Hakutulokset

Vanhuspalvelujen ammattilaiset pitävät teknologiaa tarpeellisena hoitotyössä(Uutinen)
sa työskentelevät pitävät teknologiaa hyödyllisenä osana työtään. He näkevät, että teknologian käyttö hoitotyössä parantaa ikääntyneiden turva...

Puolet 75–80-vuotiaista valmiita maksamaan arkea helpottavasta teknologiasta (Uutinen)
tuvat myönteisesti uuteen teknologiaan arjen apuna. Tämä käy ilmi Ikääntyminen ja asuminen 2012 -kyselytutkimuksesta, jolla KÄKÄTE-projekti (K...

Teknologia(Sivu)
Teknologia KÄKÄTE – Käyttäjälle kätevä teknologia Teknologia Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteistyössä käynn...

HOPEAMARKKINAT: Omaishoitajat tarvitsevat tietoa teknologiasta (Uutinen)
tsevaa mutta vaativaa, ja teknologiaa käyttää apuna vain hyvin harva. – Teknologiaa kehittävien yritysten kannattaisi kiinnittää enemmän huomi...

KÄKÄTE-projekti(Sivu)
Käyttäjälle kätevä teknologia KÄKÄTE-projekti Hankkeen päämääriä Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto käynnistivät y...

Vanhuspalveluissa teknologialta odotetaan turvaa ja ajanvietettä (Uutinen)
nemmän tietoa erilaisista teknologiaratkaisuista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Etenkin asiakkaiden turvallisuuden lisääminen teknologian...

HOPEAMARKKINOILLA puhuttivat teknologia, turvallisuus ja arvokas vanhuus(Uutinen)
Teknologian suunnittelijoiden on tunnettava vanhusten arki ja otettava käyttäjät mukaan suunnitteluun. Tämä kävi ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttä...

Arkiteknologianeuvonta ja älykodit(Sivu)
Korjausneuvojien arkiteknologiasalkku sekä tietoa muista arkiteknologian neuvontapisteistä ja älykodeista Korjausneuvojilla on käytössään arki...

Ikäihminen kohtaa teknologian nyt myös DVD:llä(Uutinen)
jekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on tuottanut tallenteen senioriteatteri-ryhmä Kutkutuksen esityksestä Ikäihminen kohtaa teknol...

Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa (Uutinen)
eskellä suurta muutosta – Teknologia on läsnä kaikkialla, ja yhteiskunnan palvelut ja toiminnot siirtyvät yhä enemmän sähköiseen muotoon. Mite...

Kotiturva-hanke(Sivu)
ihmiset osaavat hyödyntää teknologiaa entistä paremmin ja ottaa erilaisia laitteita oikeasti käyttöön. Hankkeessa tuetaan ja opastetaan sekä i...

Konstikoppa – kiertävä ikäteknologianäyttely lainattavissa Vanhustyön keskusliitosta(Uutinen)
tä ja viihtymistä ns. arkiteknologian avulla. Arkiteknologia tarkoittaa suhteellisen edullista kotona asumista tukevaa pienteknologiaa. Osana...

Tietoiskuja arkiteknologiaan liittyvistä teemoista(Sivu)
Tietoiskuja arkiteknologiaan liittyvistä teemoista KUVAPUHELUT PIDÄ KUTSUMATTOMAT VIERAAT LOITOLLA TEKEE MIELI OPPIA TEKNOLOGIAA LIIKE ON LÄÄK...

Ikääntyneet tarvitsevat räätälöityä teknologiaa sekä käyttötukea(Uutinen)
teiskunnan ulkopuolelle. Teknologian kehitys on helpottanut monien asioiden hoitamista, mutta samalla kehitys uhkaa jättää jalkoihinsa ne, jo...

Kotiturva-hankkeen uudet videot ja opas julkaistu Kätketyt äänet -kampanjapäivänä(Uutinen)
ekassa 15.6. Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla? -seminaarissa. Vanhustyön keskusliitto oli yksi tapahtuman jär...

Joulukalenteri 2016(Sivu)
urkistuksia isovanhempien teknologian käyttöön - näin lapset piirsivät KURKKAA KOTITURVA-HANKKEEN JOULUKALENTERIIN! Joka päivälle oma oiv...

