Hakutulokset

Suomalainen Ikägallup: Vanhuuden ikäraja on nyt määritelty – 72 vuotta(Uutinen)
isi kutsua senioriksi tai ikäihmiseksi. Muun muassa tämä käy ilmi Eloisa ikä -ohjelman Taloustutkimuksella teettämästä ensimmäisestä Suomalais...

Ikäpolvien taju – Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa(Uutinen)
uuluu nuorisoon? Mitä eri-ikäiset ihmiset ajattelevat toisistaan ja elämänmenosta? Syntyykö ikäpolvien välille konflikteja vai ikäpolvitajua?...

Eloisa ikä -ohjelma(Sivu)
Eloisa ikä -koordinaatio Eloisa ikä oli STEAn avustusohjelma (2012–2017) ikäihmisten arjen parantamiseksi. Ohjelman lähtökohtana olivat senior...

Laiminlyödyt hopeamarkkinat – Hyvää ikääntymistä tukevilla palveluilla alati kasvava tarve (Uutinen)
Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä ikääntyvien tarpeisiin vastaaminen tulee olemaan entistä suurempi kilpailutekijä kansainvälisil...

Kotiturva-hankkeen uudet videot ja opas julkaistu Kätketyt äänet -kampanjapäivänä(Uutinen)
arkoitus oli nostaa esiin ikääntyneiden kohtaamaa kaltoinkohtelua ja tuoda esille keinoja sen ehkäisemiseksi. Tilaisuuden esitykset osoittivat...

Elämänkulku ja ikäpolvet(Sivu)
Elämänkulku ja ikäpolvet tutkimus- ja kehittämishanke Vanhustyön keskusliiton kolmivuotisessa (2011-13) Elämänkulku ja ikäpolvet -tutkimus- ja...

Ikäkoti kuntoon! -Sujuvaa arkea myös huomenna(Sivu)
Ikäkoti kuntoon! Ikäkoti kuntoon! - Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjalla herätellään kansalaisia (yli 55-vuotiaat) ja kuntia sekä asunto- ...

Hyvä Ikä -messut(Sivu)
Hyvä Ikä 2018 Hyvän Iän Foorumi 3.-4.10.2018 Vanhustyön keskusliitto ja Expomark järjestävät Hyvä Ikä 2018 -tapahtuman 3.-4.10.2018 Messukesk...

Yhdessä ilman ikärajaa(Sivu)
Yhdessä ilman ikärajaa Vanhustenviikolla Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 6.10.-13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen –Gardera dig fö...

Hyvä Ikä -messut tarjoavat liikuntaa ja terveyttä syksyyn (Uutinen)
rjestettävä vanhustyön ja ikäihmisten Hyvä Ikä 12 ja sen rinnalla uutena teema-alueena nähtävä Hyvä Ruoka 12 tarjoavat reippaita ja terveellis...

Hyvä Ikä ja Hyvä Ruoka–messut päättyivät Tampereella(Uutinen)
vietetään nyt aktiivisen ikääntymisen teemavuotta. Vuoden järjestäminen ja sen lukuisat tapahtumat ovat yksi tapa, jolla EU-maat valmistautuv...

Ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat kuntoon(Uutinen)
koordinoima RAY:n Eloisa ikä -ohjelma ehdottaa toimenpiteiksi iäkkäiden ihmisten mielenterveysasioiden edistämiseksi seuraavaa:Fakt...

Hyvä Ikä 2018 ja Hyvän Iän Foorumi kutsuvat keskusteluun vanhenemisesta ja vanhustyöstä(Uutinen)
uusiän oma tapahtuma Hyvä Ikä 3.–4.10.2018 on ohittamaton aitiopaikka seurata ja osallistua keskusteluun. Vanhustyön keskusliiton asiantuntijo...

Ikäihminen kohtaa teknologian nyt myös DVD:llä(Uutinen)
ä Kutkutuksen esityksestä Ikäihminen kohtaa teknologian. Tallenteen ensiesitys on Cities for All -näyttelyssä torstaina 24.5. Musiikkitalossa...

Hyvä Ikä -messut Tampereella 25.-26.9.2014 Turvallisia ja esteettömiä asumisratkaisuja ikääntyville (Uutinen)
Hyvä Ikä -messut Tampereella 25.-26.9.2014 Turvallisia ja esteettömiä asumisratkaisuja ikääntyville ...

Eloisa tutkimus: Järjestötoiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä(Uutinen)
styön Keskusliiton Eloisa ikä -tutkimuksen mukaan järjestötoiminta voi lievittää yksinäisyyden kokemuksia. Osallistumisesta on eniten apua haa...

Eloisa ikä luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle(Uutinen)
hdistyksen avustusohjelma Ikääntyneen hyvä arki on saanut virallisen nimen: Eloisa ikä. Avustusohjelma luo edellytyksiä ikäihmisten hyväll...

Vuoden vanhusteko -tunnustus AIJJOOS-kumppanuushankkeelle(Uutinen)
vuonna Keravalla. Ikäihmiset kehittäjinä Ikäihminen itse on otettu kehittäjän rooliin Pohjanmaalla, jossa Evijärvi, Kauhava...

Puolet 75–80-vuotiaista valmiita maksamaan arkea helpottavasta teknologiasta (Uutinen)
Ikäihmiset suhtautuvat myönteisesti uuteen teknologiaan arjen apuna. Tämä käy ilmi Ikääntyminen ja asuminen 2012 -kyselytutkimuksesta, jolla K...

Eloisa yhdenvertaisuus -gallup: Vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä enemmän esille  (Uutinen)
80-vuotiaat itse haluavat ikääntyneitä enemmän esiin yhteiskunnassa. Muun muassa tämä selviää Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmaa...

Vanhustyön keskusliitto SuomiAreenalla Porissa – Yksin kotona 2030?(Uutinen)
ustyön keskusliitto pitää ikäihmisten puolta – myös SuomiAreenalla Porissa. Mikä on vanhojen ihmisten asumisen tulevaisuus? Asumisen tunti...

Vanhustyön keskusliitossa tutkitaan ikäpolvien välisiä suhteita (Uutinen)
hankkeessa Elämänkulku ja ikäpolvet etsitään tapoja, kuinka eri ikäryhmien välistä kanssakäymistä voitaisiin lisätä ja jännitteitä purkaa. Han...

Vetoomus: Ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat kuntoon(Uutinen)
en Mielenterveysseuran ja Ikäinstituutin kanssa vedottiin päättäjiin ikääntyneen väestön mielenterveyspalvelujen parantamiseksi. Tilaisuuteen...

Vanhustyötä tekevien paikallisten järjestöjen voima käyttöön(Uutinen)
innovatiivisia ratkaisuja ikääntyneille. Vanhustyön keskusliittoon kuuluu 330 jäsenjärjestöä, jotka tarjoavat muun muassa ikäihmisten asumispa...

Sähköiset julkaisut(Sivu)
Muita materiaaleja Eloisa ikä -ohjelma 2012-2017 Ilmeikäs arki -Tutkimus ikääntyneistä ihmisistä järjestöjen kehittämistoiminnassa Ilmeikäs ar...

Kotiturva-hanke(Sivu)
sia jokaiselle ihmiselle. Ikääntyvien ihmisten toimintakykyisyyden tukemiseksi ja kotona asumisen edistämiseksi onkin kehitetty erilaisia tekn...

Yksilöllisesti räätälöity hoito auttaa sekä masentuneita että muistisairaita ikäihmisiä (Uutinen)
tää uusia toimintamalleja ikäihmisten masennuksen ja muistisairauksissa hankalaksi koettujen ’käytösoireiden’ hoitoon. Moniammatilliset tiimit...

Neljä polvea kahvilassa 28.11. - Jos ikä erottaa, toiminta yhdistää! (Uutinen)
anhustyön keskusliiton ja Ikäinstituutin Elämänkulku ja ikäpolvet -kehittämis- ja tutkimushankkeen (2011–13) tämänvuotisessa Neljän polven tre...

Kenen joukoissa seisot - innostutko vain ikätovereista vai kaveeraatko kaikenikäisten kanssa? (Uutinen)
n (Neljän polven treffit -ikäpolvikampanjan kummi) Ylijohtaja (THL), professori Marja Vaarama (sosiaali- ja terveysministeriön Kaikenikä...

Hyvä Ikä -messut Tampereella 25.–26.9.2014 - Terveyttä ja hyvinvointia ikääntyvien arkeen(Uutinen)
Ikäihmisten ja hoivatyön ammattilaisten tapahtuma Hyvä Ikä järjestetään jälleen ensi syyskuussa 2014 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksess...

Ikäihminen, liiku itsesi kuntoon! - Hyvä Ikä ja Terve Aikuinen -messut Tampereella 25.-26.9.2014 (Uutinen)
syyskuussa pidettävä Hyvä Ikä -messutapahtuma kannustaa ikäihmisiä liikkeelle ja antaa siihen hyvät neuvot ja vinkit. Uusi Terve Aikuinen -tap...

Vanhuspalvelujen ammattilaiset pitävät teknologiaa tarpeellisena hoitotyössä(Uutinen)
yttö hoitotyössä parantaa ikääntyneiden turvallisuutta. Teknologian avulla henkilökunta katsoo pystyvänsä paremmin vastaamaan ikääntyneiden ta...

KÄKÄTE-projekti(Sivu)
ten teknologia voi toimia ikäihmisten kotona asumisen ja vanhustyön apuna. Tavoitteena oli vahvistaa käyttäjänäkökulmaa teknologian kehittämis...

Teknologiaa ikäihmisten tarpeisiin (Uutinen)
si entistä paremmin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista? Entä miten se voisi helpottaa ikäihmisten kanssa työskentelevien työtä?...

Elämänkulku ja ikäpolvien välinen dialogi (Uutinen)
shankkeen. Elämänkulku ja ikäpolvien dialogi -hanke toteutetaan yhteistyössä Ikäinstituutin, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen, Marttaliito...

Elämänkulku ja ikäpolvet –hanke ja ikäpäiväkirja ovat nyt Facebookissa (Uutinen)
Elämänkulku ja ikäpolvet –hankkeessa etsitään edelleen eri ikäisiä ihmisiä noin kuukauden mittaiseen ikäpäiväkirjan pitoon. Erityisesti nu...

Neljän polven treffit – JOS IKÄ EROTTAA, TOIMINTA YHDISTÄÄ! (Uutinen)
liaita ja tutustutaan eri-ikäisiin ihmisiin, sillä Euroopassa vietetään aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavu...

Eloisa ikä -ohjelman käynnistysseminaari pidettiin Helsingissä(Uutinen)
omaattiyhdistyksen Eloisa ikä -avustusohjelman käynnistysseminaari pidettiin Helsingissä perjantaina 23.3. Vuosiin 2012–2017 ajoittuva ohjelma...

Hennattuja partoja – Ikääntyvät somalimiehet ryhmätoiminnassa(Uutinen)
p>Vanhustyön keskusliiton IkäMAMU -toiminta on tuottanut uuden julkaisun, Hennattuja partoja – Ikääntyvät somalimiehet ryhmätoiminnassa...

Vanhustyön keskusliitolla laaja tietotarjonta Hyvä Ikä -messuilla (Uutinen)
e="">Hyvä Ikä ja Terve Aikuinen -messuja vietetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 25.–26.9. Keskeisiä teemoja ovat van...

Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatiolta oppeja järjestöjen yhteiskehittämiseen(Uutinen)
styön keskusliiton Eloisa ikä -koordinaation näkökulmasta, miten ohjelmassa mukana olevien 31 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kehittämist...

Hyvä Ikä -messut Tampereella: Monta mahdollisuutta hyvään ikääntymiseen(Uutinen)
Hyvä Ikä -messut avattiin tänään 30.9.2010 Tampereella. Messujen avajaispuheen piti Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalaine...

Ikäihmiset kaipaavat heille suunniteltuja pelejä(Uutinen)
i kuitenkaan tahdo löytyä ikäihmisille suunnattuja digitaalisia pelejä. KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) toteuttaman kyselyn t...

Ikääntyvät tarvitsevat huolenpidon lisäksi arvostusta (Uutinen)
misen lisäksi siinä, että ikääntyvät ihmiset saavat vaikuttaa mm. omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kunnioittavaan kohteluun ku...

Hyvä Ikä -messut päättyivät Tampereella: Teknologia tuo hyötyä, osallisuutta ja iloa(Uutinen)
Hyvä Ikä -messut pidettiin 20.–21.10. Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa. Ikääntymisen ratkaisuihin ja asiantuntijatietoon tutustui noin 5...

Etsivä vanhustyö löytää näkymättömät(Uutinen)
STEAn rahoittamaa Eloisa Ikä -ohjelmaa Vanhustyön keskusliitossa. Nyt julkaistava video on tarkoitettu herättämään keskustelua va...

iAreena: Yhteisöllinen asuminen kiinnostaa joka kolmatta ikääntyvää (Uutinen)
n teemana oli tänä vuonna ikääntyvien yhteisöllisyys – utopiaa vai huomisen arkea? Asuminen ja yhteisöllisyys -tutkimuksella haluttiin kartoit...

Hyvä Ikä 2018 -blogissa Hannakaisa Heikkinen: Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta (Uutinen)
Hyvä Ikä 2018 -blogissa kirjoitetaan osuvasti ajankohtaisistä ikääntymiseen liittyvistä teemoista eri näkökulmista. "Sosiaali- ja terveyden...

SeniorSurf(Sivu)
dot: SeniorSurf rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. Opetella voi itsekseen tai vaikka jonkun opastuksessa. Op...

Vanheneminen.fi(Sivu)
arautuminen hyvään vanhuusikään 2018-2020 Vanheneminen.fi -hankkeen päämääränä on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja on nor...

Ikäihmisten yksinäisyys yleistä: Yhteisöllisyyttä hyödyntävää ryhmätoimintaa tarvitaan(Uutinen)
onut helpotusta tuhansien ikäihmisten yksinäisyyteen. Projektipäällikkö Anu Janssonin mukaan palaute Ystäväpiiri-ryhmätoiminnasta on kauttaalt...

Ikääntyneet tarvitsevat apua pankkiasioiden hoitamisessa (Uutinen)
logia) kyselyn mukaan eri-ikäiset ikäihmiset käyttävät erilaisia tapoja laskuja maksaessaan. Alle 70-vuotiaista 86,8 % ilmoittaa käyttävänsä v...

Vuoden 2013 vanhusteko -palkinto ikäihmisten ulkoilutoiminnan edistämiselle(Uutinen)
Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston kehittämä toimintamalli Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille palkittiin sunnuntaina valtakunn...

Hyviä vuosia koko elämän ajan(Uutinen)
on toiminut vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäjänä vuodesta 1949 valtakunnallisesti ja paikallisesti. Vanhustenpäivä ja -viikko sis...

Ikääntyneet tarvitsevat räätälöityä teknologiaa sekä käyttötukea(Uutinen)
Erityisesti ikääntyneet ovat vaarassa jäädä tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Teknologian kehitys on helpottanut monien asioiden hoitamista...

Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöillä monipuolisia palveluja ikäihmisille (Uutinen)
isesti merkittävän määrän ikäihmisten palveluja. Järjestöt ovatkin huomattava yhteiskunnallinen voimavara vanhuspalvelujen tuottajina, sanoo j...

Kuntoutus lisää ikääntyneiden turvallisuudentunnetta(Uutinen)
n paraneminen sekä omalta ikäpolvelta saatu tuki edistävät ikääntyneen ihmisen mahdollisuuksia jatkaa itsenäistä elämää ja osallistua kodin ul...

