Hakutulokset

Vanhuspalvelujen ammattilaiset pitävät teknologiaa tarpeellisena hoitotyössä(Uutinen)
työntekijöiden kokemuksia ikäteknologiasta. Kyselytutkimukseen vastasi 320 vanhuspalveluissa työskentelevää henkilöä julkiselta ja yksityiselt...

Konstikoppa – kiertävä ikäteknologianäyttely lainattavissa Vanhustyön keskusliitosta(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeessa edistetään ikääntyneiden ihmisten kotona selviytymistä ja viihtymistä ns. arkiteknologian avulla...

Laiminlyödyt hopeamarkkinat – Hyvää ikääntymistä tukevilla palveluilla alati kasvava tarve (Uutinen)
kustantama uusi julkaisu Ikäteknologia pureutuu 20 asiantuntijakirjoittajan voimin ikäteknologian ongelmakenttään haastaen samalla eri sidosr...

Ikäteknologian hyvät käytännöt(Uutinen)
KÄKÄTE-raportissa 7/2015 Ikäteknologian hyvät käytännöt. Julkaisun on koonnut Paavo Viirkorpi...

Vanhustyön keskusliitolla laaja tietotarjonta Hyvä Ikä -messuilla (Uutinen)
14Klo 9–12 Ikäteknologia, Tähtien Sali. Vanhustyön keskusliiton ja VTT:n yhteisessä seminaarissa pohditaan ikäteknologian m...

KÄKÄTE-projekti(Sivu)
ulkaisut ovat luettavissa Ikäteknologia-sivustolla kohdassa  KÄKÄTE-projektin julkaisut . Jäljellä olevia painettuja julkaisuja voi tilata Van...

KÄKÄTE -hankkeen (2010-14) aineistot(Sivu)
een yhteydenpitoon. 2014. Ikäteknologian kokeilut Suomessa Raportissa tarkastellaan, millä tavoin teknolgiaa on Suomessa kokeiltu ikäihmisten ...

HOPEAMARKKINAT – Miksi senioreiden tarpeet eivät kiinnosta tuotekehittäjiä ja markkinoita?(Uutinen)
ilaisuudessa pureuduttiin ikäteknologia-alan eturivin asiantuntijoiden johdolla erityisesti asumiseen, tietoteknologiaan ja teknologian kehitt...

Hyvä Ikä -messut Tampereella 25.-26.9.2014 Turvallisia ja esteettömiä asumisratkaisuja ikääntyville (Uutinen)
hteinen seminaari Ikäteknologiasta ja iltapäivällä ikäihmisten nettiopastukseen liittyvä Seniorit surffaa - nettiopas...

Hyvä Ikä -messut: Seminaari ikääntyvien kotona asumista tukevasta teknologiasta.(Uutinen)
lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus järjestävät yhteisseminaarin ikääntyvien kotona asumista tukevasta teknologiasta...

Vanhustyö-lehden odotettu Digiajassa-teemalehti on ilmestynyt!(Uutinen)
Uusi Vanhustyö-lehti digiajassa  Pärjääkö ikääntynyt ihminen digissä? Lehdessä käsitellään mm. ikääntyneen ihmisen ja digital...

Materiaalit(Sivu)
asumisolojen parantamista Ikäteknologia , toim. Jaana Leikas. Vanhustyön keskusliiton ja VTT:n julkaisu, jossa tarkastellaan  teknologiaa hyvä...

Uusi verkkosivusto esittelee teknologiaa ikäihmisille(Uutinen)
tietoa kaikille avoimista ikäteknologia-alan tapahtumista kotimaassa ja ulkomailla. Sivustolla on myös tietoa ikäihmisille teknologiaa valmist...

Teknologiaa ikäihmisten tarpeisiin (Uutinen)
uilla joukon kiinnostavia ikäteknologia-alan tapahtumia: Ikäihmisten käyttäjälähtöinen teknologia -seminaarissa 30.9. kerrotaan onnistu...

Tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta (Uutinen)
tä. Outi Mäki: Ikäteknologian kokeilut Suomessa Selvityksessä tarkastellaan, millä tavoin teknologiaa on Suomessa kokeilt...

Teatteriesitys: Ikäihminen kohtaa teknologian(Uutinen)
ogia.fi/" target="_blank">Ikäteknologia.fi ...

Hyvä Ikä -messut tarjoavat liikuntaa ja terveyttä syksyyn (Uutinen)
ua ikäihmisten, omaisten, ikäteknologiaa kehittävien yritysten ja tulevaisuuden teknologiaa suunnittelevien tahojen välille. Tilaisuus pidetää...

HOPEAMARKKINAT: Omaishoitajat tarvitsevat tietoa teknologiasta (Uutinen)
AT-keskustelutilaisuuksia ikäteknologiaan liittyvistä teemoista eri yhteistyökumppanien kanssa. Tilaisuuden puheenvuoroihin voi tutustu...

Puolet 75–80-vuotiaista valmiita maksamaan arkea helpottavasta teknologiasta (Uutinen)
ogia.fi/" target="_blank">Ikäteknologia.fi, Kirafoorumi.fi ...

HOPEAMARKKINOILLA puhuttivat teknologia, turvallisuus ja arvokas vanhuus(Uutinen)
in keskustelutilaisuuksia ikäteknologiaan liittyvistä teemoista. Puheenvuoroihin voi tutustua KÄKÄTE-projektin verkkosivuilla: www.ikateknolog...

Vanhustyö-lehden teemana Arkityön sisällöt toimiviksi(Uutinen)
e –toimintamalleista sekä ikäteknologiaan liittyvistä kehittämistoimista.Lehden tiivistelmän voi lukea nettisivuiltamme:...

