Hakutulokset

Hyvinvointia ikääntyneelle väestölle ja palveluja iäkkäille - vanhuspalvelulaki voimaan 1.7. (Uutinen)
li-ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tulee voimaan 1.7. Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, tervey...

Vanhuspalvelulain toimeenpanon aluekierros alkaa Vaasasta (Uutinen)
865.pdf" target="_blank">"Vanhuspalvelulaki"_Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi ...

Vanhuspalvelulaki laadittava pikaisesti - Palveluiden valvonta kuntoon (Uutinen)
avasta kannanotosta: Vanhuspalvelulaki on valmisteltava ja saatettava voimaan pikaisesti. Palvelut on turvattava tasavertaisesti koko val...

Vanhustenpäivän pääjuhla Joensuussa - Vuoden vanhusteko palkittiin (Uutinen)
illaan valmistellaan myös vanhuspalvelulakia. Valmistelussa olevan lainsäädännön avulla ollaan vihdoinkin pääsemään siihen, että ikäihmisten p...

Yhdessä vahvempia - vanhanakin(Uutinen)
ituksesta todella paljon. Vanhuspalvelulaki on loppusuoralla eduskunnassa ja sen uskotaan parantavan vanhusten hoitoa. Julkinen keskustelu on...

Ministeriöltä materiaalia vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi(Uutinen)
a terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) tulee voimaan 1.7.2013. Lain toimeenpanon tueksi järjestetään koulutuksia, pilotoidaan toi...

Vanhustyön keskusliitto pitää tarpeellisena vanhuspalvelulain säätämistä(Uutinen)
et suhtautuvat erilliseen vanhuspalvelulakiin ja sen velvoittavuuteen. Luonnoksen 5 §:ssä todetaan suhde muihin lakeihin. Edelleen avoi...

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuus omiin palveluihinsa tulee huomioida hankinnan kaikissa vaiheissa (Uutinen)
nen valmisteltavana oleva vanhuspalvelulaki paremmin vanhuksen riittävät sosiaalipalvelut ja vahvistaisiko se itsemääräämisoikeutta paremmin k...

Vanhustyön aluefoorumit herättivät kiinnostusta (Uutinen)
einäkuussa voimaan tuleva vanhuspalvelulaki. Laki vahvistaa kunnan velvollisuutta yhteistyöhön ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvy...

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantatietoa kuntakyselystä(Uutinen)
Ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa 2013. THL toteutti yhteistyössä Valviran kanssa kunnille kyselyn vanhusten palveluista touk...

KÄTKETYT ÄÄNET – 10 vuotta toimintaa ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi (Uutinen)
hdellulle henkilölle. Ns. vanhuspalvelulaki ja uusi sosiaalihuoltolaki nostavat esiin ilmoittamisvelvollisuutta, miten näitä pykäliä toteuteta...

Vanhusten kotihoito Ylen teemana - keskusliitto mukana haastattelussa(Uutinen)
hteessa tuli voimaan uusi vanhuspalvelulaki, johon on kirjattu, että vanhusten pitkäaikaista laitoshoitoa vähennetään ja kotona ja palveluasum...