Hyvä Ikä 2018 tarjoaa mahdollisuuden moniammatilliseen keskusteluun ja verkottumiseen(Uutinen)
uusiän oma tapahtuma Hyvä Ikä 2018 järjestetään 3.-4.10.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Pitkän historian omaava Hyvä Ikä järje...

Päivän takana ovat(Sivu)
iminnasta kiinnostuneiden ikäihmisten yhdistys. Jäsentoimintamme samanhenkisten ihmisten parissa sisältää koulutusta ja jäsenretkiä. Yhdistyks...

SeniorSurf-verkosto(Sivu)
iminnasta kiinnostuneiden ikäihmisten yhdistys. Jäsentoimintamme samanhenkisten ihmisten parissa sisältää koulutusta ja jäsenretkiä. Yhdistyks...

Karnevaalimeininkiä kaikenikäisille!(Uutinen)
a sunnuntaina 29.4. Kaikenikäisten kevätkarnevaaleissa Helsingin kaupungintalolla. Karnevaali on osa kansainvälistä sukupolvien välisen solida...

Ikäihmiset tarvitsevat nykyistä helppokäyttöisempiä automaatteja ja maksupäätteitä(Uutinen)
en palvelujen yleistyessä ikääntyneet jäävät syrjään. Tämä käy ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) tutkimuksesta...

Valtakunnallinen SeniorSurf-päivä haastaa huomioimaan ikäihmiset tietoteknisten palveluiden käyttäjinä(Uutinen)
SeniorSurf-päivä, jolloin ikäihmiset ja tietotekniikka kohtaavat näkyvästi. Viime vuonna päivä järjestettiin ensimmäistä kertaa ja monet toimi...

Vanhustyön keskusliitto edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. (Uutinen)
Ikäihmisiä yritetään huijata mitä erilaisimmilla tavoilla, kuten esiintymällä serkkuna, terveydenhoitajana tai putkimiehenä. Vanhustyön ke...

Eloisa ikä -hankeväki koolla Helsingissä(Uutinen)
Eloisa ikä -ohjelman starttipäivät kokoaa järjestöissä iäkkäiden parissa kehitystyötä tekevän hankeväen Helsinkiin 22.-23.4.2015. Starttipäivi...

Uutispaketti iäkkäiden mielenterveydestä(Uutinen)
styön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio on tuottanut uutispaketin iäkkäiden mielenterveydestä. Asiantuntijahaastateltavana on vanhe...

Konstikoppa – kiertävä ikäteknologianäyttely lainattavissa Vanhustyön keskusliitosta(Uutinen)
rva-hankkeessa edistetään ikääntyneiden ihmisten kotona selviytymistä ja viihtymistä ns. arkiteknologian avulla. Arkiteknologia tarkoittaa suh...

Vuoden vanhusteko -palkinto Liikkuvalle resurssikeskukselle Turkuun(Uutinen)
e tarjoaa kotona asuville ikääntyville liikkuvaa ja arkiympäristöön jalkautuvaa palvelua, joka ohjaa ikääntyviä palvelujen pariin sekä järjest...

Vanhustenpäivän pääjuhla Keravalla 3.10.2010(Uutinen)
arlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja valtiovallan tervehdyksen esitti oikeusministeri Tuija Brax. Keravan kaupungin tervehdyksen juhlaan toi k...

Vapaaehtoistoimijat tarjoavat aikaansa yksinäisille ikäihmisille Kouvolassa(Uutinen)
mätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Ryhmätoiminta on koettu ikäihmisten keskuudess...

Teknologian avulla hyvää arkea ikäihmisille (Uutinen)
teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. – KÄKÄTE-...

Teatteriesitys: Ikäihminen kohtaa teknologian(Uutinen)
estävät teatteriesityksen Ikäihminen kohtaa teknologian Helsingissä Bio Rexissä lauantaina 4.2.2012. Mitä kaikkea voikaan tapahtua, kun ikä...

KIRA-foorumi ja KÄKÄTE tutkivat: Asumisen kustannukset huolettavat ikäihmisiä (Uutinen)
ntit kuitenkin pelottavat ikääntyviä. Eniten huolta aiheuttavat korjausten kustannukset. Lisäksi huolettavat remontteja suunnittelevien ja tot...

Ikäihmisten runokilpailuun osallistui 600 kirjoittajaa - Hyvän iän hyväksi -palkintosumma jaettiin viiden runoilijan kesken(Uutinen)
Ikäihmisille suunnattu kirjoituskilpailu "Hyvän iän hyväksi" sai 60 vuotta täyttäneiden harrastajakirjoittajien keskuudessa suuren suosion. K...

Internetin ihmeellinen maailma – tutuksi myös kaikille ikäihmisille!(Uutinen)
osta sellaisesta paitsi, mikä toimii olennaisena viihdykkeenä muiden elämässä.Usein ikäihmisiä auttavat netin ja tiet...

Eloisa mieli -gallup: Iäkkäille ihmisille oikeus mielenterveyspalveluihin (Uutinen)
pista käy ilmi myös, että ikäihmisten elämänkokemusta, tietoja ja taitoja hyödynnetään vain vähän.Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mielt...

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma puolivälissä ─ tietoa ja ratkaisuja kotona asumisen tueksi(Uutinen)
a 2013 alkaen kansallista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa vuosille 2013–2017, jolla pyritään vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden i...

Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli käyttöön Lahdessa(Uutinen)
Väestön ikärakenteen muutos haastaa kunnat parantamaan asuntokannan laatua. Suurin tarve on nykyisen asuntokannan esteettömyyden, turvallisuud...

Vanhustyön keskusliitto ry:n 60v. juhlaseminaari 22.4.2009(Uutinen)
keskusliitto on noin 350 ikääntyneiden ja vanhusten parissa toimivan järjestön yhteenliittymä. Liitto täyttää 60 vuotta 22.4.2009. Van...

Ystäväpiiri-ryhmistä apua ikäihmisten yksinäisyyteen – Uusia Ystäväpiiri-ryhmiä perusteilla (Uutinen)
tiin rohkaisevia tuloksia ikäihmisten yksinäisyyden lievittymisestä. Palautteen mukaan lähes 90 % koki yksinäisyyden tunteen lievittyneen Ystä...

Iäkkäät syrjäytyvät mielenterveyspalveluista(Uutinen)
esille harvemmin kuin työikäisten tai lasten mielenterveys. Ikäihmisten mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia tarkastelevan, vuonna...

Tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta (Uutinen)
tarjoavat koottua tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta ja sen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä. Outi Mäki: Ikäteknologi...

Vanhustenpäivän pääjuhla Joensuussa - Vuoden vanhusteko palkittiin (Uutinen)
in pääsemään siihen, että ikäihmisten palvelut normitetaan ja tätä kautta saatetaan kaikki vanhukset tasa-arvoiseksi riippumatta missä osassa...

Kevythissi parantaa ikäihmisen mahdollisuuksia asua kotona(Uutinen)
uomessa kasvamaan suurten ikäluokkien ikääntyessä. Kun toimintakyky alkaa iän myötä heiketä, saattaa useampikerroksinen oma koti käydä mahdott...

Neljän polven treffit -kampanja innosti nuoret ja iäkkäät toimimaan yhdessä(Uutinen)
järjestämään monenlaista ikäpolvitoimintaa viime vuonna. Liikehdintä kertoo, että sukupolvien kohtaamiselle ja yhdessä tekemiselle on selvä t...

Ystäväpiiri-toiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä: Vanhustyön keskusliitto panostaa alueellisen toiminnan laajentamiseen(Uutinen)
yön keskusliitto levittää ikääntyneiden yksinäisyyden lievittämiseksi kehitettyä Ystäväpiiri-toimintaa valtakunnalliseksi verkostoksi. Keskusl...

Kätketyt äänet - Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastainen kansainvälinen kampanjapäivä 15.6. (Uutinen)
Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää (World Elder Abuse Awareness Day) vietetään lauantaina 15.6...

Hyvinvointia ikääntyneelle väestölle ja palveluja iäkkäille - vanhuspalvelulaki voimaan 1.7. (Uutinen)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tulee voimaan 1.7. ...

Laatusuositus tukee ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamista (Uutinen)
et laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakyky...

HOPEAMARKKINAT – Tulevaisuuden teknologiaa ikäihmisten arjen tueksi ja iloksi(Uutinen)
inen voi tuoda tullessaan ikäihmisille? Teknologiaa arjen tueksi suunnitellaan paljon, mutta mitä ikäihmiset itse ajattelevat siitä? KÄKÄTE...

RAY:n avustukset vuodelle 2014 vahvistettiin (Uutinen)
000 euroa.• Eloisa ikä ohjelman koordinointiin 364 000 euroa.• Ystäväpiiri-toimintaan ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi j...

Verkkopalvelut eivät tavoita kaikkia – tarvitaan vaihtoehtoja(Uutinen)
tateltiin puhelimitse 600 ikäihmistä joulukuussa 2013. Otos edustaa Suomen koko 75–89-vuotiaiden joukkoa, johon kuuluu lähes puoli miljoona he...

Hyvä Ikä -messut 2016 lokakuussa Tampereella(Uutinen)
täyttää maan merkittävin ikääntymistä käsittelevä messutapahtuma Hyvä Ikä 2016. Messut keskittyvät ikääntyvien hyvinvointiin ja vanhustyön hy...

Ikääntyneiden kaltoinkohtelu ja sen ehkäisy -miniseminaari 9.10.(Uutinen)
enviikolla miniseminaarin ikääntyneiden kaltoinkohtelusta ja sen ehkäisystä. Tervetuloa!...

Korjausneuvonta(Sivu)
a mahdollisimman pitkään: Ikääntyneen ihmisen kotona elämistä on mahdollista auttaa monenlaisilla muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia...

Vapaaehtoistoiminta (Sivu)
aaehtoisia kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten tueksi Helsingin alueella. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hyvinvoin...

KÄKÄTE -hankkeen (2010-14) aineistot(Sivu)
teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. Projektissa sel...

Uusi verkkosivusto esittelee teknologiaa ikäihmisille(Uutinen)
kateknologia.fi keskittyy ikäihmisille suunnattuun teknologiaan. Se tarjoaa tietoa teknologian monipuolisista käyttömahdollisuuksista, aiheese...

Elämänkulku ja ikäpolvet – keskustelutilaisuus (Uutinen)
Elämänkulku ja ikäpolvet nyt ja tulevaisuudessa. Avoin maksuton keskustelutilaisuus Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalissa perjantaina 29.4.20...

Eurooppalaista sukupolvien välistä solidaarisuuspäivää vietetään 29.4. (Uutinen)
stelutilaisuus, jossa eri ikäluokkien edustajat pohtivat sukupolvien välisen solidaarisuuden tilaa Suomessa. Paneelissa pohditaan mm...

Ikääntyneiden arki kiinnosti Innolukio 2011 -kilpailussa(Uutinen)
nuoret voisivat vähentää ikäihmisten kokemaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Toisessa tehtävissä pyydettiin perehtymään tuttujen ik...

Kaikenikäisten kevätkarnevaali kiinnosti satoja(Uutinen)
Kaikenikäisten kevätkarnevaali kokosi yli 600 eri-ikäistä kävijää Helsingin kaupungintalolle sunnuntaina 29.4. Karnevaalista jäi iloinen miel...

RAY:n ehdotukset Eloisa ikä -ikäihmisten avustusohjelmaan(Uutinen)
Eloisa ikä -avustusohjelma luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ja mielekkäälle tekemiselle. Ohjelman lähtökohtana ovat ikäihmiste...

Eloisa ikä - Omat ja yhteisön voimavarat käyttöön(Uutinen)
RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelmalla (2012 - 2017) parannetaan ikäihmisten arkea. Ohjelmassa kehitetään menetelmiä ikäihmisten osallisuuden...

Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa (Uutinen)
ojektin juhlaseminaarissa Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa 2.12. Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä eri alojen as...

KÄTKETYT ÄÄNET – 10 vuotta toimintaa ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi (Uutinen)
Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään tänä vuonna Suomessa kymmenettä ker...

Euroopan kansalaisen palkinto Ouluun Ikäihmisten olohuoneelle(Uutinen)
tten Oulussa käynnistynyt Ikäihmisten olohuone -toiminta on palkittu Euroopan kansalaisen palkinnolla. Oulun Eläkkeensaajat vastaanottivat kun...

Unohditko ikääntyneet? – Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta ylläpitää vapaaehtoistoimintaa pääkaupunkiseudulla(Uutinen)
Usein nämä ihmiset ovat ikääntyneitä, jotka ovat ennen olleet toimeliaita ihmisiä: käyneet töissä, kasvattaneet lapsia ja harrastaneet. Nyt...

Vanhustyön keskusliitolta motivointivideoita: Ikääntyneet ihmiset kaipaavat kannustusta, rohkaisua ja nettiopastajia (Uutinen)
Ikääntyneet ihmiset ovat kiinnostuneita tietotekniikasta ja haluaisivat hoitaa asiansa itse. Sähköinen asiointi voi kuitenkin tuntua hankalalt...

Hyvä Ikä on täynnä mahdollisuuksia(Uutinen)
Hyvä ikä -messut pidetään 20.–21. lokakuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tapahtumaan osallistuu tuhansia vanhustyön ammattilaisia...

Hyvä Ikä -messut: Seminaari ikääntyvien kotona asumista tukevasta teknologiasta.(Uutinen)
lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus järjestävät yhteisseminaarin ikääntyvien kotona asumista tukevasta teknologiasta...

Vanhustyön keskusliitto mukana Suomi 100 vuotta -ohjelmassa(Uutinen)
ttaa juhlavuotta teemalla Ikäpolvet yhdessä – juurensa tuntien, toisiaan tukien. Vanhustyön keskusliitto käyttää omia vie...

Vapaaehtoisystävä kuulee muistoja paperikengistä digiaikaan(Uutinen)
oukuttelee saattamaan eri-ikäisiä ihmisiä yhteen kuulemaan tarinoita ja oppimaan toisiltaan. Vanhustyön keskusliiton juhl...

”Jos minä opin – niin oppivat kaikki muutkin” - arkiteknologia ikääntyneen ihmisen tukena(Uutinen)
ideosarja sisältää kolmen ikääntyneen ihmisen ohjaustilanteet, joissa hän oppii käyttämään arkiteknologiaa. Neljäs video on kooste, johon kai...

Vanhustyön keskusliitto jakoi jäsenilleen 5000 € Ikäpolvien välisen toiminnan edistämiseen (Uutinen)
0 –juhlavuoden aikana eri ikäpolvien välistä yhteistä toimintaa ja tilaisuuksia kaikenikäisten vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Toiminnan edi...

Haluatko vapaaehtoiseksi?(Sivu)
ettu vieras uusia ystäviä ikäihmisistä ja toisista vapaaehtoisista mahdollisuuden kuulla ja oppia ikäihmisen elämänkokemuksesta rohkeutta pyyt...

Vanhustyö-lehti(Sivu)
sille ja päättäjille sekä ikääntyneille ihmisille! Seuraamme Vanhustyö-lehdessä alan kehitystä, kerromme kehittämistoiminnan tuloksista, tutki...

Tiedotus- ja virkistystoiminta(Sivu)
Senioritoiminta järjestää ikääntyineille ihmisille Tieto-iltapäiviä, Taidetorstai-retkiä, kesätoimintaa sekä muita mieltä virkistäviä ja osall...

Dialogi ajassa – vanhenemisen taito” -tutkimus(Sivu)
ä. Näyttelyssä pohdittiin ikääntymistä ja vanhuutta eri näkökulmista. Näyttely avautui 1.10.2016 ja se oli avoinna 15. tammikuuta 2017 asti. E...

