Hakutulokset

Vanheneminen.fi(Sivu)
sesta. Teemoja ovat arjen turvallisuus tulevaisuuden asuminen osallisuus ja lähiympäristö sekä oikeudellinen ja taloudellinen ennakointi Sivus...

Lausunnot 2017(Sivu)
uuskuntamallista Lausunto Turvallisuuskomitealle strategialuonnoksesta Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi Lausunto STM:lle hallituksen esit...

VETOOMUS: Levähdyspenkkejä senioreille (Uutinen)
itto ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys vetoavat päivittäistavarakauppaan, että se kehittäisi toimintaansa ikääntyneiden ihmisten turva...

iAreena: Yhteisöllinen asuminen kiinnostaa joka kolmatta ikääntyvää (Uutinen)
ä asumisessa kiinnostivat turvallisuus ja arjen apu, kohtuullinen hinta ja palvelut sekä seura. Tutkimus julkaistiin Ilmarisen ja Vanhustyön k...

Kotiturva-hankkeen uudet videot ja opas julkaistu Kätketyt äänet -kampanjapäivänä(Uutinen)
Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtumaa vietettiin Heurekassa 15.6. Teknologia iäkkään turvana – ke...

Konstikoppa – kiertävä ikäteknologianäyttely lainattavissa Vanhustyön keskusliitosta(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeessa edistetään ikääntyneiden ihmisten kotona selviytymistä ja viihtymistä ns. arkiteknologian avulla...

Hyvä Ikä -messut(Sivu)
tuvat huijaukset ja kodin turvallisuus Raija Marttala Kuluttajansuoja kodin hankinnoissa Tarja Ojala Arkiteknologia kotona asumisen turvana Tu...

Opastusmateriaaleja surffailijoille(Sivu)
ohjeita: Viestintävirasto Turvallisuuskomitea: Kodin kyberopas Joensuulaisen tietotekniikkayhdistys Joen Severin materiaalia: Joen Severi . Ku...

Lausunnot 2016(Sivu)
uonnoksesta tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta Lausunto Liikennevirastolle hidasteiden suunni...

Apuvälinemessut laajenevat asumisen ja hyvinvoinnin teemoihin(Uutinen)
ja asumisen esteettömyys, turvallisuus, kalusteratkaisut ja hyvinvoinnin tuotteet tulevat entistä tärkeämmiksi. Hyvinvointiin kuuluvat myös mm...

Uusi verkkosivusto esittelee teknologiaa ikäihmisille(Uutinen)
pisteinä ovat ikäihmisten turvallisuus ja osallisuus. Projektin käynnistymisestä ja ikateknologia.fi-sivuston avaamisesta pidetään tiet...

Tukea Senioritoimintaan (Uutinen)
Lahjoituksen luovuttivat turvallisuusasiantuntija Timo Karttunen ja Financial controller Irene Aintio. ...

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtuma Tampereella (Uutinen)
östä esitteli ikäihmisten turvallisuus -toimintaohjelmaa. Suunnittelija Mira Koivusilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoi ikääntyvi...

Hyviä vuosia koko elämän ajan(Uutinen)
sumisen ykkösasioita ovat turvallisuus ja viihtyvyys, korosti Pelkonen. Vanhuuteen hän suhtautuu levollisesti. – Vanhana on hyvä...

Hyväntekeväisyyskirja ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen (Uutinen)
Keittokirja toimii myös turvallisuusviestintävälineenä. Sivuille on nimittäin koottu tietoiskuja, miten valmistetaan r...

Kun ikää tulee lisää – mitä tarvitsemme eniten? - Hagaro 60 vuotta(Uutinen)
uumis tarvitsee ravintoa. Turvallisuus sanan laajassa merkityksessä on päällimmäisenä. Tulla nähdyksi juuri niin heikkona ja avuttomana kun si...

VTKL panostaa jäsenpalveluihin ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan(Uutinen)
staan Mankkinen on tehnyt turvallisuussektorilla mm. yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuuteen, varautumiseen, pelastusalaan sekä vapaaehto...

Keittiön pelastajat lahjoittivat 7000 euroa Ystäväpiiri-toiminnalle(Uutinen)
uokaohjeita, tarinoita ja turvallisuusvinkkejä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloasemilta. Kirjan koko tuotto luovutetaan hyväntekeväisyyt...

Jäisinkö eläkkeelle?(Uutinen)
stä teemoista kuten arjen turvallisuus, osallisuus ja lähiympäristö, tulevaisuuden asuminen sekä oikeudellinen ja taloudellinen ennakointi. Va...

Vanhustyötä tekevien paikallisten järjestöjen voima käyttöön(Uutinen)
imessä on yhteisöllisyys, turvallisuus ja osallisuus. Erilaiset asukasyhteisöt, kylämäiset palvelukorttelit, perhehoitokylät ja eri sukupolvia...

Hyvä Ikä 2018 ja Hyvän Iän Foorumi kutsuvat keskusteluun vanhenemisesta ja vanhustyöstä(Uutinen)
me ovat muun muassa kodin turvallisuus, uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet, vanhuuteen varautuminen sekä erilaiset lääkkeet ikäihm...

Ei huolta huomisesta – vai vastuullisesti varautuen tuleviin vanhuudenpäiviin?(Uutinen)
asumisen suunnittelu, kotiturvallisuus, kodin esteettömyys, asuntojen korjauksiin liittyvä neuvonta(Lisätietoa oikeudellisen...

Kemi: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Hämeenlinna: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Rauma: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Savonlinna: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Kuusamo: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Nurmes: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Turku: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Ivalo: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Lappeenranta: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Kuopio: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Tampere: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Riihimäki: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Mikkeli: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Oulu: Hyvinvointia ja voimavaroja iäkkäille pariskunnille -muistisairauden kohdatessa(Tapahtuma)
sen kohdatessa sekä kodin turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden pariskuntien hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Omahoitovalm...

Seinäjoki: Hyvinvointia, voimavaroja ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille — yksinäisyyden ennaltaehkäisy ja ikääntyvien pariskuntien hyvinvointi muistisairauden kohdatessa(Tapahtuma)
nnaltaehkäisy sekä kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

Kajaani: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
en vähentäminen ja kotien turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, kun pohditaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemista. VTKL:n Ystäväpiiri-toim...

HOPEAMARKKINOILLA puhuttivat teknologia, turvallisuus ja arvokas vanhuus(Uutinen)
Teknologian suunnittelijoiden on tunnettava vanhusten arki ja otettava käyttäjät mukaan suunnitteluun. Tämä kävi ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttä...