensä tukemiseen sekä valtakunnallisten toimintamallien kehittämiseen. Uud...

Juhlallinen Vanhustenviikon avaus Vanhustenpäivän pääjuhlassa Hämeenlinnan Verkatehtaalla(Uutinen)
essä ja sen torjumisessa: Vanhuus ei saa tulla yksin! Valtioneuvoston tervehdyksen juhlaan toi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko...

Syksyn Vanhustenviikon teemana arvokas vanhuus (Uutinen)
uoden teemana on: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Teeman kautta Vanhustyön keskusliitto painottaa, että jokainen vanhus on yksilö ja arv...

Mitä on vanhuus -seminaari(Tapahtuma)
usiikillisen näkemyksensä vanhuuskeskustelusta verkossa.Mukana ovat myös:Tutkija Kirsi Lumme-Sandt...

iAreena: Yhteisöllinen asuminen kiinnostaa joka kolmatta ikääntyvää (Uutinen)
muksen mukaan joka kolmas vanhuuseläkkeelle siirtyvä on kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta. Eniten yhteisöllisessä asumisessa kiinnostiva...

Konsensuskokous: Ikä ei kavenna itsemääräämisoikeutta (Uutinen)
ouksen, jonka aiheena oli vanhuuskuolema. Konsensuskokouksessa eri alojen asiantuntijoista koottu paneeli laati kokouksessa pidettyjen alustus...

Liitto(Sivu)
kunnallisesti tunnustettu vanhuuspoliittinen vaikuttaja, aktiivinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio laajenevalle jäsenistölleen sekä vaikut...

Avoimet työpaikat(Sivu)
rganisaatio. Keskusliiton vanhuuspoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden j...

Suomalainen Ikägallup: Vanhuuden ikäraja on nyt määritelty – 72 vuotta(Uutinen)
a opiskelijoiden mielestä vanhuus alkaa 66. ikävuodesta kun taas yli 65-vuotiaiden mielestä vanhuus alkaa vasta 76. ikävuodesta. Mitä korkeamp...

iAreenassa keskusteltiin: Mihin rahani riittävät!(Uutinen)
nnes (31 %) oli turvannut vanhuusvuosiaan sijoittamalla osakkeisiin. Lisäeläke oli 24 %:lla eläkeläisistä. Puolella (51 %) eläkeläisist...

Vanhustyön keskusliiton teesit EU-vaaleissa 2014(Uutinen)
ava. 5. Arvokas vanhuus ja osallisuus Iäkkäiden ihmisten hyvä elämä voidaan turvata vain perusoikeuksien toteutumisen sek...

Uuden toiminnanjohtajan tervehdys(Uutinen)
istä maista. Se merkitsee vanhuuseläkkeellä olevien henkilöiden määrän lisääntymistä keskuudessamme. Nimitysuutiseni jälkeen sain osuvasti onn...

Laitos ei sovi kodiksi(Uutinen)
iin kirjatut varhaisempaa vanhuuseläkeikää elävien terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja toimintakyvyn ongelmia ehkäisevät palvelut jäävät hu...

Vanhustenviikon viestejä tuhatmäärin postituksessa (Uutinen)
taloihin. Vanhuuseläkeiästä on muodostumassa työelämäiän pituinen, jopa 30–40 vuoden pituinen ajanjakso. Teemamme, tulevaisuut...

Hyvä Ikä on täynnä mahdollisuuksia(Uutinen)
en vie asioita eteenpäin. Vanhuus on hyvä ikä, toteaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja...

Vanhustenviikon materiaalien postitukset alkavat(Uutinen)
yöhyvinvointia että hyvää vanhuusikää edistävänä tekijänä. Esimerkiksi itsenäinen suoriutuminen ja palvelujen digitalisaatio edellyttävät yhte...

Vanhuuteen voi varautua(Uutinen)
Mitä vanhuus tarkoittaa ja muuttaa elämässä? Kuinka muutoksiin voi varautua? Ja kuinka vanhuus olisi mahdollisimman hyvää...

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva ostaa kotihoitoyrityksen Vanhustyön keskusliitolta(Uutinen)
etoiminnasta ja keskittyä vanhuuspoliittiseen vaikuttamiseen, 340 jäsenjärjestönsä toimintaedellytysten tukemiseen sekä valtakunnan tasolla te...

Erityismainintoja Eloisa ikä -ohjelman arviointipäivillä(Uutinen)
televää kehittäjää. Uutta vanhuuskulttuuria luovia tekijöitä kiitettiin myös erityismaininnoin. Eloisa ikä -ohjelman ensimmäinen verkostopä...

VTKL oli mukana Kirkkohallituksen paneelikeskustelussa eutanasiasta 17.2.2017(Uutinen)
Tarkastelen asiaa lähinnä vanhuusväestön ja vanhusten, omaisten ja henkilöstön näkökulmasta käsin.VTKL on osallisena yhteisvas...