Ystäväpiiri-toiminnasta apua ikäihmisten yksinäisyyteen (Uutinen)
mätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Toiminta mahdollistuu Vanhustyön keskusliiton...

Opas ikääntyneille epilepsiasta(Uutinen)
epsialiitto on julkaissut Ikääntynyt ja epilepsia -oppaan, jossa epilepsiasta kerrotaan ikääntyneiden näkökulmasta. Opas antaa tietoa ikääntyn...

iAreena 2012 Työtä ja elämää - työssä ja eläkkeellä!(Uutinen)
julkistettiin Aktiivinen ikääntyminen -tutkimus. ELÄKKEELLE JÄÄ TYÖHALUISIA JA HYVÄKUNTOISIA IHMISIÄ Eläkkeelle jää paitsi h...

Jos ikä erottaa, LIIKUNTA yhdistää!(Uutinen)
aasti mahdollisuuksia eri-ikäisten ihmisten yhteiseen leikkiin, liikuntaan, kisailuun, esityksiin, valmennus- ja ohjauskursseihin tai vaikkapa...

Hyvä Ikä -messut liikuttaa kehoa ja mieltä Tampereella 27.–28.9.2012 Rollaattorikoulusta runoklinikkaan (Uutinen)
uksessa pidettävillä Hyvä Ikä -messuilla liikutetaan sekä kehoa että mieltä. Ensimmäistä kertaa messuille toteutettava Runoklinikka kirjailija...

Innolukio-kilpailu käynnistyy: Vanhustyön keskusliitto haastaa lukiolaiset ideoimaan nuorten ja ikäihmisten yhteistä toimintaa(Uutinen)
haluaa edistää nuorten ja ikäihmisten kohtaamista sekä tehdä vanhustyötä ja sen toimijoita tunnetuksi nuorten keskuudessa. Innolukion avajaise...

Taianomaista kaikenikäisten musiikki-iltaa! (Uutinen)
ulasolin kuorot esittävät ikärajatonta musiikkia kaikenikäisten konsertissa Helsingin sydämessä Taiteiden yönä 23.8. Mamma mia! UMO on jazz...

Neljän polven treffit – kilpailusarjojen voittajat palkittiin(Uutinen)
ettu erilaisia tapoja eri-ikäisille ihmisille olla ja toimia yhdessä. Vanhustyön keskusliiton Neljän polven treffit -kampanja on innostanut...

Lukiolaiset innostuivat ideoimaan vanhustyön kehittämistä(Uutinen)
jotka liittyvät nuoria ja ikäihmisiä yhdistävään toimintaan. Innolukio-kilpailun voittajia juhlittiin keskiviikkona 23.1.2013 Helsingin kaupun...

RAY:n avustukset vuodelle 2013 vahvistettiin (Uutinen)
intaan 909 000 euroaIkääntyvien maahanmuuttajien elinoloja edistävään toimintaan 86 000 euroaYstäväpiiri-toimintaan ikäihmisten yk...

Zonta International Piiriltä lahjoitus ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen(Uutinen)
panjalla jo 150 000 euroa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Kampanjan tuotto suunnataan Vanhustyön keskusliitto ry:n Ystäväpiiri-ryhmi...

Tervetuloa pohtimaan ikääntymistä! (Uutinen)
Pohdintoja ikääntymisestä on Eloisa ikä -ohjelmakoordinaation uusi julkaisukanava ikääntymisestä kiinnostuneille...

Vanhustyön keskusliiton eduskuntavaaliteesit 2015(Uutinen)
en palveluiden takaamista ikääntyville ihmisille. Vanhustyön keskusliitto on koonnut vaaliteesit kevään eduskuntavaaleja varten. Keskusliit...

80-vuotiaat ovat elämäänsä tyytyväisiä (Uutinen)
delleen omassa kodissaan eikä tarvitse palveluita selvitäkseen arjesta. Eläkeläiset ovat myös säästäväisiä: eläke riittää elämiseen hyvin puol...

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman väliseminaari 16.12.2015(Uutinen)
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 on edennyt puoleenväliin.Tilaisuudessa luodaan katsaus ohjelman toimintaan, tuloksiin ja tu...

VTKL vahvistaa rooliaan vanhuusalan kärkitoimijana(Uutinen)
a jäsenpalveluihinsa sekä ikääntyneiden ihmisten ohjaustoimintaa toteuttavien eri tiimien toimintaan, joista vastaa järjestöjohtaja Terhi Juss...

VTKL oli mukana Kirkkohallituksen paneelikeskustelussa eutanasiasta 17.2.2017(Uutinen)
iän pidetessä myös vanhuusikäisten syöpäsairaudet lisääntyvät ja siten keskustelu eliniän viimehetkien kärsimyksen lievittämisen eri keinoista...

Kun pipo vaihtuu lierihattuun on hyvä varautua hellesään haasteisiin!(Uutinen)
eitä vielä ole hellinyt, mikä on monelle ikääntyneelle ihmiselle tosi hyvä juttu. Liiallisesta lämmöstä voi tulla tukala ja ahdistunut olo ja...

Eloisa ikä -ohjelma huipentui Juhlaseminaariin Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla 28.11.2017(Uutinen)
uomea kokoontuivat Eloisa ikä -ohjelmakauden päättäjäisiin Helsinkiin. Päivätilaisuudessa osallistujia oli lähes 170 ja eloisaan iltakouluun/p...

iAreenassa ajankohtaisia puhujia ja teemoja(Uutinen)
istosta luennoi aiheesta ”Ikääntyvästä työntekijästä hyvinvoivaksi eläkeläiseksi – utopiaa vai totta?” Lisäksi Sanna Aavaluoma&n...

Vaikutamme(Sivu)
tönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Keskusliitto toimii 340 jäsenjärjestönsä edunvalvojana ja al...

Kotiturva-hankkeen loppuseminaari(Sivu)
an liittyviä tapoja tukea ikääntyneiden ihmisten kotona asumista kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä. Seminaarissa esiteltiin ha...

Ikääntymispoliittinen ohjelma(Uutinen)
nut juhlavuoden tiimoilta ikääntymispoliittisen ohjelmansa. Keskusliiton mukaan tärkeintä on ikäihmisten oikeus arvokkaaseen vanhuuteen se...

Hyvä Ikä 2010 –messut syksyllä Tampereella(Uutinen)
Perinteinen Hyvä Ikä -tapahtuma pidetään jälleen ensi syksynäTampereella, nyt jo yhdeksättä kertaa. Vanhustyön ammattilaisten ja ikäihmisten k...

Vanhustyön keskusliiton messusyksy(Uutinen)
gissä 15.–16.9. sekä Hyvä Ikä 2010 -messuilla Tampereella 30.9.–1.10. Vanhustyön keskusliiton messusyksy alkaa Kuntatalolla pidettäviltä ku...

Hyvä vanhuus yhteinen asiamme - tavoitteita hallitusohjelmaan(Uutinen)
2011 Suomen väestö ikääntyy. Meillä on nyt sekä mahdollisuus että haaste hoitaa asiat kuntoon. Seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa...

Vanhustyön keskusliitto Ikääntyneen arki -avustusohjelman koordinaattoriksi(Uutinen)
Ikääntyneiden hyvä arki -avustusohjelman suunnittelu on alkanut. Avustusohjelman koordinaattoriksi on valittu Vanhustyön keskusliitto, jonka...

Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöillä runsaasti vaihtoehtoja ikäihmisten palveluihin (Uutinen)
isesti merkittävän määrän ikäihmisten palveluja. Keskusliittoon kuuluu 344 jäsenyhteisöä, joista 72 % on palveluntuottajia. Jäsenistön palvelu...

Taustapeilissä puhutaan ikäihmisistä ja vanhuspalveluista (Uutinen)
telusarja, jossa puhutaan ikäihmisistä ja vanhuspalveluista. Kuusiosaisessa sarjassa tuodaan esiin ongelmakohtia, mutta nostetaan keskusteluu...

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastainen kansainvälinen kampanjapäivä 15.6. – Suomen päätapahtuma Oulussa(Uutinen)
vietetään kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää. World Elder Abuse Awareness Day -kampanjapäivää...

Neljän polven treffit -päätösjuhla 19.12.2012(Uutinen)
den tapahtumia, pohditaan ikäpolvitoiminnan tulevaisuutta ja myös palkitaan kampanjaan osallistunutta toimintaa. Vanhustyön keskusliiton ja...

Ikäihmisten omaishoitoa tukevista teknologisista ratkaisuista ei tiedetä tarpeeksi (Uutinen)
Pesola: Teknologia ikäihmisten omaishoidon apuna – Raportti kyselyn tuloksista. KÄKÄTE-projekti 2013.Raportti pdf-tiedostona (964...

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastainen kansainvälinen kampanjapäivä 15.6. (Uutinen)
Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää (World Elder Abuse Awareness Day) vietetään lauantaina...

Oulun eloisat palkittiin TERVE-SOS-kilpailussa(Uutinen)
ton koordinoimassa Eloisa ikä -ohjelmassa mukana olevan Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kehittämä Muistoista musiikiksi -menetelmä on saanut va...

Osallistu Ikääntyneiden asumisen kehittämiseen!(Uutinen)
n koordinoima kansallinen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma kerää kansalaispalautetta asumiseen liittyvistä asioista...

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Kokeilujen rahoitushaku on käynnissä(Uutinen)
kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa valtionavustusten haku on avattu. Vanhustyön kesku...

Ympäristöministeriö kehittää mallia kunnille ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumiseksi(Uutinen)
Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa on käynnistynyt selvitystyö tarkastelumallin luomiseksi iäkkäiden asumisen ny...

Eloisa ikä -ohjelma: Havaintoja ikääntyneiden ihmisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista hankeaikana(Uutinen)
Eloisa ikä -ohjelman tutkimus julkaisee noin kerran kuukaudessa verkkosivuillaan alustavia havaintoja hankkeisiin osallistuvien ikääntyneiden...

Erityismainintoja Eloisa ikä -ohjelman arviointipäivillä(Uutinen)
omaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelman arviointipäivillä 30.11.–1.12.2016. Helsingissä on koolla lähes 80 pääosin sosiaali- ja terveysalan jä...

Digiopastuspaikat nyt Suomen kartalla(Uutinen)
myös viranomaiset ja muut ikääntyneiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevat henkilöt, jotka työssään voivat ohjata ikääntyneen asiakkaan...

Valtakunnallinen Vanhustenviikko avataan juhlallisesti Kuopiossa 7.10.2018(Uutinen)
n tapahtumia ja toimintaa ikääntyneille ihmisille ympäri Suomen erityisesti Vanhustenviikolla 7.10.-14.10. Tasavallan presidentti Sauli Niinis...

Ei huolta huomisesta – vai vastuullisesti varautuen tuleviin vanhuudenpäiviin?(Uutinen)
uuteen varautumista vasta ikäännyttyään tai jäätyään eläkkeelle. Tuoreen kyselytutkimuksen vastaajista 90 prosenttia sanoo, että vanhuuteen ka...

Kampanjat(Sivu)
ja vanhin kampanja hyvän ikääntymisen edistämiseksi on Vanhustenpäivä ja -viikko. Viikkoa vietetään aina lokakuun ensimmäisellä viikolla. Kam...

Oppaita maahanmuuttajatyöhön (Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton IkäMAMU -toiminta on yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijoiden kanssa tuottanut kaksi opast...

Ikääntyviin kohdistuvan väkivallan vastainen kampanjapäivä(Uutinen)
etään tiistaina 15.6.2010 ikääntyviin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää. Aiheen tiimoilta Suomen yhteistyöryhmä j...

HOPEAMARKKINAT – Miksi senioreiden tarpeet eivät kiinnosta tuotekehittäjiä ja markkinoita?(Uutinen)
Ikäihmiset ovat kasvava kuluttajaryhmä, jolla on monenlaisia tarpeita ja toiveita esimerkiksi kodinkoneiden, tietotekniikan ja muun teknologia...

Vanhustyön keskusliiton eduskuntavaaliteesit 2011(Uutinen)
to vaatii, että 1. Ikääntyneille on taattava oikeus saada tarvitessaan riittävästi ja oikea-aikaisesti apua, hoitoa ja kuntoutusta...

KÄKÄTE-projekti tutki: Yli 75-vuotiaat jäävät syrjään tietoyhteiskunnasta(Uutinen)
vuotiaiden kotona asuvien ikäihmisten näkemyksiä elinoloistaan sekä suhtautumista teknologiaan ja teknisiin apuvälineisiin. – Tutkimustulos...

Työryhmä parantamaan ikääntyneiden asumisoloja (Uutinen)
nut työryhmän parantamaan ikääntyvien ihmisten asumisoloja. Työryhmä laatii ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosille 2012–2015. O...

Ikälain valmistelutyön eteneminen(Uutinen)
Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen etenee sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän linjausten pohjalta. Lakiluonnos...

Neljän polven illallinen – JOS IKÄ EROTTAA, RUOKA YHDISTÄÄ!(Uutinen)
Ruoka yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä, ja Ystävänpäivästä 14.2. alkaen suomalaisia innostetaankin järjestämään Neljän polven illallisia (sekä aam...

SeniorSurfissa tehdään tietotekniikkaa tutuksi ikäihmisille – teemapäivä 8.10.(Uutinen)
tuvat kahteen leiriin: työikäiset sekä nuoret eläkeläiset somettavat ja skypettävät, kun taas maan hiljaiset katsovat vierestä tai jonottavat...

Ehdota nyt Hyvän iän hyväksi -kannustuspalkinnon saajaa! Hyvä vanhuus ja terve aikuisuus tarvitsevat puolestapuhujan(Uutinen)
unnustus luovutetaan Hyvä Ikä & Terve Aikuinen -messuilla Tampereella 25.9.2014. Palkintosumman lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Kilpailu...

Ikääntyneet ihmiset oppivat tietotekniikkaa Vanhustyön keskusliiton hankkeessa – ensimmäiset pilotit käynnistyvät(Uutinen)
vertaisohjaajat opastavat ikääntyneitä ihmisiä tietotekniikan ja netin käytössä. Toimintamallissa on pohdittu, miten ja mistä vapaaehtoisia...

Kun ikää tulee lisää – mitä tarvitsemme eniten? - Hagaro 60 vuotta(Uutinen)
töksen hän lopulta teki, eikä kadu päätösAnita rouvan kunto on koko ajan kohentunut – kiitos kuuluu säännölliselle ru...

VTKL:n kuntavaaliteesit 2017(Uutinen)
en ja kuntien yhteistyötä ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä tulee konkreettisesti vahvistaa lisäämälläkan...

Ikääntyneet ihmiset vapaaehtoisina(Uutinen)
Eloisa ikä –tutkimuksessa on julkaistu artikkeli Kaikki mukaan toimintaan? – vapaaehtois- ja vertaistoiminta Eloisissa hankkeissa. Kirjoittaji...

Vanhustyö-lehden odotettu Digiajassa-teemalehti on ilmestynyt!(Uutinen)
p class=""> Pärjääkö ikääntynyt ihminen digissä? Lehdessä käsitellään mm. ikääntyneen ihmisen ja digitalisaation suhdetta, kerrotaan koke...

Jäisinkö eläkkeelle?(Uutinen)
960 syntyneellä alin eläkeikä on 64,5 vuotta ja ylin vanhuuseläkeikä 69 vuotta. Katso...

Teknologia ikääntyneiden ihmisten arjen tukena - tilaisuus Eduskunnan kansalaisinfossa(Tapahtuma)
sujen hyödynnettävyydestä ikääntyneiden ihmisten arjessa. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 12.30. Tilaisuuden avaa Vanhustyön keskusliiton...

