Hakutulokset

Omahoitovalmennuksesta apua muistisairaille ja heidän omaisilleen(Uutinen)
ävalmennuksen vaikutuksia muistisairaiden ja heidän puolisoidensa ja elämänlaatuun. Tutkimukseen osallistui pääkaupunkiseudulta 136 pariskunta...

Muistisairas tarvitsee kokonaisvaltaista hoitoa(Uutinen)
Muistisairaan hoidon ensisijainen tavoite on potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun tukeminen sairauden kaikissa vaiheissa. Sen toteutuminen v...

Yksilöllisesti räätälöity hoito auttaa sekä masentuneita että muistisairaita ikäihmisiä (Uutinen)
käihmisten masennuksen ja muistisairauksissa hankalaksi koettujen ’käytösoireiden’ hoitoon. Moniammatilliset tiimit, yksilöllisyys ja räätälöi...

Muistisairaiden kuntoutus hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä(Uutinen)
ssa on julkaistu tutkimus muistisairaiden liikunnallisesta kuntoutuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko pitkäkestoisella, intensiivis...

Ystäväpiiri-koulutus muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville(Uutinen)
anhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton mallin mukaisen Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaide...

Liikunta hidastaa muistisairaiden toiminnanvajeita(Uutinen)
25 000 suomalaista kärsii muistisairaudesta (dementiasta), tavallisin syy on Alzheimerin tauti. – Muistisairaudet ovat ikääntyneillä hen...

Muistisairaiden liikunnallinen kuntoutus kannattaa(Uutinen)
äntyneiden kotona-asuvien muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa liikunnallisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeen (...

Ystäväpiiri-koulutusta muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville(Uutinen)
anhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton mallin mukaisen Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaide...

Oulun eloisat palkittiin TERVE-SOS-kilpailussa(Uutinen)
ukana olevan Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kehittämä Muistoista musiikiksi -menetelmä on saanut valtakunnallisen TERVE-SOS-palkinnon. Muistiy...

Omahoitovalmennus-toiminta(Sivu)
s-toiminta varhaisvaiheen muistisairaiden iäkkäiden ihmisten ja heidän puolisoidensa tukemiseksi Vanhustyön ammattilainen tai vapaaehtoistoimi...

Ystäväpiiri-koulutus muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville(Uutinen)
anhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton mallin mukaisen Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaide...

Muistisairaan potilaan ja hänen puolisonsa omahoitovalmennus (Uutinen)
a on selvittää, voidaanko muistisairaiden ihmisten ja heidän puolisoidensa elämänlaatua ja toimintakykyä parantaa omahoitoa edistävän ryhmäval...

Oulu: Hyvinvointia ja voimavaroja iäkkäille pariskunnille -muistisairauden kohdatessa(Tapahtuma)
vinvointia ja voimavaroja muistisairauden kohdatessa. Muistisairaudet ja niiden ennaltaehkäisy, tukimahdollisuudet sairastumisen kohdatessa se...

Seinäjoki: Hyvinvointia, voimavaroja ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille — yksinäisyyden ennaltaehkäisy ja ikääntyvien pariskuntien hyvinvointi muistisairauden kohdatessa(Tapahtuma)
vinvointia ja voimavaroja muistisairauden kohdatessa sekä parantaa kodin turvallisuutta! Yksinäisyyden vähentäminen, muistisairaudet ja niiden...

Opinnäyte tietotekniikkaopastuksista muistisairaiden kanssa(Uutinen)
n: Tietokoneet käyttöön - Muistisairaiden kognitiivinen kuntoutus päivätoimintayksikkö Meripihkassa. Tuloksista selvisi mm. että muistisair...

Kun pipo vaihtuu lierihattuun on hyvä varautua hellesään haasteisiin!(Uutinen)
tai maito voivat herättää muistisairaan henkilön juomahalut. Kesällä läheiset saattavat olla lomilla ja kerhoissa voi olla kesätauko, joten ke...

Järjestön toteuttamaa vanhustutkimusta esitellään kansainvälisesti(Uutinen)
yyteen, omaishoitoon sekä muistisairaiden käytösoireisiin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita esitellään Pariisissa gerontologian ja ge...

