Hakutulokset

Palvelusetelilainsäädäntö uudistuu – koulutusta palveluntuottajille(Uutinen)
Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sitran Kuntaoh...

Vanhustenpäivän pääjuhla Keravalla 3.10.2010(Uutinen)
arhaillaan yhdenvertaisuuslainsäädäntöä ja eduskunta käsittelee hallituksen ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Kummassakaan ei ole erikseen kä...

Liitto(Sivu)
ustenhuoltoon liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä. Liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan järj...

Lausunnot 2015(Sivu)
hehoitolaiksi 30.1.2015 lainsäädäntö,laki,lausunnot,lausunto,perhehoito,perhehoitolaki Lausunto viestintävirastolle yleispalvelun hinnoittel...

Lausunnot 2018(Sivu)
i STM; Itsemääräämisoikeuslainsäädäntövalmistelu Eduskunnan lakivaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja ...

Onko vanhus turvallisissa käsissä?(Uutinen)
olehdittava. Tarvittaessa lainsäädäntöä on tarkistettava. Lisätietoja Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11Vanhus...

Vanhusten palvelut turvattava(Uutinen)
kee suuri määrä erilaista lainsäädäntöä ja suosituksia. Lain tarkoituksena on voimistaa vanhusten tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunn...

Vanhustyön keskusliiton eduskuntavaaliteesit 2011(Uutinen)
unnustettava tarvittaessa lainsäädäntöä uudistamalla. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan merkittävän rahoittajan Raha-automaattiyhdisty...

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtuma Tampereella (Uutinen)
tti puuttumisen liittyvää lainsäädäntöä ja rikosylikonstaapeli Juha-Pekka Oksanen käsitteli omassa esityksessään sähköiseen asiointiin liittyv...

Zonta International Piiriltä lahjoitus ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen(Uutinen)
ustaan sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön ja asenteisiin. Zonta International rahoittaa useita YK:n projekteja. Järjestöllä on neuvottelevan jä...

Järjestöjen kokoama sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöistä järjestöille kertynyt tieto. Opas toimii hakuteoksena järjestöissä...

”Tarvepyörä pyörii entistä lujempaa, mutta rahapyörä on pysähtynyt”(Uutinen)
n toimintakykyä turvaavaa lainsäädäntöä pitäisi pitää ensisijaisena‐ On myös mahdollista, että hintakilpailutuksella saadaan l...

Vanhustyön keskusliiton eduskuntavaaliteesit 2015(Uutinen)
onhallinnon työryhmiin ja lainsäädäntötyön eri vaiheisiin, valtakunnallinen korjausneuvontatoiminta, Ystäväpiiri-toiminta ikäihmisten yksinäis...

Hyvän vanhuuden puolesta – keskusliiton valtuusto koolla kevätkokouksessa(Uutinen)
aloustilanteen ja useiden lainsäädäntöuudistusten kautta. Iäkkäiden ihmisten hyvinvointi ei Aaltosen mukaan ole yleisesti ottaen parantunut va...

Hannakaisa Heikkinen Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajaksi(Uutinen)
ustenhuoltoon liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä. Liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan järj...

Ikälain valmistelutyön eteneminen(Uutinen)
Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen etenee sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän linjausten pohjalta. Lakiluonnos...

Ministeriöltä materiaalia vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi(Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut tietopaketin kuntapäättäjille ns. vanhuspalvelulain toimeenpanosta. Laki ikääntyneen väestön toi...

Usein kysyttyjä kysymyksiä vanhuspalvelulaista(Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää aluekierroksen vanhuspalvelulain toimeenpanosta yhteistyössä Kuntaliiton, THL:n, Valviran ja alu...