Ryhmätoiminta(Sivu)
äkerhoa. Ryhmätoiminta on ikääntyneille ihmisille maksutonta. Klo 10.00–11.30  Malmin Mukavat Syystien monipuolisen palvelukeskuksen Foorum-ry...

Vanhuksille ja omaisille(Sivu)
kittävän määrän palveluja ikääntyneille ihmisille. Vanhustyön keskusliitolla on 340 jäsenyhteisöä, joista runsaat 200 tarjoaa erilaisia asumis...

Hopeapaperi – eurooppalainen raportti ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja terveyden edistämisestä (Uutinen)
jen tuella on valmisteltu ikääntyneiden terveyden edistämistä ja ikääntyneiden sairauksien hoitoa koskeva toimenpideohjelma Silver Paper – Hop...

Sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivä 29.4.2013(Uutinen)
skusliiton Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke järjestää Helsingin Vanhallla ylioppilastalolla keskustelutilaisuuden. Keskustelutilaisuuden tee...

Eläkkeiden pienuus suurin ongelma ikääntyville(Uutinen)
si ongelmaksi myös niiden ikääntyvien keskuudessa jotka eivät vielä ole eläkkeellä. Kaksi seuraavaksi suurinta ongelmaa ovat kyselyn tulosten...

Vanhuspalveluissa teknologialta odotetaan turvaa ja ajanvietettä (Uutinen)
itettiin käytössä olevaa, ikäihmisille suunnattua teknologiaa ja teknologiatarpeita. Vastaajat edustavat asumis- ja muita palveluja, kuten päi...

Uusi runokilpailu varttuneille kirjoittajille (Uutinen)
hyväksi haluaa kannustaa ikäihmisiä kirjoittamaan runoja. Kilpailu on avoin kaikille 60 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole julkaisseet kaun...

Vuoden 2012 vanhusteko -palkinto Vantaalle nuorten ja vanhusten yhteismusikaalille (Uutinen)
iertueella ilahduttamassa ikääntyneitä. Vanhusten välitön palaute kosketti nuoria ja he halusivat tulla uudelleen esiintymään ja tapaamaan hei...

Innolukion syksyn 2013 kilpailu on käynnistynyt (Uutinen)
n joko yksin tai ryhmässä ikäihmisen tai ikäihmisten kanssa siitä, mitä he haluaisivat tehdä tietokoneella, älypuhelimella, tabletilla tai muu...

HOPEAMARKKINOILLA puhuttivat teknologia, turvallisuus ja arvokas vanhuus(Uutinen)
Tulevaisuuden teknologiaa ikäihmisten arjen tueksi ja iloksi. Innovaatiot ja nykypäivän kiireinen tunnelma herättivät puhujissa ja yleisössä a...

Toimintatonneja ikäihmisten ulkoilumahdollisuuksien edistämiseen (Uutinen)
pahtumat, jotka edistävät ikäihmisten ulkoilumahdollisuuksia. Hakemuksia tuli määräaikaan 1.4.2014 mennessä yhteensä 40. - Valinta...

Laitos ei sovi kodiksi(Uutinen)
ksesta, joka koskee Lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 3.10.2014 ministeriöll...

HS: Asuntojen korjaukset pidentävät ikäihmisten kotona asumista(Uutinen)
edistämään ja pidentämään ikääntyvien ihmisten kotona-asumisen mahdollisuuksia. Siilinjärveläiset Sirkka ja Mikko Niskanen harkitsivat jo...

Ikäkoti kuntoon kampanja ja VTKL:n korjausneuvonta esittäytyivät Raksa-messuilla(Uutinen)
e="">Ympäristöministeriön Ikäkoti kuntoon kampanja ja Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta esittäytyivät viikonloppuna Raksa-messuilla Lahd...

Ikäteknologian hyvät käytännöt(Uutinen)
a yli 60-vuotiasta. Siksi ikä- ja hyvinvointiteknologiaan kohdistuu suuria odotuksia. Näistä havitellaan säästöjä ja tehokkuutta kuntataloutee...

Kohden vuotta 2020 – näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen(Uutinen)
talisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen. Julkaisu keskittyy neljään teemaan: tietoturvan haasteisiin, arkea ja asumista helpottavaan...

Korjausavustuksia vanhusten ja vammaisten asuntoihin(Uutinen)
littää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta...

Lähtölaukaus 21.3.2016: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa (Uutinen)
sen kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa (I&O) on siinä vaiheessa, että suunnitelmien laa...

Betesda-säätiö käynnisti päivätoiminnan ikääntyneille ihmisille (Uutinen)
ssa päivätoimintapalvelun ikäihmisille ja omaishoidettaville. Tarkoituksena on tarjota sekä asiakkaille  että omaishoitajille helpost...

Vanhusneuvostopäivässä keskusteltiin ikääntyneiden asumisesta(Uutinen)
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma oli esillä Helsingissä 6.4.2016 järjestetyssä Vanhusneuvostopäivä-tapahtumassa. Sosiaali- ja terveysm...

Kätketyt äänet -kampanjapäivä ikääntyneiden kaltoinkohtelua vastaan 15.6.2016(Uutinen)
viettämään kansainvälistä ikääntyneiden kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisen kampanjapäivän Suomen päätapahtumaa Mikkeliin 15.6.2016...

Yli 70-vuotiaat innostuivat ainutlaatuisesta työmahdollisuudesta(Uutinen)
ten perusteella energiset ikäihmiset kaipaavat haasteellista ja mielenkiintoista tekemistä sekä uusien asioiden opettelua myös eläkepäivinä...

Anni ja Onni - Huomaamaton teknologia arjen apuna(Uutinen)
una" on selvitetty, miten ikäihmisen kotiin sijoitettavan teknologian avulla voidaan havaita muutoksia hänen toimintakyvyssään...

Suvanto-linja voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun(Uutinen)
lu kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Kilpailun teemana oli ikäänty...

Vanhustenviikko 2.–9.10. käynnistyi tänään Vanhustenpäivän valtakunnallisella pääjuhlalla Jyväskylässä(Uutinen)
kansalaisia jatkamaan elinikäisellä opintiellään – iäkkäänä ei ole mitään syytä jäädä paitsi oivaltamisen riemusta. Tapoja auttaa on yhtä palj...

Eloisa ikä tutkimus: Muutoksia yhteisöihin osallistuneiden ja osallistumattomien ihmisten kokemuksissa (Uutinen)
class="" style="">Eloisa ikä -tutkimuskanavalla tutkijat Minna Pietilä ja Marja Saarenheimo kertovat väliaikatietoja Eloisan...

Väitöskaronkan lahjarahat yksinäisyyden lievittämiseen(Uutinen)
ön keskusliitto lievittää ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyttä eri toimintojensa kautta mm. järjestämällä ryhmätoimintaa, tarjoamalla osallist...

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö juhlapuhujana Vanhustenpäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Hämeenlinnassa (Uutinen)
n – ja viikon teemaksi Ikäpolvet yhdessä – juurensa tuntien, toisiaan tukien. Nyt juhlavuonna, meillä on mainio tilaisuus kuunnella ja...

Vuoden ensimmäinen Vanhustyö-lehti on ilmestynyt!(Uutinen)
tasen haastattelu, Eloisa ikä -ohjelman kiitokset, kumarrukset ja tutkimustulokset. Ja vaikka mitä muuta! Tilaa Vanhustyö-lehti ko...

Seinäjoki: Hyvinvointia, voimavaroja ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille — yksinäisyyden ennaltaehkäisy ja ikääntyvien pariskuntien hyvinvointi muistisairauden kohdatessa(Tapahtuma)
stä yksinäisyyttä, lisätä ikääntyvien pariskuntien hyvinvointia ja voimavaroja muistisairauden kohdatessa sekä parantaa kodin turvallisuutta!...

Joulusauna ja brunssi Helsingin Uunisaaressa 13.12.2018 – Arkiteknologia kaikkien ikäihmisten saataville(Tapahtuma)
knologisista ratkaisuista ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Lisäksi kutsumme teidät pohtimaan kanssamme, miten esim. kunniss...

Jäsenyhteisöjen toiminta ja palvelut(Sivu)
öjen toiminta ja palvelut ikääntyneille...

Ideoita, sisältöjä ja tietoa digipalveluista(Sivu)
ediasivistysmateriaali Netikäs :  LähiVerkko Netikäs on kuusiosainen julkaisusarja, josta on nyt julkaistu neljä ensimmäistä osaa: Media ennen...

SuomiAreena(Sivu)
ustyön keskusliitto pitää ikäihmisten puolta – myös SuomiAreenalla Porissa. Mikä on vanhojen ihmisten asumisen tulevaisuus? Asumisen tunti VT...

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtuma Tampereella (Uutinen)
Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisen kampanjapäivän päätapahtumaa vietettiin tänä vuonna Tampereella 14-15.6.201...

Uusi opas auttaa paikannuslaitteen valinnassa(Uutinen)
la voidaan usein parantaa ikäihmisen elämänlaatua ja samalla vähentää omaisten huolta, toteaa oppaan tekijä Kristina Forsberg. – On silti syyt...

Sukupolvien välinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen vanhustenviikon teemana (Uutinen)
urooppalaiseen Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen teemavuoteen. Teeman avulla Vanhustyön keskusliitto haluaa nostaa esiin eri...

Nukkuvat tietokonepisteet käyttöön – uudesta oppaasta ideoita toimintaan(Uutinen)
aikilla ei ole välineitä eikä taitoja toimia näin. Yhteiskunnassa onkin herätty huomaamaan, että erityisesti ikäihmisille on tarjottava neu...

Vanhustyö-lehti numero 7 ilmestynyt: Omaishoito kuntoon(Uutinen)
leSetlementtityössä ikäihminen on oman elämänsä asiantuntijaAIJJOOS-hanke II. Ikäihmiset asiantuntijoinaSuomalainen Ikägallu...

Vanhustyön keskusliitto - 65 vuotta työtä arvokkaan vanhuuden puolesta (Uutinen)
n laajin valtakunnallinen ikääntymisen ja vanhustyön asiantuntijajärjestö Vanhustyön keskusliitto on tullut virkeään eläkeikään. Juhlavuoden k...

29.4. on sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivä(Uutinen)
isaattori AGE Platform on ikääntymiseen liittyvien eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen katto-organisaatio. Vanhustyön keskusliitto on AGE:n j...

Aina on hyvä ikä opetella käyttämään tietokonetta(Uutinen)
arkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin. Päivä voi sisältää esimerkiksi luennon tietoturvasta...

Heurekassa auki 30 työpaikkaa, mutta vain yli 70-vuotiaille!(Uutinen)
htimaan omia käsityksiään ikääntymisestä. Oppaiksi etsitään positiivisia, elämäniloisia ja sosiaalisia senioreja, jotka ovat valmiita jakamaan...

Kemi: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Hämeenlinna: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Rauma: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Savonlinna: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Kuusamo: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Nurmes: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Turku: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Ivalo: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Lappeenranta: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Kuopio: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Tampere: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Hyvä Ikä 2018(Tapahtuma)
apahtuma keskittyy vanhuusikään ja vanhustyöhön. Tapahtuma tarjoaa ammattilaisille alan tuoreinta tietoa. Mukana on kattava messualue sekä ohj...

Riihimäki: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Mikkeli: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Kajaani: Hyvinvointia ja turvallisuutta ikääntyville ihmisille(Tapahtuma)
paaehtoistoimijoille sekä ikääntyville ihmisille ja heidän omaisilleen. Tilaisuus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä...

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille(Sivu)
toimintaa kotona asuville ikääntyneille ihmisille. Toiminnanohjaajat kehittävät ja kokeilevat jatkuvasti erilaisia ryhmätoiminnan menetelmiä, ...

Vanhustyön keskusliiton valtuuston kannanotto 21.4.2009(Uutinen)
keskusliitto on noin 350 ikääntyneiden ja vanhusten parissa toimivan järjestön yhteenliittymä. Liitto täyttää 60 vuotta 22.4.2009. Van...

Vanhusten palvelut turvattava(Uutinen)
skusliitto korostaa, että ikäihmisten palveluista on pidettävä huolta taloudellisen taantumankin aikana. Ikääntyneet ovat nyt liian riippuvais...

Vanhojen kokemus on pääomaa(Uutinen)
Maailma ikääntyy vauhdilla. Se onkin lähes ainoa tulevaisuuden megatrendi, josta voidaan olla varmoja. Tästä huolimatta julkisella vallalla, y...

Tukea Senioritoimintaan (Uutinen)
iseudulla kotona asuville ikäihmisille ryhmätoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa, mikä tukee monen vanhuksen hyvinvointia. Senioritoiminnan...

Estä iäkkään läheisesi huijaus (Uutinen)
uksen. Tyypillisiä ikäihmisiin kohdistettuja huijauksia ovat erilaiset arpajais- ja lottohuijaukset sekä rahankeräyshuijaukset. Huijari...

Uusi Turvapuhelinopas auttaa sopivan laitteen hankinnassa (Uutinen)
Turvapuhelin tukee ikäihmisen turvallista asumista omassa kodissa. Sen avulla voi hälyttää apua ympäri vuorokauden yhdellä napin painal...

Vanhuspalvelulaki laadittava pikaisesti - Palveluiden valvonta kuntoon (Uutinen)
sesti koko valtakunnassa. Ikääntyneille on taattava oikeus saada tarvitessaan riittävästi ja oikea-aikaisesti apua, hoitoa ja kuntoutusta ja n...

Vanhustyön keskusliitolle Euroopan kansalaisen palkinto 2012(Uutinen)
sesti huomioon Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 2012. Parlamentin puhemiehen Martin Schulzin jo...

Hyvä ravitsemus edistää aivoterveyttä ja toimintakykyä(Uutinen)
työssä julkaisseet oppaat ikääntyneiden ihmisten ravitsemushoidosta hoitajien ja ruokapalvelun näkökulmasta. Oppaat on tarkoitettu hoitajille...

Vanhustenviikko lokakuussa - Vanhustenpäivän pääjuhla Järvenpäässä (Uutinen)
urooppalaiseen Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen teemavuoteen. Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään Järvenpäässä...

Turvaohjeita senioreille -opas julkaistu (Uutinen)
ntaneuvosto on julkaissut ikääntyneelle väestölle tarkoitetut turvaohjeet, joissa konkreettisesti neuvotaan, miten toimien voi itse vähentää r...

Syksyn Vanhustenviikolla useita teematapahtumia(Uutinen)
haluaa nostaa esiin, että ikääntyminen on jokaisen kohdalla omanlaistaan ja hyviä vuosia voi viettää, vaikka rajoitteita toimintakykyyn vuosie...

Vuoden vanhusteko 2014 -palkinto haettavana (Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Samoin edellytetään, että teon tai toiminnan vaikutukset ovat nähtävissä kulu...

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja vaihtuu (Uutinen)
ut mm. valtakunnallisesta ikääntyvien yliopistotoiminnan kehittämishankkeesta. Vuoden 2014 alusta Helin on toiminut Jyväskylän yliopistossa tu...

Uuden toiminnanjohtajan tervehdys(Uutinen)
ja pitkäaikaisesta työstä ikääntyvien ihmisten, vanhusten sekä vanhustyön keskusliiton hyväksi. Haluan osoittaa kunnioitusta myös keskusliiton...

Vanhustenviikko nostaa esiin keskustelun arvokkaasta vanhuudesta(Uutinen)
n myös sitä, että annamme ikääntyneille ihmisille tilaa vaikuttaa muun muassa heidän elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon, Helin painott...

Isännöintiverkko muisti Vanhustyön keskusliittoa(Uutinen)
Vanhustyön keskusliitolle Ikäkoti kuntoon -kampanjalle. – Yritys on tukenut aiemmin lastensairaalahanketta ja nyt henkilökunta hal...