Kuolevan hyvä hoito -saattohoitohanke(Sivu)
tto ja Hyvän saattohoidon muistilista on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut mukana keskusliiton jäsenyhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden ...

Vanhustenpäivän pääjuhla Joensuussa - Vuoden vanhusteko palkittiin (Uutinen)
Opiskelijat ikääntyneiden muistiryhmien ja kerhojen ohjaajina sekä omaishoitajien tukena” palkittiin vanhustenpäivän pääjuhlassa Joensuussa Vu...

Hyvä ravitsemus edistää aivoterveyttä ja toimintakykyä(Uutinen)
ittävät päivää. Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto ovat yhteistyössä julkaisseet oppaat ikääntyneiden ihmisten ravitsemu...

Vanhuspalvelujen ammattilaiset pitävät teknologiaa tarpeellisena hoitotyössä(Uutinen)
seen liittyvä teknologia, muistiapuvälineet ja paikantavat turvalaitteet ovat henkilöstön mielestä kiinnostavia. Kaiken kaikkiaan vastaajien a...

KÄKÄTE-projekti(Sivu)
dementiayksiköissä asuvat muistisairaat Hoito- ja palveluyhteisöt, joissa otetaan käyttöön ikäihmisille soveltuvaa teknologiaa Omaiset, jotka ...

Uusi opas auttaa paikannuslaitteen valinnassa(Uutinen)
ävä huolella. Moni muistisairas pystyy liikkumaan pitkään tutussa ympäristössä, mutta eksyminen ja avunsaanti voivat mietityttää. Perin...

RAY:n avustukset vuodelle 2013 vahvistettiin (Uutinen)
ksen säätiö, Kanta-Hämeen muistiyhdistys, Kantti , Turun Kaupunkilähetys, Seksuaalinen tasavertaisuus, Seta, Daisy Eläkeläiset, Suomen Mie...

Ikäihminen, liiku itsesi kuntoon! - Hyvä Ikä ja Terve Aikuinen -messut Tampereella 25.-26.9.2014 (Uutinen)
ntaa, elokuvamusiikkia ja Muistijälkiä -näytelmäMessujen ohjelma-areenaa isännöivät televisiosta tutut juontajat Lauri Karhuvaara j...

Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-ryhmät(Sivu)
iskunnille, joiden elämää muistisairaus koskettaa. Ystäväpiiri-ryhmän tavoitteena on yksinäisyyden tunteen lievittäminen ja uusien ystävien lö...

Ystäväpiiri-toiminnan taustaa ja tutkimuksia(Sivu)
psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä Vähensi merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä niiden kustannuksi...

Ystäväpiiri lievittää vanhusten yksinäisyyttä(Uutinen)
ntiin, terveyteen ja jopa muistitoimintoihin. – Psykososiaalinen kuntoutus suojaa jopa kuolemanvaaralta ja se säästää terveyspalvelujen...

Gerontologian päivät käynnistyvät Kuopiossa (Uutinen)
n Yhdistys ry sekä Suomen muistiasiantuntijat ry. Kongressissa esitellään muun muassa alan uusia tutkimuksia. Vanhustyön keskusliiton k...

Vanhustyön keskusliiton messusyksy(Uutinen)
orovaikutuksesta virtaa. Muistiliitto ry järjestää kaksipäiväisen muistihoitajaseminaarin 29.–30.9.2010. Hyvä Ikä 2010 pidetään 30...

Teknologiaa ikäihmisten tarpeisiin (Uutinen)
uomessa – robotista tukea muistisairaalle? 30.9. esitellään Tanskassa käytettyä ja tutkittua japanilaista Paro-robottihyljettä ja sen hyödyntä...

Vanhuspalveluissa teknologialta odotetaan turvaa ja ajanvietettä (Uutinen)
utta, jolloin esimerkiksi muistisairaan vanhuksen hälyttäessä apua turvarannekkeella tiedettäisiin heti, missä hän on ja osattaisiin mennä oik...