Teknologiaa ikäihmisten tarpeisiin (Uutinen)
Miten teknologia voisi entistä paremmin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista? Entä miten se voisi helpottaa ikäihmisten kanssa t...

Tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta (Uutinen)
ikäihmisille suunnatusta teknologiasta ja sen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä. Outi Mäki: Ikäteknologian kokeilut Suomessa...

Teknologian avulla hyvää arkea ikäihmisille (Uutinen)
jekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen, tammikuussa 2010 k...

Anni ja Onni - Huomaamaton teknologia arjen apuna(Uutinen)
nni ja Onni - Huomaamaton teknologia arjen apuna" on selvitetty, miten ikäihmisen kotiin sijoitettavan teknologian avulla voidaan havaita muut...

Uusi verkkosivusto esittelee teknologiaa ikäihmisille(Uutinen)
Uusi verkkosivusto www.ikateknologia.fi keskittyy ikäihmisille suunnattuun teknologiaan. Se tarjoaa tietoa teknologian monipuolisista käyttöma...

KÄKÄTE -hankkeen (2010-14) aineistot(Sivu)
jekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) oli yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton (VTKL) ja Vanhus- ja lähimmäispalvelu liiton (VALLI) kanssa tot...

Teatteriesitys: Ikäihminen kohtaa teknologian(Uutinen)
ityksen Ikäihminen kohtaa teknologian Helsingissä Bio Rexissä lauantaina 4.2.2012. Mitä kaikkea voikaan tapahtua, kun ikäihminen kohtaa tek...

Ikäihmisten omaishoitoa tukevista teknologisista ratkaisuista ei tiedetä tarpeeksi (Uutinen)
jekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset Liiton kanssa. – Teknologisia ratkaisuja haluttaisiin lai...

Laiminlyödyt hopeamarkkinat – Hyvää ikääntymistä tukevilla palveluilla alati kasvava tarve (Uutinen)
ä markkinoilla, suuri osa teknologian kehittäjistä ei kuitenkaan vielä ole ottanut ikäihmisiä markkinasegmenttinä haltuunsa, saati sitten ymmä...

Hyvä Ikä -messut päättyivät Tampereella: Teknologia tuo hyötyä, osallisuutta ja iloa(Uutinen)
akykyä havainnoiva sensoriteknologia tulee kehittymään nopeasti, arvioi VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas. Jo nyt teknologia...

”Jos minä opin – niin oppivat kaikki muutkin” - arkiteknologia ikääntyneen ihmisen tukena(Uutinen)
la 65 + tekee mieli oppia teknologiaa - ohjaa oivaltaen. Videosarja sisältää kolmen ikääntyneen ihmisen ohjaustilanteet, joissa hän oppii käyt...

Vanhustyön keskusliitto SuomiAreenalla Porissa – Yksin kotona 2030?(Uutinen)
IkäAnkka ottaa selvää arkiteknologian mahdollisuuksista Torivartissa kauppatorin ohjelmalavalla tiistai 17.7. klo 12...

Kotiturva-hankkeen loppuseminaari(Sivu)
ssa kokeiltiin uusia, arkiteknologiaan liittyviä tapoja tukea ikääntyneiden ihmisten kotona asumista kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten yht...

Hyvä Ikä -messut: Seminaari ikääntyvien kotona asumista tukevasta teknologiasta.(Uutinen)
Millaista arkea tukevaa teknologiaa haluan huomenna kotiini? – Tätä on tarjolla tänään! Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hanke ja...

Ikäteknologian hyvät käytännöt(Uutinen)
Siksi ikä- ja hyvinvointiteknologiaan kohdistuu suuria odotuksia. Näistä havitellaan säästöjä ja tehokkuutta kuntatalouteen sekä parempaa ark...

Kotiturva-hankkeen loppuseminaari 15.-16.5. Mikkelissä: seuraa suorana lähetystä verkossa ti 15.5.2018.(Uutinen)
sia palveluita, kuten arkiteknologiasalkkua, kuvayhteyspalvelua asiakkaille, Mikkelin kirjaston matalan kynnyksen teknologian lainaamispistett...