Ministeri Huovinen: Järjestötyöstä hyvinvointia, auttamisen iloa ja apua yksinäisyyteen (Uutinen)
ä vapaaehtoistyötä, kuten ikäihmisten lähimmäistyötä. - Suomalaiset pitävät tärkeänä osallistumista järjestö- ja vapaaehtoistyöhön. Omalta...

Vuoden vanhusteko 2015 -palkinto haettavana(Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Samoin edellytetään, että teon tai toiminnan vaikutukset ovat nähtävissä kulu...

Tasavallan presidentti suojelee Vanhustenviikkoa(Uutinen)
denlaisia mahdollisuuksia ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Vanhustenviikon suunnittelun tueksi keväällä ju...

Ystävyyttä ja osallisuutta ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan avulla(Uutinen)
on lisätä kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan.Vapaaehtoistoiminnast...

Hyvän Iän Hyväksi -valokuvakilpailu (Uutinen)
Hyvä Ikä -messut haluavat olla tukemassa elinikäistä oppimista valokuvakilpailulla. Jaossa on arvokkaita Hyvän Iän Hyväksi -kannustuspalkintoj...

Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietetään 62. kerran – nyt Jyväskylässä(Uutinen)
trong>, piano, Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston seniorikuoro, Jyväskylän studiokuoro sekä Jyväskylän Tanssiopisto.Va...

vapaaehtoiseksi.fi kannustaa avuksi iäkkäille ihmisille(Uutinen)
htoistyön merkitys kasvaa ikääntyvässä yhteiskunnassamme. Vapaaehtoistyö tukee sekä saajan että antajan hyvinvointia. Vapaaehtoisena voit tarj...

Yhteistyössä on voimaa – SeniorSurf palkittiin Demokratiapalkinto 2017 -kilpailussa(Uutinen)
"">Yhteinen päämäärä – ikääntyneiden ihmisten osallisuuden lisääminenKaikilla verkoston jäsenillä on tavoitteena lisätä...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Tapahtuma)
iläisille kotona asuville ikääntyneille ihmisille. Voisitko ryhtyä ystävävapaaehtoiseksi, joka vierailee ikääntyneen ihmisen luona parin vii...

Mitä on vanhuus -seminaari(Tapahtuma)
Eloisa ikä -ohjelman tutkimus sekä Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry järjestävät yhdessä ikääntymisen tutkimusseminaarin ti 31.10. klo 12 - 1...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Tapahtuma)
iläisille kotona asuville ikääntyneille ihmisille. Voisitko ryhtyä ystävävapaaehtoiseksi, joka vierailee ikääntyneen ihmisen luona parin vii...

SuomiAreena (Tapahtuma)
ustyön keskusliitto pitää ikäihmisten puolta – myös SuomiAreenalla Porissa. Mikä on vanhojen ihmisten asumisen tulevaisuus? Asumisen tunt...

Mitä korjausneuvonta on(Sivu)
eja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakem...

Kätketyt äänet -kampanja(Sivu)
etyt äänet Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää vietetään vuosittain kesäkuussa 15.6. World Elde...

SeniorSurf-päivä(Sivu)
arkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin. Kuka vaan voi järjestää SeniorSurf-päivän, Vanhustyön ...

Avoimet työpaikat(Sivu)
tto, VTKL on maan johtava ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien järjestöjen valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorgani...

Ystäväpiiri-toiminnan taustaa ja tutkimuksia(Sivu)
yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä Vähensi merkittävästi sosiaali- ja terveyspalve...

SeniorSurf-toiminta(Sivu)
f-toiminta Yhteystiedot: ”Ikäihmisten tietotekniikan vertaisohjaajien valtakunnalliseen koordinaatioon, materiaalituotantoon sekä vaikuttamist...

Opastusmateriaaleja surffailijoille(Sivu)
ssa. Materiaalit on tehty ikäihmisille. Iäkkäällekin ihmiselle tabletti tai jokin muu tietokone on hyvä lahja. Laitteen mukana on kuitenkin hy...

SeniorSurf -toiminta(Sivu)
SeniorSurf Yhteystiedot: ”Ikäihmisten tietotekniikan vertaisohjaajien valtakunnalliseen koordinaatioon, materiaalituotantoon sekä vaikuttamist...

Terve Aikuinen 2009 Kuopio-hallissa (Uutinen)
in jäsen, Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen. Tunnustus annetaan henkilölle, jonka toiminta julkisuudessa on ollut esimerki...

Ystäväpiiri-koulutus muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville(Uutinen)
uljettuja muistisairaille ikäihmisille suunnattuja ryhmiä, joissa käytetään sisältöinä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja erityisen tärkeänä k...

Vanhustenviikko 3.-10.10.2010(Uutinen)
vallista elämää. – Ikäihmisten joukko tulee olemaan yhä monenlaisempaa. Ikävuodet eivät enää kerro elämäntavoista, terveydentilasta tai...

Meitä on moneksi – vanhustenpäivän pääjuhla Keravalla (Uutinen)
vallista elämää. – Ikäihmisten joukko tulee olemaan yhä monenlaisempaa. Ikävuodet eivät enää kerro elämäntavoista, terveydentilasta tai...

Vanhusalan keskusjärjestöt yhdessä TERVE-SOS 2011 –tapahtumaan (Uutinen)
hustyön keskusliitto sekä Ikäinstituutti ovat tiivistäneet yhteistyötään. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitolla ja Vanhustyön keskusliitolla o...

Vapaaehtoisuuden voimaa nostetaan esiin vanhustenviikolla lokakuussa (Uutinen)
tä vapaaehtoistyötä. Myös ikäihmisille vapaaehtoisena toiminen antaa hyvän mahdollisuuden osallistua ja saada uutta sisältöä elämään. Monilla...

Tietoja vanhuspalveluista kätevästi verkosta (Uutinen)
uuden palveluhaun, josta ikäihmiset itse, heidän omaisensa, alalla toimivat työntekijät ja viranomaiset voivat hakea tietoja keskusliiton jäs...

VANHUSPALVELUT KUNTOON KUNNISSA -Vanhustyön keskusliitto ry:n valtuuston julkilausuma ja kuntavaaliteesit 20.4.2012(Uutinen)
>- Jokaisessa kunnassa on ikäpoliittinen suunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä ikäihmisiä edustavien tahojen ja muiden vanhustyössä toimivi...

Kansantajuista tietoa ja vaihtoehtoja kodin lukitukseen(Uutinen)
toivomme, että se auttaa ikäihmisiä ymmärtämään lukitusratkaisuja ja kysymään oikeita asioita lukitusta hankittaessa. Opas on tarkoite...

HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA! - Liittokokous hyväksyi kolmivuotissuunnitelman (Uutinen)
innan tärkein päämäärä on ikäihmisten hyvinvoinnin parantaminen ja korkeatasoisen vanhustyön toteuttaminen. Keskusliiton lähes 350 jäse...

Vanhustyön keskusliitto vastaanotti Euroopan kansalaisen palkinnon 2012(Uutinen)
sesti huomioon Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 2012. Parlamentin puhemiehen Martin Schulzin j...

Yhdessä vahvempia - vanhanakin(Uutinen)
en vuorovaikutus ja huoli ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnista. Tervehdyksessään Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja Reijo Tilvis...

HOPEAMARKKINAT: Omaishoitajat tarvitsevat tietoa teknologiasta (Uutinen)
>Lea Stenberg. Ikäihmisille ja heidän läheisilleen, omaishoitajille ja yritysten sekä median edustajille suunnatussa keskustelutila...

Eläkeläisiä huolettavat raha ja terveys -yhteiskunnan odotetaan huolehtivan hyvinvoinnista(Uutinen)
Kolmas ikä – sinun odotuksesi -tutkimus julkistettiin Eläkeyhtiö Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton yhteisessä iAreena ajankohtaisfoorumissa...

Osallistu valtakunnalliseen SeniorSurf-päivään!(Uutinen)
n tietotekniikkaa tehdään ikäihmisille tutuksi erilaisissa tapahtumissa kautta maan. – SeniorSurf-päivä ja tietotekniikan osaamisen edis...

Vanhustenviikko lokakuussa – Vanhustenpäivän pääjuhla Porvoossa (Uutinen)
än monenlaisia tapahtumia ikäihmisille eri puolilla maata. Perinteinen juhla ohjelmineen ja kahvituksineen järjestetään miltei joka kunnassa...

iAreenassa keskusteltiin: Mihin rahani riittävät!(Uutinen)
at miehiä useammin yksin eikä heillä ole siten kumppania jakamassa talouden kustannuksia”, Jaakko Kiander arvioi. Naisten pientä eläket...

Vaikuttavaa vanhustyötä yhteisvoimin(Uutinen)
le, vanhusneuvostoille ja ikäihmisten parissa toimiville järjestöille tilaisuuden kohdata ja verkottua paikallisesti ja alueellisesti. Keskusl...

KÄTKETYT ÄÄNET – Ääni asioille, joille ei aina löydy sanoja!(Uutinen)
taina 15.6.2014 vietetään ikääntyviin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää. Suomessa kampanja kulkee nimellä Kätkety...

Avoin kirje opetus- ja viestintäministeri Kiurulle: Kaikki eivät käytä nettiä (Uutinen)
n vähän. Mitä vanhemmasta ikäluokasta on kysymys, sitä harvemmalla on netti käytössään. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön kesk...

Lahjakortti nettiopastukseen(Uutinen)
stain kunniaksi! Monet ikääntyneet ihmiset kaipaavat tukea tablettien, tietokoneiden ja älypuhelimien käyttöön. Selvitysten mukaan paras op...

VETOOMUS: Levähdyspenkkejä senioreille (Uutinen)
as väl ry, Liikenneturva, Ikäinstituutti, Invalidiliitto ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys vetoavat päivittäistavarakauppaan, että se...

Ystäväpiiri-toiminta esittäytyy Yksinäisyysfoorumissa Säätytalolla(Uutinen)
VTKL on tehnyt työtä ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi vuodesta 2006 luomalla Ystäväpiiri-toimintamallin. Ystäväpiiri-toim...

Laatu ja vaikuttavuus vanhuspalvelujen keskiöön(Uutinen)
Tavoitteellista toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi. Kokouksessa laadittiin seuraava julkilausuma: Järjestöillä on p...

Korjausneuvonta ja Ystäväpiiri-toiminta mukana Asumista ja elämää Helsingissä -minimessuilla(Uutinen)
5.10. Stadin ikäohjelma järjestää ”Asumista ja elämää Helsingissä” - minimessut ikäihmisille. Messuilta saa tietoa, neuvoa j...

Digitaalisuus on uusille eläkeläisille mahdollisuus(Uutinen)
en digitalisaatio muuttaa ikääntyneen arkea. Tilaisuudessa julkistettiin Ilmarisen ja OP:n tekemä tutkimus nuorten eläkeläisten v...

Digitalisaatio kiihtyy – Mistä iäkäs ihminen löytää apua tietotekniikan käyttöön?(Uutinen)
vinkki usein on: toiselta ikäihmiseltä. Tuolloin opastuksen tahti pysyy usein sopivana ja yksinkertaisiakin kysymyksiä on helpompi esittää, sa...

Iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat esillä eduskunnassa(Uutinen)
okouksen asialistalla oli ikääntyneiden ihmisten mielenterveys. Neuvottelukunnan kokouksessa aiheesta alustivat Marja Saaren...

Linnunpönttötalkoot olivat iso menestys(Uutinen)
iso joukko niin päiväkoti-ikäisiä lapsia kuin Seniorikeskuksen vanhuksia. Tempauksella osallistuttiin valtakunnalliseen Miljoona pönttöä -talk...

Vanhustenviikon materiaalien postitukset alkavat(Uutinen)
öjä kehittämään toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi ja järjestämään tapahtumia Vanhustenviikolla. Materiaalia jaetaan toukokuun aikana...

Pohjoismainen gerontologiakongressi: Vanhustyön keskusliitto mukana useilla kehittämishankkeilla(Uutinen)
– Kotiturva-hanke edistää ikääntyneiden ihmisten kotona asumista.Ikäihmisten digitaalinen osallisuus – toimintatapoja kehitetään järj...

Syksy 2016 on tuonut uusia työntekijöitä Vanhustyön keskusliittoon(Uutinen)
a terveydenhuollosta sekä ikääntyneiden ihmisten kanssa toimimisesta.– Olen kiinnostunut hyvinvointipalvelujen tiedonhallinnasta, tekno...

Vanhustenviikon teemana: Tekee mieli oppia!(Uutinen)
a: – Ikääntyessään ihminen väistämättä kohtaa myös muutoksia, jotka eivät aina ole mieluisia. On sairastumisia tai läheis...

A2 Yksinäisyys-illan vieraat pohtivat, mitä kansantaudille nimeltä yksinäisyys voi tehdä(Uutinen)
se vaarantaa terveyden? Mikä on yhteiskunnan vastuu ja miten me voimme auttaa toisiamme yksilöinä? Keskiviikkona YLE TV2...

Hyvää itsenäisyyspäivää!(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton Ikäpolvet yhdessä - juurensa tuntien, toisiaan tukien on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuo...

Dialogi ajassa näyttely kosketti ja loi yhteisöllisyyttä(Uutinen)
lahjaksi paksun kansion, mikä sisälsi parhaat palat kahvihuoneen keskusteluista. Oppaat ilmoittivat jatkavansa säännöllisiä kokoontumisia...

Iloa toimeliaisuudesta - Juhlallinen Vanhustenviikon avaus Kuopiossa(Uutinen)
Juhlaan osallistui n. 750 ikääntynyttä ihmistä Kuopiosta ja lähiseuduilta. Vanhustenviikon teemana oli tänä vuonna Iloa toimeliaisuudesta - Ak...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Tapahtuma)
htoiseksi, joka vierailee ikääntyneen ihmisen luona parin viikon välein keskustelu- tai ulkoiluseurana? Tai saattaja-avuksi, jolloin pääset om...

Kotiturva-hankkeen loppuseminaari(Tapahtuma)
an liittyviä tapoja tukea ikääntyneiden ihmisten kotona asumista kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä. Seminaarissa e...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Tapahtuma)
htoiseksi, joka vierailee ikääntyneen ihmisen luona parin viikon välein keskustelu- tai ulkoiluseurana? Tai saattaja-avuksi, jolloin pääset om...

Toimimme(Sivu)
oloi haluamme tehdä työtä ikääntyvien ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Aito välittäminen ja kes...

Ilmoita lehdessä(Sivu)
ilaiset ja päättäjät sekä ikääntyneet ihmiset omaisineen! Vanhustyö-lehti tavoittaa laajasti alan ammattilaiset. Lehteä lukevat ikääntyvien ih...

Tehtävät, toiminta-ajatus, säännöt(Sivu)
tönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Toimintansa keskusliitto perustaa tälle aatteelliselle lähtö...

Tuotteet ja julkaisut(Sivu)
lon kehittämistä ja työtä ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilaa adresseja. Luontokortit Muistelu- ja keskustelukortit Arjen...

Senioritoiminta(Sivu)
Senioritoiminta järjestää ikääntyneille ihmisille ja omaishoitajille suunnattua ryhmätoimintaa sekä monipuolista virkistys- ja tiedotustoimint...

Vahvike(Sivu)
ttäiset ihmiset. Se sopii ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön. Vahvike sisältää aineistoja, jotka voi napata käytt...

Mitä Ystäväpiiri-koulutus on? (Sivu)
oimintaa-jo-10-vuotta/ – Mikä tärkeintä, olemme aidosti pystyneet levittämään ja juurruttamaan tutkitusti hyvää toimintamallia. Malliin satsaa...