Ikäihmiset kaipaavat heille suunniteltuja pelejä(Uutinen)
tä arkeen sekä ehkäisevän muistisairauksia. – Ikäihmiset ovat kiinnostuneita digitaalisista peleistä ja pelaamisesta, mutta nykyisin markki...

Vanhusalan järjestöillä on huoli vanhusten ihmisoikeuksien toteutumisesta vanhuspalvelujen kilpailutusprosesseissa(Uutinen)
men Setlementtiliitto ry) Muistiliitto ry sekä Vanhustyön keskusliitto ry vaativat, että hankintalakia uudistettaessa vanhusten ihmisoikeudet...

Eloisa mieli -gallup: Iäkkäille ihmisille oikeus mielenterveyspalveluihin (Uutinen)
nhenemiseen kuuluvat myös muistin heikkeneminen, alakuloisuus ja jopa lievä masennus. Yli 80-vuotiaista 42 % uskoi alakuloisuuden kuuluvan van...

Robottiviikko meneillään – robotiikka tuo uutta myös vanhustenhoitoon(Uutinen)
aista apua ja muun muassa muistitoimintoja on hyvä harjoitella pelien avulla.Vanhustyön keskusliitolla on jo monenlaista teknologiaorie...

Hyvä ja arvokas kuolema kuuluu kaikille, myös iäkkäille ihmisille(Uutinen)
tto ja Hyvän saattohoidon muistilista on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut mukana keskusliiton jäsenyhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden...

VTKL oli mukana Kirkkohallituksen paneelikeskustelussa eutanasiasta 17.2.2017(Uutinen)
a myös hyvän saattohoidon muistilistan. Kuolemaa lähestyvän henkilön palliatiivista hoitoa, kivun lievitystä ja saattohoitoa o...

Vahvike rikastaa vapaaehtoistoimintaa(Uutinen)
a jutun juurta ja aktivoi muistia toiminnallisilla virikkeillä.Luonnosta löytyy elämyksiä kaikille aisteille ja luonto hoitaa niin miel...

VTKL:n korjausneuvonta ja Kotiturva-hanke Apuväline2015 -messuilla(Uutinen)
Apuväline 2015 -messut esittelee ratkaisuja vammaisten ja ikääntyneiden ihmisten sujuvaan arkeen. Messut järjestetään 5.–7.11.2015 Tampereen M...

Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-toiminta(Sivu)
ai puolison sairastuminen muistisairauteen herättää huolta tulevaisuudesta. Keskeinen elementti vaikuttavan ryhmätoiminnan toteuttamiseksi on ...

Tutustu lehteen(Sivu)
yys Vanhustyölehti 2/2017 Muistisairauden kanssa Vanhustyö-lehti 3/2017 Vaikeat asiat puheeksi Vanhustyö-lehti 4/2017 Ohjaus ja neuvonta Vanhu...

Ystäväpiiri-koulutusten ajankohdat(Sivu)
uuteen, yksinäisyyteen ja muistisairauksiin liittyvistä teemoista. Sisällöt hiukan vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti. Lisätietoja  Koulutuska...

Sähköiset julkaisut(Sivu)
a Käytösoireiden hoidosta muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2011. Mielenmuu...

Lausunnot 2015(Sivu)
den arviointia koskevasta muistiosta 29.1.2015 Lausunto ympäristöministeriölle koskien asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksi...

Yksinäisyyden tutkimus ja vähentäminen(Sivu)
lämyksiä arkeen -toiminta muistisairaan ihmisen tukena. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Opinn...

SuomiAreena(Sivu)
nin tarjoavat VTKL, SPEK, Muistiliitto, VALLI ry, Synocus Oy sekä Virkkulankylä Oy. Yksinkotona 2030 flyer SuomiAreena logo Asumisen tunti VT...

Terve Aikuinen 2009 Kuopio-hallissa (Uutinen)
aiheesta Ikääntyminen ja muisti sekä lehtori Jukka Tontti aiheesta Monimielinen masennus. Seminaarin hinta on 100 euroa ja se sisältää sisään...

Ystäväpiiri-ryhmistä apua ikäihmisten yksinäisyyteen – Uusia Ystäväpiiri-ryhmiä perusteilla (Uutinen)
mintakykyä sekä alentavan muistia. Yksinäisyys voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan. Vanhustyön keskusliitossa kehit...