HOPEAMARKKINAT – Tulevaisuuden teknologiaa ikäihmisten arjen tueksi ja iloksi(Uutinen)
tullessaan ikäihmisille? Teknologiaa arjen tueksi suunnitellaan paljon, mutta mitä ikäihmiset itse ajattelevat siitä? KÄKÄTE-projektin ja...

Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?(Tapahtuma)
liittyviä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ikääntyneiden ihmisten elämään? Kenen ehdoilla teknologiaa toteutetaan?  Minkälaisia eet...

SeniorSurf(Sivu)
otekniikasta ja muustakin teknologiasta. Ikääntyneillä ihmisillä tulee olla mahdollisuus tutustua tietokoneisiin ja internetiin ja sen tuomiin...

Raportit(Sivu)
portit ja selvitykset Arkiteknologian saatavuus kunnissa_kysely vanhustyön johtajille.pdf Kotimiks_Raportti_WEB.pdf...

Videot(Sivu)
ltä kaikkien yhdeksän arkiteknologiavälineen ohjevideot. Yksittäiset ohjevideot: Katso, miten palovaroitin paristokotelolla asennetaan.  Katso...

HOPEAMARKKINAT – Miksi senioreiden tarpeet eivät kiinnosta tuotekehittäjiä ja markkinoita?(Uutinen)
n, tietotekniikan ja muun teknologian käytön suhteen. Enimmäkseen saatavilla kuitenkin on tuotteita, jotka sopivat vain tarkat aistit, hyvät...

Mobiiliteknologia voi tuoda vanhusten arkeen helpotusta ja seuraa – ja kunnille säästöjä(Uutinen)
Kotihoidon lisäksi mobiiliteknologia voi helpottaa arjen askareissa. Esimerkiksi pankissa asiointi, ostosten tekeminen tai vaikkapa lehtien ja...

Turvaa ja toimivuutta kodin arkeen (Uutinen)
en arviointiin? Entä mitä teknologia voi olla apuna edistämässä hyvää arkea kotona? Muun muassa näihin kysymyksiin voi tulla hakemaan vastauks...

Joulusauna ja brunssi Helsingin Uunisaaressa 13.12.2018 – Arkiteknologia kaikkien ikäihmisten saataville(Tapahtuma)
ja edelleen kehittää arkiteknologian saatavuutta. Yhdessä pohdittavia teemoja ovat mm. miten lisätä ikäihmisten mahdollisuuksia saada laitte...

Vanhustyön keskusliiton messusyksy(Uutinen)
iheesta Käyttäjälähtöinen teknologia ikäihmisten kotona asumisen ja vanhustyön tukena. Hyvä Ikä 2010 -messut Tervetuloa t...

Uusi opas auttaa paikannuslaitteen valinnassa(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Teknologia avuksi henkilöiden ja asioiden paikantamisessa esitellään S...

Kevythissi parantaa ikäihmisen mahdollisuuksia asua kotona(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa Kevythissi kotiin -oppaassa esitellään vuonna 2012 Suomen markkinoilla olleita...

Verkkopalvelut eivät tavoita kaikkia – tarvitaan vaihtoehtoja(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja LähiVerkko-projektin yhteisestä tutkimuksesta. TNS Gallupilla teetetyssä tutkimuksessa haastateltiin...

Vanhustyö-lehti nro 6 teemalla Teknologia ja tekniikka on ilmestynyt(Uutinen)
Teknologia ja tekniikka on tänään ilmestyneen Vanhustyö-lehden teemana. Tutustu lehden sisältöön ja lue pääkirjoitus Lehtiluukku-palvelun...

Robottiviikko meneillään – robotiikka tuo uutta myös vanhustenhoitoon(Uutinen)
kolla. Viikon teemat ovat teknologia ja teollisuus, terveydenhoito, liikenne sekä kestävä kehitys. Palvelurobotit tekevät tuloaan myös suomala...

Kotiurva-hankkeessa testataan teknologiaa kotona asumisen tukena(Uutinen)
ankkeessa testataan uutta teknologiaa kotona asumisen tukena. Kotiturva-hanke toimii pilotissaan yhteistyössä Mikkelin kaupungin k...

Uusi Turvapuhelinopas auttaa sopivan laitteen hankinnassa (Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa esitellään Suomessa myynnissä olevia kotiin tarkoitettuja turvapuhelim...