Kansainvälinen toiminta(Sivu)
joka pyrkii tuomaan esiin ikääntyvien ääntä ja tarpeita EU-päätöksenteossa. Siihen on liittynyt noin 165 vanhustyössä toimivaa järjestöä eri p...

Yhteystiedot(Sivu)
3 Ohjelmapäällikkö (EloisaIkä) Reija Heinola Puh. 050 449 2998 Vanhempi tutkija (EloisaIkä) Marja Saarenheimo Puh.  050 594 6977 (paikalla ti-...

Mistä löydän opastusta?(Sivu)
stuspisteiden syntymistä. Ikääntyneille ihmisille maksutonta vertaistukea opastukseen tarjoavat tahot löytyvät SeniorSurf-toiminnan opastuspai...

Lausunnot 2014(Sivu)
itys koskien lakimuutosta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhustyön keskusliitto...

Miten käynnistän nettiopastuksen?(Sivu)
ivat vertaisohjaajat, eli ikääntyneet ihmiset opastavat ikääntyneitä ihmisiä. Toimintamalli on vapaasti käytettävissä eri organisaatioissa ja ...

Lähes tuhat järjestöä saa RAY:n tukea (Uutinen)
ioritoiminta 126 000IkäMAMU-toiminta 84 000 euroaLiiton tietojärjestelmähankinnat 39 000 euroa Projektiavustuksia myönnetti...

Apuvälinemessut laajenevat asumisen ja hyvinvoinnin teemoihin(Uutinen)
nin näkökulmasta. Väestön ikääntyessä kodin ja asumisen esteettömyys, turvallisuus, kalusteratkaisut ja hyvinvoinnin tuotteet tulevat entistä...

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta ja Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri aloittivat yhteistyön(Uutinen)
e, joilla on kiinnostusta ikäihmisten ryhmänohjaamiseen ja ryhmätoiminnan sisältöihin. Ystäväpiiri on Vanhustyön keskusliiton kehittämä...

RAY:n avustukset vuodelle 2010 vahvistettiin(Uutinen)
iminta 125 000 euroaIkäMAMU-toiminta 83 000 euroa Projektiluonteiset avustuksia saatiin yhteensä 500 000 euroa, joka jakaantui se...

Gerontologian päivät käynnistyvät Kuopiossa (Uutinen)
Yli 500 maamme johtavaa ikääntyneiden hoitoon perehtynyttä gerontologian asiantuntijaa kokoontuu valtakunnalliseen kongressiin Kuopioon loppuv...

Apurahoja toiminnan kehittämiseen(Uutinen)
kuntaan. Myös maaseudulla ikäihmisillä tulee olla oikeus mielekkääseen vanhuuteen pitkistä välimatkoista ja pienehköstä väkimäärästä huolimatt...

Soita Mummolle -päivä 11.8.(Uutinen)
en kansalaisia muistamaan ikäihmisiä puhelinsoitolla. Passera opiskelee Aalto-yliopiston Taideteollisessa Korkeakoulussa graafista suun...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi lokakuussa(Uutinen)
ääasiassa kotona asuville ikäihmisille koko Helsingin alueella. Vapaaehtoiset toimivat juttelu- ja kahviseurana, ulkoilukaverina tai saattajan...

Haluatko vapaaehtoiseksi vanhusten pariin?(Uutinen)
aaehtoisena toimimisesta, ikääntyvien kohtaamisesta ja liikkumisessa avustamisesta sekä valmiuksia näkö- ja kuulovammaisen kohtaamiseen ja opa...

iAreenalla keskusteltiin seniorisasumisen tulevaisuuden ratkaisuista (Uutinen)
äynnistäneet yhteistyössä ikääntyneiden asioihin keskittyvän ajankohtais- ja keskustelufoorumin nimeltä iAreena. Ensimmäisen tilaisuus pidetti...

Vielä mahtuu vapaaehtoistoiminnan kurssille!(Uutinen)
aaehtoisena toimimisesta, ikääntyvien kohtaamisesta ja liikkumisessa avustamisesta sekä valmiuksia näkö- ja kuulovammaisen kohtaamiseen ja opa...

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta vanhusten parissa? (Uutinen)
ääasiassa kotona asuville ikäihmisille koko Helsingin alueella. Vapaaehtoiset toimivat juttelu- ja kahviseurana, ulkoilukaverina tai sa...

Toimintatonneja haettiin ennätyksellisesti(Uutinen)
stoiminnan järjestämiseen ikäihmisille kuin aktiivisten vapaaehtoisten huomioimiseen ja heidän tukemiseensa. – Hakemukset nostavat esii...

65+ elämä mahdollisuuksia täynnä – keskustelua SuomiAreenalla(Uutinen)
itselleen. Kolmas ikä voi merkitä kokonaan uudenlaista elämää tekemisineen, harrastuksineen ja ystävineen. Porin SuomiAreenalla pohdit...

Innolukiossa viikkotehtävä Vanhustyön keskusliitolta(Uutinen)
össä voitaisiin huomioida ikäihmisten osaaminen ja voimavarat ja toisaalta se, että ikäihmiset tarvitsevat joskus huolenpitoa ja apua? ...

Vanhustyön keskusliitto mukana Kelan gerontologisen kuntoutuksen kehittämisessä (Uutinen)
aikuttavuustutkimuksessa, IKÄ-hankeessa, joka päättyi vuonna 2008. Saatujen alustavien tulosten pohjalta ikääntyneiden ihmisten asiakaslähtöin...

Haluatko vapaaehtoiseksi - vapaaehtoistoiminnan kurssi maaliskuussa(Uutinen)
ääasiassa kotona asuville ikäihmisille Helsingin alueella. Vapaaehtoiset toimivat ulkoiluseurana, juttelukaverina tai saattajana esimerkiksi l...

Vuoden vanhusteko 2013 -palkinto haettavana(Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Samoin edellytetään, että teon tai toiminnan vaikutukset ovat nähtävissä kulu...

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantatietoa kuntakyselystä(Uutinen)
oli laatinut suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmiin oli useimmiten kirjattu vanhuspalvelujen tavoitteet ja toimenpiteet...

Vahvat vanhusneuvostot -kiertue käynnistyy tammikuussa(Uutinen)
Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen –yhteistyöhankkeen. Hankkeeseen liittyvä Vahvat vanhusneuvostot -kiertue käynnistyy 16.1.2014 Turusta...

Haluatko vapaaehtoiseksi?(Uutinen)
toimimiseen ja valmiuksia ikäihmisen kohtaamiseen sekä tietoa liikkumisessa avustamisesta ja muistisairauksista. Kurssi on maksuton ja...

Vanhusalan järjestöillä on huoli vanhusten ihmisoikeuksien toteutumisesta vanhuspalvelujen kilpailutusprosesseissa(Uutinen)
Folkhälsans förbund rf, Ikäinstituutin Säätiö, Suomen Senioriliike ry, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, Miina Sillanpään Säätiö, Suomen...

Osallistu Kätketyt äänet -kampanjaan(Uutinen)
Tule mukaan kampanjoimaan ikääntyneiden kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan. Kansainvälistä World Elder Abuse Awereness Day -kampanjapäivää...

Syksyn Vanhustenviikon teemana arvokas vanhuus (Uutinen)
la koko viikko omistetiin ikäihmisten asialle ja se nimettiin Vanhustenviikoksi.– Arvokkaan vanhuuden toteutuminen ei ole vain kotihoi...

Vieraskirja-kiertueteos kertoo ja keskusteluttaa yksinäisyydestä(Uutinen)
aikuinen nainen ja hänen ikääntynyt leskiäitinsä etsivät suhdetta itseensä ja ympäristöönsä.  Jokaisen yksinäisyys on erilaista. Sillä o...

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ei pidä vaarantaa(Uutinen)
teuttajia ylläpidettäessä ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja ehkäistäessä ongelmien syntyä. Vapaaehtoistoiminnan lisäksi jäsenistön tuotta...

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta – Vanhustyön keskusliitto kouluttaa vapaaehtoisia(Uutinen)
noa henkilö, jonka kanssa ikääntynyt ihminen pääsee ulkoilemaan. Jopa lääkäriin pääseminen voi olla kiinni siitä, koska löytyy va...

Tavataan messuilla(Uutinen)
ttäiset ihmiset. Se sopii ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön.Osastollamme on esillä ja myytävänä myös julkaisujam...

Vanhustenviikon viestejä tuhatmäärin postituksessa (Uutinen)
öjä kehittämään toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi ja järjestämään tapahtumia Vanhustenviikolla. Materiaalia jaetaan toukokuun aikana yh...

VTKL:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta(Uutinen)
ankintalaissa huomioidaan ikääntyneille ihmisille ja vanhuksille järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa niiden erityisluo...

”Taasko pitäisi katsoa lisätiedot netistä…”(Uutinen)
Monet ikääntyneet ihmiset harmittelevat tiedon siirtymistä internetiin. Usein uutisten lopussa kehotetaan katsomaan lisää aiheesta nettisivuil...

Vuoden vanhusteko 2015 palkinto Etelä-Karjalaan Eksoten kotikuntoutusmallille(Uutinen)
hyvinvointia edistävät kotikäynnit, palvelutarpeen arvioinnin tuki ja terveyden edistämisen yhteistyö järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden ka...

VTKL:n korjausneuvonta ja Kotiturva-hanke Apuväline2015 -messuilla(Uutinen)
ratkaisuja vammaisten ja ikääntyneiden ihmisten sujuvaan arkeen. Messut järjestetään 5.–7.11.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa...

Oikeus ja kohtuus vanhustyössä. Vanhustyö 7/2015 on ilmestynyt(Uutinen)
imintamalli, joka vähensi ikääntyneiden ihmisten pompottelua kodin ja sairaalan välillä. STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosaston johtaja...

Virkistystoimintaa toimintatonnin avulla Kosenkodissa(Uutinen)
elukodin asukkaiden keski-ikä on noin 86 vuotta. Maantieteellisestä sijainnista johtuen Kosenkodin henkilökunnalla on suuri haaste sisällöltää...

Huippulaatua vanhustenhuollossa: Mikkelin Sateenkaari ry:lle ensimmäisenä Suomessa Eurooppalainen Laatuleima(Uutinen)
ma on osoitus yhdistyksen ikääntyneille suunnattujen asumis- ja hoivapalvelujen laadusta.Leima on samalla myös tunnustusta pitkä...

Haemme järjestöjohtajaa(Uutinen)
tto, VTKL on maan johtava ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien järjestöjen valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorgani...

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva ostaa kotihoitoyrityksen Vanhustyön keskusliitolta(Uutinen)
hyvää ja laadukasta työtä ikäihmisten kotipalveluissa. Solmittu kauppa mahdollistaa Hoivan palveluiden edelleen kehittämisen ja kasvattamisen...

Tänään vietetään SeniorSurf-päivää - Iäkäs ihminen digitaalisten palveluiden käyttäjänä ja opastajana(Uutinen)
a välissä noin 70 seniori-ikäisiä tietotekniikan vertaisopastajaa kokoontui tapaamaan toisiaan, oppimaan itsekin uutta ja pohtimaan, mitkä asi...

Turvaa ja toimivuutta kodin arkeen (Uutinen)
usliiton toimijoilta Hyvä Ikä 2016 messuilla. Turvallista ja toimivaa kotiympäristöä voi luoda jo aivan pienillä toimenpiteillä. K...

Vahvike rikastaa vapaaehtoistoimintaa(Uutinen)
sopivat erinomaisesti kotikäyttöön. Yhtä hyvin virikkeet rikastavat iäkkään ihmisen ja vapaaehtoistoimijan yhdessäoloa. Parhaimmillaan ne lis...

Haemme toiminnanohjaajaa Senioritoimintaan Helsinkiin(Uutinen)
tto, VTKL on maan johtava ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien järjestöjen valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorgani...

Jo yli 9000 iäkästä ihmistä osallistunut yksinäisyyttä vähentäviin Ystäväpiiri-ryhmiin(Uutinen)
tapahtuu ystävystymistä, mikä on ihanaa huomata, kertoo Oulun kaupungilla Ystäväpiiri-ryhmiä ohjaava toimintaterapeutti Kaisa Nur...

Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?(Tapahtuma)
etyt äänet- kampanjapäivä ikääntyneiden kaltoinkohtelua vastaan Millaisia turvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ikää...

Ystävätoiminnan perehdytysiltapäivä(Tapahtuma)
vävapaaehtoinen vierailee ikääntyneen helsinkiläisen luona parin viikon välein esimerkiksi keskustelu- tai ulkoiluseurana. Perehdytys tarjoaa...

Vanhustenpäivä ja -viikko(Sivu)
ta järjestämään toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla.  Vanhustenpäivän pääjuhla Vanhustyön keskusliitto järjestää V...

Jäsentoiminta(Sivu)
ista ja  laadukasta työtä ikääntyneiden ihmisten hyväksi.  Jäsenyhteisöt tuottavat mm. asumispalveluja, hoivaa, hoitoa, kuntoutusta ja päiväto...

Seniorit surffaa - nettiopastaja auttaa(Sivu)
kunnallinen toimintamalli ikääntyneiden ihmisten tietotekniikkataitojen edistämiseksi vapaaehtoisen vertaistuen avulla. Kolmevuotista (2014-20...

Ajankohtaista(Sivu)
pereella järjestetty Hyvä Ikä -tapahtuma pidetiin tällä kertaa Helsingin Messukeskuksessa 3. – 4.10.2018. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä ...

Oppaat(Sivu)
tiin_Opas ammattilaisille ikääntyneen ihmisen ohjaamiseen.pdf Bild- och ljudförbindelse_Guide för handledning av äldre människor.pdf Tämä opas...

Materiaalit(Sivu)
asumisolojen parantamista Ikäteknologia , toim. Jaana Leikas. Vanhustyön keskusliiton ja VTT:n julkaisu, jossa tarkastellaan  teknologiaa hyvä...

Yksinäisyyden tutkimus ja vähentäminen(Sivu)
ta palvelutalossa asuvien ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukena. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiala, toimintater...

Lukijapalaute(Sivu)
apuasi! Kerro meille, mikä lehdessä ihastutti tai vihastutti tai mistä aiheesta haluaisit lukea enemmän? Sähköpostiosoite jää vain toimi...

Vapaaehtoistoiminnan kurssi(Uutinen)
/>12.3. klo 16.30–18.30: Ikäihmisen liikkuminen17.3. klo 17.00–19.00: Näkö- ja kuulovammaisen kohtaaminen19.3. klo 17.00–19.00: V...

Vapaaehtoistoiminnan perehdytysilta(Uutinen)
Monet helsinkiläiset ikäihmiset tarvitsevat ulkoilukaveria, juttelu- ja kahviseutaa tai saattajaa lääkärikäynnille ja ostoksille. ...

Vanhusteko 2009 – Ilmarinen palkinto (Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai ha...

Dementiahoidon profiilimalli palkittiin vuoden 2009 vanhustekona(Uutinen)
aloudellisia panostuksia eikä henkilökuntaa. Kyse on näkökulmista, asenteista ja arvoista, kertoo Pappilanlammen palvelukeskuksen johtaja Kaij...

Kommunikaation apuvälineet kehittyvät vauhdilla (Uutinen)
10.2010 on vuorossa Hyvä Ikä 2010 -tapahtuma, joka on suunnattu vanhustyössä toimiville ammattilaisille sekä ikääntyville. Messut järjestää E...

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät Helsingissä 18.–19.3.2010(Uutinen)
aiheesta: Kuka huolehtii ikääntyvien terveydestä ja toimintakyvystä. Työryhmän puheenjohtajina toimivat toimitusjohtaja Veijo Notkola...