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät Helsingissä 18.–19.3.2010(Uutinen)
ksestä mielenvireyteen ja muistiongelmiin kertoo professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta. Kuntoutuspäivät pidetään Helsingissä...

Vanhojen kokemus on pääomaa(Uutinen)
antaa yhteiskunnan pitkää muistia, ja vanhat ihmiset tuovat yhteiskuntaan tärkeää elämänkokemusta. Syntyvä kulttuurinen ja sosiaalinen pääomaa...

Oppaita maahanmuuttajatyöhön (Uutinen)
ttamiseksi ja materiaalin muistipeliä varten. Materiaalin ja ryhmässä tehtävien harjoitusten tarkoituksena on rohkaista ikäihmisiä käymään it...

Hyvä Ikä -messut Tampereella: Monta mahdollisuutta hyvään ikääntymiseen(Uutinen)
anhuusvuodet muodostuvat. Muisti ja mieli pysyvät virkeänä vain, kun niitä aktiivisesti käyttää. Liikkuminen omien voimien mukaan – mieluusti...

Vapaaehtoistoimijat tarjoavat aikaansa yksinäisille ikäihmisille Kouvolassa(Uutinen)
än tutkitusti heikentävän muistitoimintoja ja se voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan. Kouvolassa 17.11. alkava Y...

Ystäväpiiri-toiminnasta apua ikäihmisten yksinäisyyteen (Uutinen)
än tutkitusti heikentävän muistitoimintoja ja se voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan. Anu Janssonin mukaan Ystäv...

Musiikkiaiheinen opas vapaaehtois- ja ryhmätoimintaan (Uutinen)
yhmistä on nostettu esiin muistisairaat ja masentuneet, joiden on erityisesti todettu saavan apua musiikista. Oppaan harjoitusosio sisältää op...

MielenMuutos-hanke esittäytyy Espoossa(Uutinen)
ytäminen masentuneiden ja muistisairaiden iäkkäiden ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä ongelmien ehkäisemiseen ja hoitamiseen...

Tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta (Uutinen)
apuvälineiden käyttö kuin muistisairauksien mukanaan tuomat haasteet. Turvapuhelinopas Oppaassa esitellään Suomessa myynn...

Apurahoja VTKL:n jäsenyhteisöille(Uutinen)
stys ry, Halikko, 2 000 € Muistineuvolatoimintaan.Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta. Onnittelut kaikille apurahan saajille...

Taustapeilissä puhutaan ikäihmisistä ja vanhuspalveluista (Uutinen)
ologi Aila Pikkarainen ja muistihoitaja Anna-Kaisa Nupponen. 10.11. Sammuuko aktiivisuus eläkeikään? Ikäihmiset voimavarana, kulu...

Hyvä Ikä -messut tarjoavat liikuntaa ja terveyttä syksyyn (Uutinen)
ön keskusliiton ja Suomen Muistiasiantuntijat tuottavat yhteistyössä kaksi uutta ravitsemusopasta, joista löytyy tietoa osastolla. H...

Haluatko vapaaehtoiseksi - vapaaehtoistoiminnan kurssi maaliskuussa(Uutinen)
umisessa avustamisesta ja muistisairauksista. Kurssi on maksuton ja siitä saa todistuksen. Mukaan mahtuu 25 kurssilaista. ...

Vuoden vanhusteko 2013 -palkinto haettavana(Uutinen)
Opiskelijat ikääntyneiden muistiryhmien ja kerhojen ohjaajina sekä omaishoitajien tukena” 2012 Nuoret luovat -ryhmä, Vantaa Ki...

Vanhuspalvelulain toimeenpanon aluekierros alkaa Vaasasta (Uutinen)
lank">"Vanhuspalvelulaki"_Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi ...

Syksyn Vanhustenviikolla useita teematapahtumia(Uutinen)
utaloja, vanhainkoteja ja muistisairaiden hoivakoteja eri puolilla maata. Yhteisöt tarjoavat myös koti- ja tukipalveluita sekä järjestävät mon...