KÄKÄTE-projekti tutki: Yli 75-vuotiaat jäävät syrjään tietoyhteiskunnasta(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) TNS Gallup Oy:llä teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin 75–89-vuotiaiden kotona asuvi...

Kansantajuista tietoa ja vaihtoehtoja kodin lukitukseen(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisema Asunnon lukitusopas antaa selkeät ja kattavat perustiedot kodin lukituksesta. Opas...

Vanhustyön keskusliitolla laaja tietotarjonta Hyvä Ikä -messuilla (Uutinen)
/b>Klo 9–12 Ikäteknologia, Tähtien Sali. Vanhustyön keskusliiton ja VTT:n yhteisessä seminaarissa pohditaan ikäteknologian mahd...

Uusi opas helpottaa tietojärjestelmän valintaa vanhuspalveluissa(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät – Kooste asiakastieto-, toiminnanoh...

Ikäihmiset tarvitsevat nykyistä helppokäyttöisempiä automaatteja ja maksupäätteitä(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) tutkimuksesta Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta, jossa selvitetään...

Ikääntyneet tarvitsevat apua pankkiasioiden hoitamisessa (Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) kyselyn mukaan eri-ikäiset ikäihmiset käyttävät erilaisia tapoja laskuja maksaessaan. Alle 70-vuotiaista...

Nukkuvat tietokonepisteet käyttöön – uudesta oppaasta ideoita toimintaan(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Tietokonepiste toimivaksi – opas palvelutaloille ja yhteisöille kerrot...

Hyvä Ikä -messut Tampereella 25.-26.9.2014 Turvallisia ja esteettömiä asumisratkaisuja ikääntyville (Uutinen)
inen seminaari Ikäteknologiasta ja iltapäivällä ikäihmisten nettiopastukseen liittyvä Seniorit surffaa - nettiopastaj...

KÄTEVÄ-hanke esiselvitys(Uutinen)
hustyön apuna käytetyista teknologiaratkaisuista on valmistunut. KÄTEVÄ-aportti on lyhyt yhteenveto ikääntyneille kehitetyistä tai kehittei...

Hyvä Ikä -messut tarjoavat liikuntaa ja terveyttä syksyyn (Uutinen)
jekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) järjestää perjantaina HOPEAMARKKINAT-keskustelutilaisuuden, tällä kertaa yhteistyössä Omaishoitajat ja L...

SeniorSurfissa tehdään tietotekniikkaa tutuksi ikäihmisille – teemapäivä 8.10.(Uutinen)
g:...

Vanhustyötä tekevien paikallisten järjestöjen voima käyttöön(Uutinen)
;herättelevät keskustelua teknologiasta kotona kotona asumisen ja ikääntymisen tukena, asumisen kustannuksista ja rahan riittävyydestä. Entä m...

Kotiturva-hankkeen loppuseminaari(Tapahtuma)
ssa kokeiltiin uusia, arkiteknologiaan liittyviä tapoja tukea ikääntyneiden ihmisten kotona asumista kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten yht...

Ajankohtaista(Sivu)
isenä nimittäjänä oli arkiteknologia ja digitaalisuus. Kiitos vielä kaikille mukana olleille - tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä! Vanhustyön jo...

Materiaalit(Sivu)
misolojen parantamista Ikäteknologia , toim. Jaana Leikas. Vanhustyön keskusliiton ja VTT:n julkaisu, jossa tarkastellaan  teknologiaa hyvän i...

Esitteet(Sivu)
n esitteen. 2018_VTKL_Arkiteknologiasalkku.pdf 14 8 Kotiturvahanke-esite 14 8Tartu teknologiaan esite Kotiturva-hanke juliste PAINO VTKL:n kor...

RAY:n avustukset vuodelle 2010 vahvistettiin(Uutinen)
yössä selvittämässä uuden teknologian käyttömahdollisuuksia vanhustyössä. Käyttäjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE) -hankkeeseen myönnettiin avus...

Tampereen Apuvälinemessuilla viihdytään liikkuen (Uutinen)
jekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) esittäytyy osastolla 402. Projekti järjestää yhteistyössä eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanss...

RAY:n avustukset vuodelle 2013 vahvistettiin (Uutinen)
eiseen Käyttäjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE) -hankkeeseen myönnettiin avustusta 560 000 euroa. Summa jakautuu molempien toimijoiden kesken. H...

