Hakutulokset

Lausunnot 2015(Sivu)
skusliiton lausunnot 2015 Lausunto oikeusministeriölle yhdistyslain muuttamisehdotuksesta VTKLn näkemyksiä julkisen palvelulupauksen kehittämi...

Lausunnot 2016(Sivu)
016 Kuntavaaliteesit 2017 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi Lausunto hallituks...

Lausunnot 2017(Sivu)
suunnitelman luonnoksesta Lausunto ympäristöministeriölle selvitysraportista asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista Lausunto Turva...

Lausunnot 2014(Sivu)
iden yhdistämisestä VTKLn lausunto Valviran valtakunnallisesta valvontaohjelmasta 2015-2018 Lausunto THL omavalvontasuunnitelmaa koskevasta mä...

Liiton lausunnot(Sivu)
imintaan, se antaa myös lausuntoja ja aloitteellisia kannanottoja vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa. Vasemmasta valikosta löydät Vanhus...

Hankintalain kokonaisuudistus lausuntokierroksella(Uutinen)
män mietintö on lähetetty lausuntokierrokselle ja lausunnot on pyydetty toimittamaan viimeistään 6.7.2015. Myös Vanhustyön keskusliitolta on p...

VTKL:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta(Uutinen)
ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä ja sen sisältämästä lakiehdotuksesta...

Lausunnot 2018(Sivu)
asiantuntijakuuleminen ja lausunto 19.4. STM Puheenvuoro ja lausunto ehdotuksesta asiakasmaksulain pykäliksi kuulemistilaisuudessa 20.4. SOST...

Hoitajamitoituksen alarajaa ei lasketa(Uutinen)
uuteen ja antanut asiasta lausuntonsa...

Vanhustyön keskusliitto pitää tarpeellisena vanhuspalvelulain säätämistä(Uutinen)
iva menettely. Lue lausunto kokonaisuudessaan [Dokumentti Lausunto luonnoksesta laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveysp...

Ikälain valmistelutyön eteneminen(Uutinen)
jalta. Lakiluonnos oli lausuntokierroksella keväällä 2011. Lain valmistelua jatketaan lakiluonnoksen ja saatujen lausuntojen pohjalta. Tavo...

Yhteystiedot(Sivu)
jasentoiminta(at)vtkl.fi Lausuntopyynnöt: vanhustyonkeskusliitto(at)vtkl.fi Tiedotteet ja yleiset yhteydenotot: info(at)vtkl.fi Tuotetilaukse...

Vaikutamme verkostoissa (Sivu)
stukset 2018 Liitto antaa lausuntoja ja sen asiantuntijoita on ollut usein kuultavana lainvalmistelujen yhteydessä mm. eduskunnan valiokunniss...

Vanhustenpäivän pääjuhla Joensuussa - Vuoden vanhusteko palkittiin (Uutinen)
tii vielä hienosäätöä eli lausuntokierroksen palautteen läpikäynnin, ennen kuin lopullinen esitys valmistuu. Vanhustyön keskusliiton pu...

Laitos ei sovi kodiksi(Uutinen)
ass="aloha-link-text">Lue lausunto kokonaisuudessaan...