Haluatko vapaaehtoiseksi?(Uutinen)
umisessa avustamisesta ja muistisairauksista. Kurssi on maksuton ja siitä saa todistuksen. Mukaan mahtuu 25 kurssilaista.Il...

RAY:n avustukset vuodelle 2014 vahvistettiin (Uutinen)
in Alzheimer-yhdistys ry, muistisairaiden toimintakyvyn edistäminen liikunnan avulla, Liikunnan iloa 2014–2016.• HelsinkiMissio ry, keik...

Vuoden vanhusteko 2014 -palkinto haettavana (Uutinen)
Opiskelijat ikääntyneiden muistiryhmien ja kerhojen ohjaajina sekä omaishoitajien tukena. 2012 Nuoret luovat -ryhmä, Vantaa2013 Uu...

Vanhustyön keskusliitto - 65 vuotta työtä arvokkaan vanhuuden puolesta (Uutinen)
oidon määrään ja laatuun, muistisairaiden hoitoon sekä omaishoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen. Keskusliitolla on kautta vuosien ollu...

Osallistu Kätketyt äänet -kampanjaan(Uutinen)
kinnunen(at)mikkeliseudenmuisti.fi). Kätketyt äänet valtakunnallisessä kehittämisryhmässä mukana ovat 2014: Diakonia-amma...

Ikääntyvät tarvitsevat huolenpidon lisäksi arvostusta (Uutinen)
ikkeettömyyttä ja alkavaa muistisairautta. Vastaajista vanhimmat, yli 80-vuotiaat nimesivät myös kuulon ja näön heikentymisen sekä huonot kulk...

Jouluinen lahjoitus Vanhustyön keskusliitolle(Uutinen)
psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä. Ryhmiin osallistuneista 91 % kokee, että yksinäisyys on lievittynyt ja 98 % suosittel...

Vuoden vanhusteko 2015 -palkinto haettavana(Uutinen)
Opiskelijat ikääntyneiden muistiryhmien ja kerhojen ohjaajina sekä omaishoitajien tukena. 2012 Nuoret luovat -ryhmä, Vantaa2013 Uuden...

Ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat kuntoon(Uutinen)
aiheuttavat ikääntyneille muistiongelmia ja toimintakyvyn laskua, joka jää usein pysyväksi.  Noin...

Lääke yksinäisyyteen – kovia tuloksia vaikuttavalla ryhmätoiminnalla(Uutinen)
en ihmisten hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä sekä vähensi sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä kontrolliryhmään verrattuna. On t...

Kohtaamistaiteen ryhmä antoi iloa ja merkitsi paljon(Uutinen)
le, joilla on alkuvaiheen muistisairaus. Kohtaamistaide on moniaistista, luovaa, voimavaroja lisäävää, aivotoimintaa virkistävää ja iloa...

Uutta Vahvike-aineistopankissa: Sanataidetta ja huoneentauluja(Uutinen)
ytyy nyt Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Kulttuurista muistoja -hankkeessa tuotettu Elämän seikkailu ei i...

Kun ikää tulee lisää – mitä tarvitsemme eniten? - Hagaro 60 vuotta(Uutinen)
Vanhetessa näkö, kuulo, muisti huononee. Ymmärtävätkö minua hoitavat henkilöt minua? Jos minun puhettani ja kieltäni ei edes ymmärretä, niin...

Kätketyt äänet -kampanjapäivä ikääntyneiden kaltoinkohtelua vastaan 15.6.2016(Uutinen)
ry, Mikkelin seudun Muisti ry, Mikkelin vanhusneuvosto,  Poliisihallitus/Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen lähi- ja perus...

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Kokeilujen rahoitushaku on käynnissä(Uutinen)
nbsp;   kokeilu muistisairaan iäkkään omaishoidosta.Rahoituksen hakuaika on 10.5.–31.8.2016. Päätökset tehdään syysk...

Syöpää ei pidä pelätä – sitä voidaan hoitaa myös iäkkäillä ihmisillä(Uutinen)
atinut hyvän saattohoidon muistilistan ja järjestänyt jäsenistölleen koulutusta ennakoivan saattohoidon ja yhteissuunnittelun toteuttamisesta...