Vanhusteko 2010 – Ilmarinen palkinto (Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai ha...

Aluetapaamisia ja koulutusta jäsenyhteisöille(Uutinen)
ista asioista, esitellään ikääntyneiden yksinäisyyden ehkäisyyn kehitettyä Ystäväpiiri-mallia ja kuullaan myös jäsenyhteisöjen hyvistä käytänn...

Ystäväpiiri-koulutusta muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville(Uutinen)
uljettuja muistisairaille ikäihmisille suunnattuja ryhmiä, joissa käytetään sisältöinä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja erityisen tärkeänä k...

KÄTKETYT ÄÄNET - kampanjapäivä 15.6.2010(Uutinen)
etään tiistaina 15.6.2010 ikääntyviin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää. Aiheen tiimoilta Suomen yhteistyöryhmä j...

Fyysisesti vammaisten senioreiden elämäntarinoita kootaan (Uutinen)
sisältyä näkemyksiä myös ikääntyneenä vammaisena ihmisenä elämisestä nykyhetkessä 2000-luvun yhteiskunnassamme. Kaikki tarinat käsitellään lu...

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta?(Uutinen)
ääasiassa kotona asuville ikäihmisille koko Helsingin alueella. Vapaaehtoiset toimivat juttelu- ja kahviseurana, ulkoilukaverina tai saattajan...

Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 7.10.2010(Uutinen)
ikon torstaina 7.10.2010. Ikäinstituutti ja Hengitysliitto ovat organisoineet päivän yhteistyössä teemalla ”Ulos ihmisten ilmoille”. Ulkoi...

Ystäväpiiri-toiminnalla Suomen parhaat verkkosivut (Uutinen)
mätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Toiminta mahdollistuu Vanhustyön keskusliiton...

RAY:n avustukset vuodelle 2011 vahvistettiin (Uutinen)
iminta 125 000 euroaIkäMAMU-toiminta 84 000 euroaJäsenrekisterin uudistaminen ja muut ICT-investoinnit 40 000 euroa Projekt...

Vanhusteko 2011 –palkinto (Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai ha...

Korjausneuvontatoiminta auttanut tuhansia veteraaneja asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään (Uutinen)
voitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen kotona. Esteettömyys ja tarpeenmukainen asuntojen varustelu on toimivan kotipalvelun ohella tär...

Tervetuloa osastollemme TERVE-SOS 2011 –tapahtumaan (Uutinen)
himmäispalvelun liiton ja Ikäinstituutin kanssa.Tapahtuma järjestetään Espoossa, Otahallissa, 18.–19.5.2011. Järjestöjen yhteinen teema...

VTKL-palvelut Oy:lle kotityöpalvelun laatusertifikaatti(Uutinen)
rjoaa pääkaupunkiseudulla ikääntyneille henkilöille, lapsiperheille ja vaikeavammaisille monimuotoisia kotihoidon palveluita. – VTKL-pa...

Vapaaehtoisuus vanhustenviikon teemana (Uutinen)
minnan vuoteen. – Ikääntyneet ja vapaaehtoistoiminta: mitä tämä sanapari pitää sisällään? Sekä auttajia, toimijoita että tuen tarvitsi...

Vanhustyön keskusliitto mukana INNOlukio -keksintökilpailussa (Uutinen)
nuoret voisivat vähentää ikäihmisten kokemaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Toisessa tehtävässä oppilaita pyydetään perehtymään tu...

Tampereen Apuvälinemessuilla viihdytään liikkuen (Uutinen)
vammaisjärjestöjen kanssa Ikäännymme yhdessä seminaarin lauantaina aamupäivällä. 13.11. Seminaarissa käsitellään ikääntyvän ihmisen hyvää arke...

Uusi opas helpottaa tietojärjestelmän valintaa vanhuspalveluissa(Uutinen)
teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. KÄKÄTE-projekti...

Anna aikaasi – rikasta elämääsi - vapaaehtoistoiminnan tapahtuma (Uutinen)
o 17.00 ”Miksi juuri eläkeikäisen kannattaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan?” luennoitsijana tutkija Jere Rajaniemi Ikäinstituutista...

Ilmoita Vuoden vanhusteko 2012(Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai ha...

Muistisairaiden liikunnallinen kuntoutus kannattaa(Uutinen)
Ikääntyneiden kotona-asuvien muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa liikunnallisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkee...

Zonta-järjestöltä tukea Ystäväpiiri-toiminnalle(Uutinen)
i-toiminta on keskittynyt ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Zonta-järjestön Sisarta ei jätetä -kampanja keskittyy tukemaan varsinai...

Vastaa Vanhustyö-lehden lukijakyselyyn(Uutinen)
oroja, jotka käsittelevät ikääntymistä laaja-alaisesti. Seuraamme alan kehitystä, kerromme kehittämistoiminnan tuloksista, tutkimuksista ja ar...

Sinetöi Ystävänpäivä Ystävyyssinetillä – tue yksinäisten vanhusten ryhmätoimintaa (Uutinen)
väpiiri on ryhmätoimintaa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Ystävyyssineteiksi kutsut kirjeensulkijamerkit ovat suunnitelleet kot...

Vanhustyön aluefoorumit herättivät kiinnostusta (Uutinen)
lvollisuutta yhteistyöhön ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Samoin vanhusneuvostoill...

Vanhustyön keskusliiton teesit EU-vaaleissa 2014(Uutinen)
luottamusta. 2. Ikäihmisten tärkeimmät palvelut tuotettava lähellä Kun yhteisesti hyväksyttynä tavoitteena on ikäihmisten...

Tavataan Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
ottaa erilaisia palveluja ikäihmisille. Jäseninämme on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä...

Aira Samulin palkittiin terveellisen elämän ja hyvän vanhuuden lähettiläänä (Uutinen)
a Urheilukeskuksessa Hyvä Ikä -messujen avajaispäivänä torstaina 25.9. Viidentuhannen euron arvoisen palkinnon saí tänä vuonna Aira Samulin. P...

Korjausneuvontatoiminnalla iso vaikutus veteraanien kotona-asumiseen(Uutinen)
un avustuksen määrä sekä mikä oli korjaustyön tekemisen tarve ja peruste. Lisäksi selvitettiin veteraanin terveydentila haastatteluhetkellä. K...

Keskusliitto haastaa nuoria innovointikilpaan(Uutinen)
on jo yli 700. Suurin osa ikääntyneistä ihmisistä elää arkeaan itsenäisesti omissa kodeissaan. Kaikki ideat ikääntyvien ihmisten kotona elämis...

Jouluinen lahjoitus Vanhustyön keskusliitolle(Uutinen)
vitseville. Aloimme puhua ikäihmisistä ja heidän yksinäisyydestään. Mietimme myös sitä, mistä yksinäiset ihmiset voisivat löytää tukea itselle...

Senioritoiminnan vapaaehtoisvälityksen aukioloajat joulunaikaan(Uutinen)
aaehtoisia kotona asuvien ikäihmisten tueksi. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua...

Selvitys: esteettömyyden kustannukset maltillisia(Uutinen)
n toteuttaa tehokkaasti, eikä sen nimissä esimerkiksi rakenneta turhaa tilaa. Selvityksessä arvioitiin, että esteettömyydestä johtuva WC- ja p...

Vahvike-aineistopankista tietoa ja tukea yhteiseen toimintaan(Uutinen)
miset. Vahvike sopii myös ikäpolvien yhteiseen toimintaan sekä opetuskäyttöön. Vahvike-nimi muodostuu sanoista&nb...

Haemme projektityöntekijöitä Kotiturva-hankkeeseen(Uutinen)
a pilotoida toimintamalli ikäteknologian käytön lisäämiseksi liiton valtakunnallisessa korjausneuvontatoiminnassa sekä kuntien ja järjestöjen...

Ilmarisen Toimintatonnit virkistystoiminnan toteuttamiseen haussa(Uutinen)
usliiton jäsenyhteisöille ikääntyneille ihmisille suunnatun virkistystoiminnan toteuttamiseen.  Lahjoitussumma jaetaan hakemusten peruste...

Hyvän vanhuuden puolesta – keskusliiton valtuusto koolla kevätkokouksessa(Uutinen)
äsenkentän kanssa. Eloisa ikä ohjelman 25 osaprojektin kautta järjestöt tuottavat monipuolisia osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämisen mahd...

Toimintatonneja iäkkäiden ihmisten virkistystoimintaan(Uutinen)
i liiton jäsenyhteisöille ikääntyneille ihmisille suunnatun virkistystoiminnan toteuttamista varten. Lahjoitussumma päätettiin jakaa hakemuste...

World Elder Abuse Awareness Day – Kätketyt äänet 15.6.(Uutinen)
Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään tänä vuonna Suomessa kymmenettä ker...

Tulevaisuutta rakentamaan! - syksyn Vanhustyö-lehti on ilmestynyt (Uutinen)
saan mm. miten kasvavalle ikääntyneiden ihmisten joukolle tulee turvata edellytykset arvokkaaseen elämään heikosta taloudellisesta tilanteesta...

Leijonakota täytti Kerimäen vanhainkodinmäen palveluyksiköiden pitkäaikaisen haaveen(Uutinen)
yttäjiä on yli 200 henkeä ikärakenteen vaihdellessa pari vuotiaista yli satavuotiaisiin.Kodan rakentaminen oli leijonille niin talo...

Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla Kajaanissa 4.10.2015 (Uutinen)
Juhla on avoin kaikille ikäihmisille ja heidän läheisilleen.Juhlapuhujana tilaisuudessa on perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehul...

SeniorSurf-päivässä paljon tapahtumia(Uutinen)
arkoituksena on rohkaista ikääntyviä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin. Vanhustyön keskusliitto toimii tap...

Vanhustyö-lehti 3/2016 on ilmestynyt(Uutinen)
oroja, jotka käsittelevät ikääntymistä laaja-alaisesti. Vanhustyö-lehdestä saat uusia ideoita ja virikkeitä oman työsi kehittämiseksi!...

Järvenpään kaupungille Vuoden vanhusteko -tunnustus voimavaralähtöisestä kotona asumisen mallista(Uutinen)
142 600 euroa. - Mikäli he ovat vielä kuuden kuukauden kuluttua edelleen samojen palvelujen äärellä omassa kodissa, on säästö kaupungi...

Vapaaehtoistyöstä merkitystä eläkepäiviin(Uutinen)
aluontoisesti saattamassa ikäihmisiä mm. lääkärikäynneillä. Lisäksi klo 12 Pop Up -osuudessa Senioritoiminnan työntekijät ja vapaaehtoiset saa...

Hoitajamitoituksen alarajaa ei lasketa(Uutinen)
enjärjestöstä 200 tuottaa ikääntyneille ihmisille palveluja, joista tyypillisin palvelumuoto on tehostettu palveluasuminen.  VTKL on osal...

Ystävyys on joululahjoista parhain(Uutinen)
ävät mieltä enemmän kuin mikään materia. Ystävyys on paras joululahja. Palvelukeskus Akuliinassa Siilinjärvellä on kokoontunut Yst...

Palvelukeskus Akuliina Siilinjärvellä siirtyy Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen(Uutinen)
ynergian avulla vastataan ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin luomalla entistä paremmat mahdollisuudet ikääntyneiden ihmisten palveluiden kehit...

Sukupolvien kohtaamistaide 2017(Uutinen)
assa teemalla  Ikäpolvet yhdessä – Juurensa tuntien, toisiaan tukien. VTKL:n Senioritoim...

Toiminnanjohtaja Satu Helinin videotervehdys esitettäväksi Vanhustenviikon tilaisuuksissa(Uutinen)
10.2017 teemalla Ikäpolvet yhdessä - Generationerna tillsammans. Teemaa juhlistetaan koko vuoden ja keskusliitto kannus...

Anni Lausvaara Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajaksi(Uutinen)
on erittäin arvostettu ja ikäihmisten hyväksi toimiva valtakunnallinen keskusjärjestö. Ikäihmisten hyvinvointi on sydäntäni lähellä oleva asia...

Kotiturva-hankkeen loppuseminaari 15.-16.5. Mikkelissä: seuraa suorana lähetystä verkossa ti 15.5.2018.(Uutinen)
ia avun tarpeessa olevien ikääntyneiden ihmisten löytämiseksi. Kotiturva-hankkeen loppuseminaari pidetään puolitoistapäiväisenä Mi...

SeniorSurf-teemapäivä(Tapahtuma)
arkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin. SeniorSurf-päivää vietetään valtakunnallisesti Vanh...

Asiakkuus ja ihminen sotessa: Vanhustyö-lehti 2/2018 on ilmestynyt(Uutinen)
Mitä kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja millä tavoin jäsenjärjestöissä valmistaudutaan muutoksiin? Mm. näistä juttuja tuoreessa lehdessä!...

Vanhustyö-lehden teemanumero Työn muutos ja henkilöstö on ilmestynyt!(Uutinen)
Digitalisaatio ja tekoäly vanhustyössä? Entä mistä apua kotihoidon kuormitukseen? Vanhustyö-lehden uusimmassa numerossa käsitellään mm. Vanhus...

Kehittäminen (KIT)(Sivu)
n elämän ja monimuotoisen ikääntymisen tueksi hyviä käytäntöjä ja taitoja sekä tutkittua tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla vastataan toimint...

Materiaali(Sivu)
n tapahtumia ja toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla 7.-14.10.2018. Teemalehden sisältöä on tänä vuonna uudistettu ...

Tietosuojaseloste(Sivu)
aisesti ja huolellisesti eikä tietoa jaeta ilman suostumusta eteenpäin. Henkilökuntamme on perehdytetty tietosuoja- ja tietoturva-asioihin ja ...

Vaikutamme verkostoissa (Sivu)
vaikuttaa monipuolisesti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen osallistumalla lainsäädännön valmisteluu...

Liitto(Sivu)
tettu toimija ja kumppani ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Toimintamuotomme: Vaikuttamis...

Toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset(Sivu)
Tavoitteellista toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi.  VTKL kolmivuotissuunnitelma 2016-2018 Verksamhetsplan för åren_2016–2018 Keskusliit...

Alueohjaaja tukenasi(Sivu)
ata maksuttoman mentorointikäynnin (työnohjauksellinen tapaaminen), jonka voi hyödyntää myös ennen ryhmän alkua mm. etsivän työn suunnitteluun...

Teknologia(Sivu)
nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Hanketta rahoittaa RAY. KÄKÄTE-projektin julkaisut sä...

Adressit(Sivu)
n kehittämistä ja työtä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jäsenyhteisöt voivat tilata adresseja Extranetin kautta jäsenetuhintaan:  ti...

Vanhustenpäivän pääjuhla(Sivu)
altakunnallisen pääjuhlan ikääntyneille ihmisille ja heidän läheisilleen sunnuntaina 6.10.2019 Sodankylässä  yhteistyössä Sodankylän kunnan ja...

Vanhustyön ammattilaisille(Sivu)
ttäiset ihmiset. Se sopii ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön. Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille: Seni...

Lausunnot 2016(Sivu)
uksen esityksestä laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta VTKL:n kommentteja valinnanvapauden laajentamisen valmistelusta Lausu...

Oppaat(Sivu)
Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi Oppaan sähköinen versio löytyy Kotiturva-hankkeen sivuilta ....

Joulukalenteri 2016(Sivu)
parissa — teknologiaa yli ikäpolvien. Suurenna kuvaa klikkaamalla. Luukku1 1 luukku6 luukku17 luukku10 luukku11 luukku16 luukku20 luukk...