Ikäihmiset kaipaavat heille suunniteltuja pelejä(Uutinen)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) toteuttaman kyselyn tulokset osoittavat, että ikäihmiset ovat kiinnostuneita digitaalisista peleistä ja...

Vanhustyö-lehti numero 7 ilmestynyt: Omaishoito kuntoon(Uutinen)
o mitä se on?Tietoa teknologiasta omaishoitajilleSetlementtityössä ikäihminen on oman elämänsä asiantuntijaAIJJOOS-hanke II...

Avoin kirje opetus- ja viestintäministeri Kiurulle: Kaikki eivät käytä nettiä (Uutinen)
teisen Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin ...

Pohjoismainen gerontologiakongressi: Vanhustyön keskusliitto mukana useilla kehittämishankkeilla(Uutinen)
/li>Tekee mieli oppia teknologiaa – Kotiturva-hanke edistää ikääntyneiden ihmisten kotona asumista.Ikäihmisten digitaalinen osall...

Syksy 2016 on tuonut uusia työntekijöitä Vanhustyön keskusliittoon(Uutinen)
elujen tiedonhallinnasta, teknologiasta sekä erityisesti sen käyttöönottoon ja käytettävyyteen liittyvistä teemoista. Kotiturva-hankkeessa yhd...

Hoitajamitoituksen alarajaa ei lasketa(Uutinen)
annatettavina, kuten myös teknologian hyödyntämistä. VTKL:n Kotiturva-hanke edistää teknologian hyödyntämistä...

Vanhustyö-lehden odotettu Digiajassa-teemalehti on ilmestynyt!(Uutinen)
Uusi Vanhustyö-lehti digiajassa  Pärjääkö ikääntynyt ihminen digissä? Lehdessä käsitellään mm. ikääntyneen ihmisen ja digital...

Hyvä Ikä -messut(Sivu)
kinnoissa Tarja Ojala Arkiteknologia kotona asumisen turvana Tule tapaamaan Vanhustyön keskusliiton asiantuntijoita! Tervetuloa!...

Sähköiset julkaisut(Sivu)
ektin (Käyttäjälle kätevä teknologia 2010-2014 )tuottamat oppaat ja raportit ovat ladattavissa ja luettavissa Kotiturva-hankkeen sivuilla  Opp...

Lähes tuhat järjestöä saa RAY:n tukea (Uutinen)
0 euroa Käyttäjälähtöisen teknologian kehittäminen vanhustyössä 120 000 euroa. Valtioneuvosto päätti avustuksista 29.1.2009 RAY:n halli...

Kommunikaation apuvälineet kehittyvät vauhdilla (Uutinen)
a näkyivät alan kehittyvä teknologia, uudet palvelukonseptit ja tekniset laitteet. Toista kertaa järjestetty Apuvälineiden ideakilpailu...

RAY:n avustukset vuodelle 2011 vahvistettiin (Uutinen)
jekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) 540 000 euroa. Valtioneuvosto jakoi raha-automaattiavustuksia kaikkiaan 781 sosiaali- ja terveysj...

Vanhusalan keskusjärjestöt yhdessä TERVE-SOS 2011 –tapahtumaan (Uutinen)
Sen tavoitteena on tukea teknologian keinoin ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien ty...

Turvapuhelimista uusi opas (Uutinen)
ä: Turvapuhelinopas ...

Vanhustyön keskusliitto mukana INNOlukio -keksintökilpailussa (Uutinen)
uun toiminnan rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja opetushallitus. Lue lisää:...

Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät -opas julkaistu(Uutinen)
ä: Vanhuspalvelujen tietojärjestelmä...

KIRA-foorumi ja KÄKÄTE tutkivat: Asumisen kustannukset huolettavat ikäihmisiä (Uutinen)
jekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) ja Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA selvittivät ikääntyvien suomalaisten asumistoiveita j...

Osallistu valtakunnalliseen SeniorSurf-päivään!(Uutinen)
viä vuosia – Goda år. Teknologia koetaan iloiseksi asiaksi ja osaksi hyviä vuosia. Näin hälvennetään turhia pelkoja tietotekniikkaa kohtaa...