Pohjoismainen gerontologiakongressi: Vanhustyön keskusliitto mukana useilla kehittämishankkeilla(Uutinen)
paaehtoisuus, maaseutu ja MuistiMIKE-työkalu. Lisäksi posterinäyttelyssä esitellään kuusi muuta ohjelman osa-hanketta eri puolilta Suomea. Ohj...

Vanhustyö-lehden teemana Kotikuntoutus(Uutinen)
siaa mm. gerasteniasta ja muistisairaan perheen omahoitovalmennuksesta. Lisäksi lehdessä on tietoa syöpäsairauksiin liittyvästä tutkimusesta...

Vanhustenviikko 2.–9.10. käynnistyi tänään Vanhustenpäivän valtakunnallisella pääjuhlalla Jyväskylässä(Uutinen)
Sairaus, yksinäisyys ja muistisairaudet altistavat syrjäytymiselle ja jopa kaltoin kohtelulle. Toimintaohjelman päivityksen yhteydessä tulla...

Hyvä Ikä -messut päättyivät Tampereella: Teknologia tuo hyötyä, osallisuutta ja iloa(Uutinen)
t voivat viestiä vaikkapa muisti- tai muusta sairaudesta. Jos jääkaapin ovi ei aukea pitkään aikaan tai jos yöllä kylpyhuoneessa käydään usein...

Uusimman Vanhustyö-lehden teemana saattohoito(Uutinen)
ä löytyy mm. Saattohoidon muistilista, jonka Vanhustyön keskusliitto on kehittänyt jäsenjärjestöjensä ja Terhokodin edustajien kanssa. Lisäksi...

Vapaaehtoisystävä kuulee muistoja paperikengistä digiaikaan(Uutinen)
ättäytymään liikunta- tai muistivaikeuksien vuoksi yksin kotiinsa ja päivät rytmittyvät kotihoidon käyntien odottamisesta. Neljän seinän sisää...

Etsivä vanhustyö löytää näkymättömät(Uutinen)
n muassa yksinäisyydestä, muistisairauksista, masennuksesta, päihdeongelmista ja liikkumisvaikeuksista kärsiviä ikäihmisiä.– U...

Vanhustyön keskusliitto jakoi jäsenilleen 5000 € Ikäpolvien välisen toiminnan edistämiseen (Uutinen)
kivet ja metsän aarteet muistissa.Mereo/Vanhusten palvelutaloyhdistys ry, Helsinki: Retken järjestämiseen, kohderyhmänä yksinäiset...

Laulukirjalahjoitus Ystäväpiiri- ja Senioritoiminnalle(Uutinen)
aksi. Lahjoituksen saivat Muistiliitto ry (30 kpl), Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry (30 kpl), Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli r...

Vanhustyön keskusliitto SuomiAreenalla Porissa – Yksin kotona 2030?(Uutinen)
nin tarjoavat VTKL, SPEK, Muistiliitto, VALLI ry, Synocus Oy sekä Virkkulankylä Oy.“Viestimme päättäjille on, että vanhuus pelottaa mel...

Vanhustyötä tekevien paikallisten järjestöjen voima käyttöön(Uutinen)
styön keskusliitto, SPEK, Muistiliitto, VALLI ry, Synocus Oy sekä Virkkulankylä Oy herättelevät keskustelua teknologiasta kotona kot...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Tapahtuma)
00     Muistisairaudet ja mielenterveys16.3. klo 17.00-19.30     Syventyminen vapaaehtoise...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Tapahtuma)
00     Muistisairaan tai masentuneen kohtaaminen15.3. klo 17.00-19.30     Syventyminen vap...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Tapahtuma)
00     Muistisairaudet ja mielenterveys18.10. klo 17.00-19.30     Syventyminen vapaaehtois...

Isännöintiverkko muisti Vanhustyön keskusliittoa(Uutinen)
Espoolainen Isännöintiverkko Oy lahjoitti yrityksen joulukortteihin ja muihin muistamisiin varatut rahat Vanhustyön keskusliitolle Ikäkoti kun...