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö juhlapuhujana Vanhustenpäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Hämeenlinnassa (Uutinen)
im. eliniän pitenemisenä. Vanhuusikäisten ihmisten määrän kasvuun on varauduttava toimintaa asiakaslähtöisesti kehittämällä, mitä esim. sote-u...

Tue meitä(Sivu)
aikutamme lainsäädäntöön, vanhuuspolitiikkaan ja sitä toteuttavaan valtion rahoitukseen.  Kehitämme toimintamalleja ja ylläpidämme toimintaa, ...

Hyvä Ikä -messut(Sivu)
tävät Tapahtuma keskittyy vanhuusikään ja vanhustyöhön. Tapahtuma tarjoaa ammattilaisille alan tuoreinta tietoa. Mukana on kattava messualue s...

Sähköiset julkaisut(Sivu)
sa kirjassa tarkastellaan vanhuuskulttuurin ja -käsitysten muutoksia viime vuosikymmeninä, ikäihmisten yksinäisyyteen vaikuttamista, toimijuud...

Ikäkoti kuntoon! -Sujuvaa arkea myös huomenna(Sivu)
ointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin. Omaa koti...

VTKL:n teesit(Sivu)
uoda kunnissaan oppivaan vanhuusikään kannustavaa kulttuuria. Vanhustyön keskusliiton jäsenistö palvelee laajasti Vanhustyön keskusliitto (VT...

Hopeapaperi – eurooppalainen raportti ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja terveyden edistämisestä (Uutinen)
tulevaisuudessa vähentää vanhuusiän sairauksiin liittyviä rasitteita Raportin on kääntänyt Suomeksi Societas Gerontologica Fennica suo...

Hyvä Ikä -messut Tampereella: Monta mahdollisuutta hyvään ikääntymiseen(Uutinen)
kin tahdossa, millaisiksi vanhuusvuodet muodostuvat. Muisti ja mieli pysyvät virkeänä vain, kun niitä aktiivisesti käyttää. Liikkuminen omien...

Neljän polven treffit – kilpailusarjojen voittajat palkittiin(Uutinen)
ikäpolvet joko teemalla "vanhuus" tai "sukupolvet yhdessä". Valokuvaustapahtuman tavoitteena oli saada eri sukupolvet lähemmäksi toisiaan ja...

Eläkeläisiä huolettavat raha ja terveys -yhteiskunnan odotetaan huolehtivan hyvinvoinnista(Uutinen)
jotka saivat Ilmarisesta vanhuus- tai osa-aikaeläkepäätöksen loka–marraskuussa 2012. Vastaajat olivat iältään 60–68-vuotiaita. Li...

Neljän polven treffit -kampanja innosti nuoret ja iäkkäät toimimaan yhdessä(Uutinen)
ikäpolvet joko teemalla "vanhuus" tai "sukupolvet yhdessä". Valokuvaustapahtuman tavoitteena oli saada eri sukupolvet lähemmäksi toisiaan ja...

Laatusuositus tukee ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamista (Uutinen)
tyminen. Toimintakykyinen vanhuus parantaa elämänlaatua, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee hoitokustannusten kasvu...

Hyviä vuosia koko elämän ajan(Uutinen)
tietää vain ihminen itse. Vanhuus ei ole syntymätodistukseen merkitty vuosiluku, vaan kulttuurinen käsite ja subjektiivinen kokemus. Eivätkä v...

Vanhustyön keskusliitto - 65 vuotta työtä arvokkaan vanhuuden puolesta (Uutinen)
in saakka.• Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Keskustelun herättäminen ja arvojen pohtiminen ei ole turhaa, sanoo keskusliito...

Vanhusalan järjestöillä on huoli vanhusten ihmisoikeuksien toteutumisesta vanhuspalvelujen kilpailutusprosesseissa(Uutinen)
tava keskiöön. Valtaa Vanhuus -liike (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Folkhälsans förbund rf, Ikäinstituutin Säätiö, Suomen Senior...

Internetin ihmeellinen maailma – tutuksi myös kaikille ikäihmisille!(Uutinen)
tenviikkoa. Koska arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.LisätietoaProjektisuunnittelijaTiina Etelämäki, 050 343 5955, t...

Aira Samulin palkittiin terveellisen elämän ja hyvän vanhuuden lähettiläänä (Uutinen)
ana oli tänä vuonna ”Hyvä vanhuus ja terve aikuisuus”. Sillä haluttiin kiinnittää kansalaisten huomiota terveellisiin ja hyvinvointia tukeviin...

Ikääntyvät tarvitsevat huolenpidon lisäksi arvostusta (Uutinen)
Arvokas vanhuus näkyy huolenpidon ja arvostamisen lisäksi siinä, että ikääntyvät ihmiset saavat vaikuttaa mm. omaa elinympäristöään koskevaan...