Haemme projektityöntekijöitä Kotiturva-hankkeeseen(Uutinen)
a pilotoida toimintamalli ikäteknologian käytön lisäämiseksi liiton valtakunnallisessa korjausneuvontatoiminnassa sekä kuntien ja järjestöjen...

Hyvä Ikä -messut päättyivät Tampereella: Teknologia tuo hyötyä, osallisuutta ja iloa(Uutinen)
ujen yhteydessä pidetyssä Ikäteknologiakeskuksen ja Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen seminaarissa, joka käsitteli arkea tukevaa tekn...

Kotiturva-hankkeen uudet videot ja opas julkaistu Kätketyt äänet -kampanjapäivänä(Uutinen)
sille eettisesti kestävän ikäteknologian, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen, hyvän tekemiseen ja vahingon välttämiseen. Käytännössä kyse on i...

Vanhuspalveluissa teknologialta odotetaan turvaa ja ajanvietettä (Uutinen)
Vanhuspalvelujen tuottajatahot tarvitsevat enemmän tietoa erilaisista teknologiaratkaisuista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Etenkin asiakk...

Turvapuhelimista uusi opas (Uutinen)
KÄKÄTE-projektin tuottama Turvapuhelinopas esittelee Suomessa saatavilla olevia kotikäyttöön soveltuvia turvapuhelimia ja turvapuhelimien...

Uusi Turvapuhelinopas auttaa sopivan laitteen hankinnassa (Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa esitellään Suomessa myynnissä olevia kotiin tarkoitettuja t...

KÄKÄTE-projekti tutki: Yli 75-vuotiaat jäävät syrjään tietoyhteiskunnasta(Uutinen)
Iäkkäimmät ihmiset ovat muuhun väestöön nähden eriarvoisessa asemassa, kun puhutaan tietokoneen ja internetin käytöstä. Kaikista iäkkäimmät se...

Teknologian avulla hyvää arkea ikäihmisille (Uutinen)
KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen, tammikuu...

Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät -opas julkaistu(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti on tuottanut oppaan, jossa esitellään vanhustenhuollo...

Uusi opas helpottaa tietojärjestelmän valintaa vanhuspalveluissa(Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät – Kooste asiakastieto-...

Uusi opas auttaa paikannuslaitteen valinnassa(Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Teknologia avuksi henkilöiden ja asioiden paikantamisessa e...

Kansantajuista tietoa ja vaihtoehtoja kodin lukitukseen(Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisema Asunnon lukitusopas antaa selkeät ja kattavat perustiedot kodin lukituk...

Ikäihmiset tarvitsevat nykyistä helppokäyttöisempiä automaatteja ja maksupäätteitä(Uutinen)
Korteilla maksaminen on yleistynyt, pankkipalveluja karsitaan ja käteisen rahan nostaminen on vaikeutunut varsinkin syrjäseuduilla. Uhkana...

Ikääntyneet tarvitsevat apua pankkiasioiden hoitamisessa (Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) kyselyn mukaan eri-ikäiset ikäihmiset käyttävät erilaisia tapoja laskuja maksaessaan. All...

Kevythissi parantaa ikäihmisen mahdollisuuksia asua kotona(Uutinen)
Suurin osa suomalaisista asuu pientaloissa – omakotitaloissa, paritaloissa ja rivitaloissa – ja huomattava määrä näistä pientaloista on kaksi-...

Ikäihmisten omaishoitoa tukevista teknologisista ratkaisuista ei tiedetä tarpeeksi (Uutinen)
Monista markkinoilla olevista teknologisista ratkaisuista voisi olla apua iäkästä omaistaan hoitaville henkilöille. Tuoreen kyselyn tuloks...

Ikäihmiset kaipaavat heille suunniteltuja pelejä(Uutinen)
Suomalaisella peliteollisuudella menee tällä hetkellä hyvin. Pelivalikoimasta ei kuitenkaan tahdo löytyä ikäihmisille suunnattuja digitaalisia...

SeniorSurfissa tehdään tietotekniikkaa tutuksi ikäihmisille – teemapäivä 8.10.(Uutinen)
75–89-vuotiaista suomalaisista vain joka viides on käyttänyt internetiä. Valtakunnallinen SeniorSurf-päivä haastaa kaikki mukaan kaventamaan d...

Nukkuvat tietokonepisteet käyttöön – uudesta oppaasta ideoita toimintaan(Uutinen)
Tietokone ja internet ovat yhä tärkeämpi osa arkeamme. Yhä useammat asioinnit siirretään tehtäväksi internetin kautta, mutta kaikilla ei ole v...

Verkkopalvelut eivät tavoita kaikkia – tarvitaan vaihtoehtoja(Uutinen)
Suuri osa yli 75-vuotiaista uskoo oppivansa käyttämään tietotekniikkaa, kunhan saa siihen oikeanlaista opastusta. Kaikki eivät kuitenkaan koe...

Apua paikalle – Kooste avunpyyntöjärjestelmistä(Uutinen)
KÄKÄTE-projekti on julkaissut uuden oppaan Apua paikalle – Kooste avunpyyntöjärjestelmistä. Opas kokoaa yhteen tietoa avunpyyntöjärjestelmi...

Avoin kirje opetus- ja viestintäministeri Kiurulle: Kaikki eivät käytä nettiä (Uutinen)
Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi hiljattain internetyhteyden yleisyydestä suomalaiskodeissa. Uutisen otsikko kuului: ”Net...

Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa (Uutinen)
Elämme keskellä suurta muutosta – Teknologia on läsnä kaikkialla, ja yhteiskunnan palvelut ja toiminnot siirtyvät yhä enemmän sähköiseen muoto...