Hyviä vuosia koko elämän ajan(Uutinen)
ia voimavaroja korostaen. Teknologia -hankkeella parannetaan arkea ja kotona asumista. Tällä saralla meillä on Suomessa vielä paljon kehitettä...

RAY:n avustukset vuodelle 2014 vahvistettiin (Uutinen)
eiseen Käyttäjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE 2010–2014) -hankkeeseen myönnettiin avustusta 542 000 euroa. Hanketta koordinoi Vanhus- ja lähimm...

Vanhustyön keskusliitto - 65 vuotta työtä arvokkaan vanhuuden puolesta (Uutinen)
na asumista. Uusinta ovat teknologiaan liittyvät hankkeet, jotka tukevat sekä koti- että laitoshoitoa ja avaavat yhteyksiä kodista ulospäin...

Apua paikalle – Kooste avunpyyntöjärjestelmistä(Uutinen)
ti:Apua paikalle - Kooste avunpyyntöjärjestelmist...

Vanhustyö-lehden teemana Arkityön sisällöt toimiviksi(Uutinen)
toimintamalleista sekä ikäteknologiaan liittyvistä kehittämistoimista.Lehden tiivistelmän voi lukea nettisivuiltamme:...

VTKL HYVÄ-ohjelman mukana Singaporessa(Uutinen)
een liittyvät palvelut ja teknologiat...

Haemme projektityöntekijöitä Kotiturva-hankkeeseen(Uutinen)
ilotoida toimintamalli ikäteknologian käytön lisäämiseksi liiton valtakunnallisessa korjausneuvontatoiminnassa sekä kuntien ja järjestöjen kot...

Turvallista asumista ikäihmisille(Uutinen)
urvallisesta asmisesta ja teknologiasta. Katso Studio55 aamuohjelma 29.9. klo 9.05, Markku Veijalaisen vieraana projektipäällikkö...

VTKL:n korjausneuvonta ja Kotiturva-hanke Apuväline2015 -messuilla(Uutinen)
ke kokoaa ja jakaa tietoa teknologian mahdollisuuksista arjen apuna – tervetuloa osastollemme jututtamaan Kotiturvan Tarjaa ja Pauliinaa sekä...

Hyvä Ikä -messut 2016 lokakuussa Tampereella(Uutinen)
ten asuminen ja eläminen, teknologia, aistit, kuntoutus ja hoiva. Edellisellä kerralla vuonna 2014 mukana oli yli 220 näytteilleas...

Kohden vuotta 2020 – näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen(Uutinen)
ja asumista helpottavaan teknologiaan, digitaalisiin terveyspalveluihin sekä ikäihmisten osallisuuteen palveluiden siirtyessä verkkoon. Kunki...

Digitaalisuus on uusille eläkeläisille mahdollisuus(Uutinen)
tyneet oppivat käyttämään teknologiaa.Toimittaja Johanna Korhosen luotsaamassa paneelikeskustelussa päivän te...

Joulukalenterin ensimmäinen luukku avattu!(Uutinen)
ltava kuva isovanhemmista teknologian parissa, lasten piirtämänä.Käyhän siis päivittäin kurkkaamassa uusi luukku:...

VTKL:n kuntavaaliteesit 2017(Uutinen)
li>hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttöönottoaylläpitää ja laajentaa ikääntyneiden ihmisten oppimisen edellytyksiä sekä luoda ku...

Hyvä Ikä 2018 tarjoaa mahdollisuuden moniammatilliseen keskusteluun ja verkottumiseen(Uutinen)
kattavat aihealueita aina teknologiasta yhteiskunnallisiin kysymyksiin, hoivaan ja asumiseen.  Tampereella järjestetyissä Hyvä Ikä -tapah...

SuomiAreena (Tapahtuma)
IkäAnkka ottaa selvää arkiteknologian mahdollisuuksista Torivartissa kauppatorin ohjelmalavalla tiistai 17.7. klo 12...

Teknologia ikääntyneiden ihmisten arjen tukena - tilaisuus Eduskunnan kansalaisinfossa(Tapahtuma)
Eduskunnan kansalaisinfossa 15.11.2018 klo 12.45-15.00 keskustellaan arkiteknologisten ratkaisujen hyödynnettävyydestä ikääntyneiden ihmisten...