Vanhustenviikko nostaa esiin keskustelun arvokkaasta vanhuudesta(Uutinen)
vuoden teemana on Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenviikon teema on otettu laajasti vastaan koko valtakunnassa. Tap...

Raha on huono motiivi vanhusten hoitamiseen(Uutinen)
vina tulisi olla ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.”Toiminnanjohtaja Satu Helin050 428 5244...

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ei pidä vaarantaa(Uutinen)
pitää tavoitteenaan, että vanhuuseläkeväestön hyväksi järjestötyötä tekevien rahoitus kasvaa ikääntyneiden ihmisten määrän lisääntyessä...

Vanhustyön keskusliiton eduskuntavaaliteesit 2015(Uutinen)
työtä määrältään kasvavan vanhuuseläkeikäisen väestön hyväksi.      ...

80-vuotiaat ovat elämäänsä tyytyväisiä (Uutinen)
rtyi keskimäärin 35.– Vanhuuseläkeikä vuonna 1935 syntyneillä oli virallisesti 65 vuotta, mutta varhennetulle van-huuseläkkeelle pääsi jo...

VETOOMUS: Levähdyspenkkejä senioreille (Uutinen)
äestöstä ja määrä kasvaa. Vanhuuseläkkeellä olevat henkilöt ovat kuluttajina ja kaupan asiakkaina kasvava ryhmä ja heidän tulee päästä kauppaa...

Vetoomus: Ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat kuntoon(Uutinen)
terveyskuntoutukseen. Vanhuuseläkeikäisilläkin tulisi olla oikeus yhteiskunnan tukemaan mielenterveyskuntoutukseen; yksilö- tai ryhmämuoto...

Tasavallan presidentti suojelee Vanhustenviikkoa(Uutinen)
utumaan eri keinoin omaan vanhuusikään. Samaan aikaan valmistunut maan hallituksen tekemä strateginen hallitusohjelma velvoittaa toimiin, joid...

Tulevaisuutta rakentamaan! - syksyn Vanhustyö-lehti on ilmestynyt (Uutinen)
een Miten turvata hyvä vanhuus Suomessa esittävät näkemyksensä sosiaali- ja terveysasioista vastaava johtaja Tarja Myllärinen...

Pohjoismainen gerontologiakongressi: Vanhustyön keskusliitto mukana useilla kehittämishankkeilla(Uutinen)
erkostoissa luodaan uutta vanhuuskulttuuria. Aihepiireinä ovat etsivä ja löytävä työ, mielenterveys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus, vapaaehto...

Hyvä Ikä -messut päättyivät Tampereella: Teknologia tuo hyötyä, osallisuutta ja iloa(Uutinen)
Valvanne sanoo.– Vanhuusikä on nykyään pitkä aika, jopa neljä vuosikymmentä. Se nähdään helposti luopumisen ja muutosten aikana, mutt...

VTKL:n kuntavaaliteesit 2017(Uutinen)
luoda kunnissaan oppivaan vanhuusikään kannustavaa kulttuuria.Vanhustyön keskusliiton jäsenistö palvelee laajasti...

Hannakaisa Heikkinen Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajaksi(Uutinen)
n laajin valtakunnallinen vanhuustyön järjestö, johon kuuluu noin 340 jäsenyhteisöä. Jäsenyhteisöt tuottavat mm. palveluja sekä järjestävät mo...

Etsivä vanhustyö löytää näkymättömät(Uutinen)
lmassa on yhteiskehitetty vanhuusikäisten tukemiseksi toimintamalleja yhdessä vapaaehtoisten ja järjestötoimijoiden kanssa ja sitä kautta luot...

Haemme toiminnanohjaajaa Senioritoimintaan Helsinkiin(Uutinen)
rganisaatio. Keskusliiton vanhuuspoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden j...

Eloisa tutkimus: Järjestötoiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä(Uutinen)
tiin myös Mitä on vanhuus -seminaarissa:...

Hyvä vanhuus yhteinen asiamme - tavoitteita hallitusohjelmaan(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen ja työseminaariin Helsingissä 7.-8.4. Liittovaltuusto päätti kokouksessaan k...

HOPEAMARKKINOILLA puhuttivat teknologia, turvallisuus ja arvokas vanhuus(Uutinen)
Teknologian suunnittelijoiden on tunnettava vanhusten arki ja otettava käyttäjät mukaan suunnitteluun. Tämä kävi ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttä...

Arvokas vanhuus II: Moninaisuudella hyvinvointia(Uutinen)
Onko suomalainen vanhustyön palvelujärjestelmä valmis vastaanottamaan moninaistuvan väestömme? Eloisa ikä -ohjelman Moninaisuusverkoston järje...

Etusivu(Sivu)
Uutiset Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Värdig ålderdom - mänsklig rättighet. Alltid....