Ilmoita SeniorSurf-teemapäivän tapahtumasi(Sivu)
ttää kyseisellä viikolla mikä päivä vaan. Ilmoita meille Vanhustyön keskusliittoon SeniorSurf-päivän tapahtumasi. Kokoamme kaikki Suomen tapah...

Tilaa uutiskirje(Sivu)
uksista ja tapahtumista. Mikäli haluat liittyä postituslistalle, anna tietosi alla olevalle lomakkeelle. VTKL:n uutiskirjeen tilaus...

Viestintäkoordinaattori(Sivu)
tustaidot sidosryhmien ja ikääntyneiden ihmisten kanssa. Työhön sisältyvä tekstin tiivistäminen ja tuottaminen edellyttävät hyvää suomen kiele...

Ystäväpiiri lievittää vanhusten yksinäisyyttä(Uutinen)
n Suomessa hyvin yleistä, ikääntyneistä siitä kärsii yli kolmannes. Vanhustyön keskusliitossa kehitettiin ryhmätoiminnan malli ja koulutusmall...

Sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivä 29.4.2009 (Uutinen)
osallistumaan Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuden teemavuoteen, jota vietetään vuonna 2012. ...

Eettisyys vanhustyössä - seminaarimateriaali(Uutinen)
johtaja Anneli Sarvimäki, Ikäinstituutti [Dokumentti Anneli Sarvimäki (685)] [Dokumentti Sarvimäki (689)] Pu...

Kuntoutuminen kunniaan - vanhustenviikon teema(Uutinen)
kkea haluamme valaa uskoa ikääntyviin ihmisiin itseensä, sanoo toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen. – Kuntoutuminen, kuten moni muukin...

KÄTEVÄ-hanke esiselvitys(Uutinen)
ortti on lyhyt yhteenveto ikääntyneille kehitetyistä tai kehitteillä olevista omatoimista selviytymistä edistävistä teknologiaratkaisuis...

Järjestön toteuttamaa vanhustutkimusta esitellään kansainvälisesti(Uutinen)
styön tutkimusprojekteja. Ikäihmisten yksinäisyyteen, omaishoitoon sekä muistisairaiden käytösoireisiin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankk...

Miten auttaa potilasta, jolla on epilepsiaan liittyviä sopeutumisvaikeuksia?(Uutinen)
Ohjelmassa mm: Mikä on olennaista aivosairaan ihmisen kuntoutuksessa? Dosentti Eeva LeinoMitä muuta tarvitaan kuin lääk...

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta?(Uutinen)
ääasiassa kotona asuville ikäihmisille koko Helsingin alueella. Vapaaehtoiset toimivat juttelu- ja kahviseurana, ulkoilukaverina tai saattajan...

Sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivä 29.4.2010(Uutinen)
si vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden vuodeksi. Lisätietoja: ...

Kotityöpalveluille laatujärjestelmä (Uutinen)
kymmenien ajan aktiivinen ikäihmisten kotipalvelujen tuottaja. Lue lisää laatusertifikaatista ja Suomen Kotipaveluyhdistys ry:stä...

Kehittyvä vanhustyö -seminaari Sipoossa (Uutinen)
/>Keskusteluosuudessa Ikääntyminen nyky-yhteiskunnassa ajatuksia vaihtavat mm. kirjailijat Merete Mazzarella ja Hilkka Olkinuora, kesk...

Kuopion Terve Aikuinen ja Terve Ruoka -messuilta tietoa ja elämyksiä (Uutinen)
Osastolla saa tietoa mm. ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen kehitetystä Ystäväpiiri-toiminnasta sekä sotainvalideille ja veteraaneille...

Luonnos laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta julkaistiin (Uutinen)
altaan palvelujen laatu. Mikäli työntekijä huomaisi tai saisi tietoonsa epäkohdan tai epäkohdan uhan palveluissa, hänen olisi ilmoitettava sii...

Tule keskustelemaan vanhustyöstä Facebookiin! (Uutinen)
duskuntapuolueilta, miten ikääntyminen näkyy puolueen vaaliohjelmassa? Lisäksi puoluejohdolta kysyttiin, millaisen vanhuuden he haluavat itsel...

Kun apu on tervetullutta - VTKL-palvelut Oy:n uudet nettisivut avattiin(Uutinen)
ulevat apuun silloin, kun ikäihmisen voimat eivät enää yksin riitä arjen pyörittämiseen. Yhtiön uudet nettisivut avattiin huhtikuun alussa. Tu...

Turvapuhelimista uusi opas (Uutinen)
essa saatavilla olevia kotikäyttöön soveltuvia turvapuhelimia ja turvapuhelimien kaltaisia laitteita sekä niihin liitettäviä lisälaitteita. Op...

Liikunta hidastaa muistisairaiden toiminnanvajeita(Uutinen)
/> – Muistisairaudet ovat ikääntyneillä henkilöillä merkittävin ja kallein sairausryhmä, joka johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen, avuntarpees...

Apurahoja VTKL:n jäsenyhteisöille(Uutinen)
€ Epilepsiaa sairastavien ikäihmisten kulttuuritoiminnan kehittämiseen• Halikon vanhustenkotiyhdistys ry, Halikko, 2 000 € Muistineuvola...

Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotukset 2012 (Uutinen)
uroa. Uutena avauksena on Ikääntyneen hyvä arki -ohjelma, jonka koordinaattorina Vanhustyön keskusliitto toimii. Keskusliitto haki avust...

Sisarta ei jätetä -kampanja – Ystävyyssinetit myyntiin(Uutinen)
0 yksinäisyyttä kokenutta ikäihmistä. Palautteen mukaan osallistujat ovat kokeneet toiminnan erittäin hyvänä ja suosittelevat sitä kaikille yk...

ILOA ja Aikaa -vanhuspalvelukampanja 2012(Uutinen)
ittajat julkistetaan Hyvä Ikä -messuilla 27.–28.9. Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Samalla JHL on jättänyt jäsenyhdistyksille haasteen...

Pirkko Karjalainen MTV3:n Huomenta Suomessa(Uutinen)
panjasta, kuntavaaleista, ikäihmisistä yhteiskunnan voimavarana, vanhuspalvelulaista sekä yksinäisyydestä. Haastattelu on nähtävissä MT...

Yhdessä vahvempia - tapahtumia vanhustenviikolla(Uutinen)
la järjestetiin runsaasti ikäihmisille suunnattuja tapahtumia ja juhlia kautta maan. Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalain...

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuus omiin palveluihinsa tulee huomioida hankinnan kaikissa vaiheissa (Uutinen)
toteuttamiseen puuttuvat eikä asiaankuuluvista sanktioista ole säädetty, Karvonen-Kälkäjä sanoo. Väitöskirjaa voi tilata Vanhustyön kes...

Vanhuus rokkaa konsertteja vanhustyön hyväksi (Uutinen)
kulttuuritoimintaan, elinikäisen oppimisen tukemiseen ja senioriyhteistyön mahdollistamiseen. Setlementtien seniori- ja vanhustyössä ei pelkä...

Toimintatonneja jaettiin vanhusten virkistystoimintaan(Uutinen)
toiminnan tärkeä merkitys ikäihmisille. Tapahtumat, retket ja yhdessä tekeminen tuottavat hyvää mieltä. Pienelläkin summalla voidaan saada pal...

Lähes kolmesataa Lions-klubia tempaisee äitienpäivän merkeissä (Uutinen)
tyksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Lions-järjestössä on lähes 1,4...

Ministeriöltä materiaalia vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi(Uutinen)
n toimeenpanosta. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki)...

Muistisairaiden kuntoutus hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä(Uutinen)
Tavoite on ollut kehittää ikääntyneen väestön erityistarpeisiin vastaavia kuntoutusmalleja. Tutkimuksessa luotiin turvallinen kuntoutusmalli...

Vielä ehtii ilmoittaa Vuoden vanhusteon!(Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Hakemukset on jätettävä viimeistään torstaina 20.6.2013 klo 16...

Lempeä kosketus – teemapäivä ke 9.10.2013(Uutinen)
malla teemapäivän hoitoja ikäihmisille erikoishinnoin. Iho on ihmisen suurin elin. Ihoa pitää hoitaa kaikissa elämän eri vaiheissa. Ihm...

Habitaressa esillä asumisen esteettömyys(Uutinen)
eja, veteraaneja ja muita ikäihmisiä asunnoissa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa, korjausavustusten hakemisessa ja t...

SeniorSurf-päivä Innopalkintoehdokkaana(Uutinen)
ekniikkaa tehtiin tutuksi ikäihmisille erilaisissa tapahtumissa kautta maan. Kampanjaa koordinoi Vanhustyön keskusliitto ja sen toteuttamiseen...

Apuväline-messut 7.-9.11.2013 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa(Uutinen)
mintaa, joka on toimintaa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Lisäksi osastolla on esillä keskusliiton julkaisuja. Tervetuloa tutust...

Ilmoita Vuoden vanhusteko (Uutinen)
uulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Jätä hakemus viimeistään torstaina 19.6.2013 klo 16 mennessä. Hakemus...

Vanhustyö-lehden teemana Arkityön sisällöt toimiviksi(Uutinen)
e –toimintamalleista sekä ikäteknologiaan liittyvistä kehittämistoimista.Lehden tiivistelmän voi lukea nettisivuiltamme:...

Ministeri Huovinen: Iäkkäät mukaan palvelujen suunnitteluun (Uutinen)
Toivon, että saamme myös ikääntyneet mukaan ideoimaan ja kehittämään juuri heille sopivia palvelumuotoja, jotka auttavat heitä elämään arvoka...

Raha on huono motiivi vanhusten hoitamiseen(Uutinen)
ssa tulee luoda pohja elinikäiseen oppimiseen, vastuuseen oman osaamisensa ylläpidosta ja vastuuseen omista toimista. Hyvällä johtamisella ja...

Palvelua omalla äidinkielellä - Service på eget modersmål (Uutinen)
päivää. On tärkeää, että ikääntyvät ihmiset saavat palvelua omalla äidinkielellään. Vanhustyön keskusliittoon kuuluvista jäsenyhteisöistä...

Peleistä yhteistä tekemistä(Uutinen)
class="">Haastamme kaikki ikääntyvät ihmiset pelaamaan! Pelimuoto ja seura voi olla mitä vaan, voit pelata esimerkiksi tietokoneella naapurin...

Zonta-tuesta merkittävä apu Ystäväpiiri-ryhmien omatoimisiin jatkotapaamisiin(Uutinen)
imerkiksi retkiin, teatterikäynteihin, yhdessä syömiseen ravintolassa, erilaisiin tapahtumiin osallistumiseen sekä ryhmäläisten matkakuluihin...

VTKL HYVÄ-ohjelman mukana Singaporessa(Uutinen)
iosta. Matkan teemana oli ikääntymiseen liittyvät palvelut ja teknologiat...

Joululahjavinkki: ”Lupaan opastaa sinua” (Uutinen)
p>SeniorSurf rohkaisee ikääntyviä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. SeniorSurfia rahoittavat Raha-automaattiyhdistys ja Suomen...

Jouluinen lahjoitus asuntojen korjausneuvontaan(Uutinen)
mintaan, jossa edistetään Ikäkoti kuntoon -kampanjan mukaisten toimien toteuttamista.Lahjoitettava summa on 2 000 euroa...

Vanhustyön keskusliitto ja Omakotiliitto yhteistyöhön(Uutinen)
inneuvontaa Omakotiliiton ikääntyneille jäsenille. Puhelinneuvontaa annetaan Omakotiliiton neuvontanumeron kautta torstaisin klo 13.00-15.00...

Suomenmaa: Vanhustenhoito voi olla myös priimaa(Uutinen)
n leipäpala pois, milloin ikäihminen ei ole päässyt puoleen vuoteen ulos. Näitä uutisia on luettu myös lahtelaisessa Johanna-kodissa.Pa...

Hankintalain kokonaisuudistus lausuntokierroksella(Uutinen)
uttaminen niin, että Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista erityislakina toteutuu...

Aurinkoista kesää!(Uutinen)
kuutta hakeutua työuralle ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämistehtäviin.   ...

Toimintatonnilla perustettiin kasvimaa(Uutinen)
keväällä toimintatonneja ikääntyneiden ihmisten virkistystoimintaan. Toimintastipendit myönnettiin hakemusten perusteella...

Haemme työntekijää SeniorSurf-hankkeeseen(Uutinen)
na on luoda toimintamalli ikääntyneiden ihmisten tietoteknisen osaamisen kehittämiseen vertaisohjauksen avulla. Suunnittelijan tehtävänä...

Mobiiliteknologia voi tuoda vanhusten arkeen helpotusta ja seuraa – ja kunnille säästöjä(Uutinen)
us-, seuranta- ja arviointikäyntejä.Kotihoidon lisäksi mobiiliteknologia voi helpottaa arjen askareissa. Esimerkiksi pankissa...

Arvokas vanhuus II: Moninaisuudella hyvinvointia(Uutinen)
istuvan väestömme? Eloisa ikä -ohjelman Moninaisuusverkoston järjestämää seminaariin Helsingissä 4.11.2015. Seminaarissa kuullaan asiantunt...

Robottiviikko meneillään – robotiikka tuo uutta myös vanhustenhoitoon(Uutinen)
llia teknologian käyttöön ikääntyneiden ihmisen arjessa. Samalla luodaan menetelmiä neuvontaan ja ohjaukseen. SeniorSurf-projektissa kannustet...

Lupaan opastaa sinua -lahjakortti ja opastusvideoita(Uutinen)
>Monet antavat mielellään ikääntyneelle ihmisille lahjaksi tietotekniikkaa, esimerkiksi tabletin. Lahjana se onkin hyvä, mutta lahjaan kannatt...

Jouluinen lahjoitus Vanhustyön keskusliitolle(Uutinen)
Vanhustyön keskusliitolle ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvointia edistävään toimintaan.Lämpimät kiitokset lahjoituksesta!...

Vahvikkeesta ideoita alkutalven virkistykseen(Uutinen)
yhmissä kuin kodeissa eri ikäpolvien välisenä toimintana.  Kirjaesittelyistälöytyy useita uusia oppaita hoivakotien arjen rika...

Kummiopiskelutoiminnasta arjen apu omaishoivaan(Uutinen)
huolehtivat etäältä esim. ikääntyneistä vanhemmistaan. – Tällä kehittämällämme kummiopiskelijatoiminnalla voimme todentaa sen...

Vuoden 2016 ensimmäinen Vanhustyö-lehti on ilmestynyt teemalla Laatu ja omavalvonta.(Uutinen)
ministeriön kansallisesta ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta, jonka väliseminaari pidettiin joulukuussa. Omavalvontasuunnitelmasta se...

Lääke yksinäisyyteen – kovia tuloksia vaikuttavalla ryhmätoiminnalla(Uutinen)
taa muille. – Ja että mikäkö Ystäväpiiri-ryhmässä oli parasta? Se, että tuntui kuin oltaisiin samassa veneessä. Ja sitähän se ystävyys onki...

Kohtaamistaiteen ryhmä antoi iloa ja merkitsi paljon(Uutinen)
kä omaishoitoperheillä ja ikääntyneiden ihmisten kanssa. Taiteen tekeminen on porrastettu niin, että kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan tai...

Aitoja kohtaamisia kahvin äärellä(Uutinen)
issa oloissaan viettävien ikääntyneiden ihmisten kohdalla. – Olen iloinen, että voin olla itse mukana kohtaamassa vanhuksia, joiden elämänkoke...

Uutta Vahvike-aineistopankissa: Sanataidetta ja huoneentauluja(Uutinen)
 Elämän seikkailu ei ikää katso -äänikirja ja siihen ...

Ystäväpiiri-toiminta – lääke yksinäisyyteen(Uutinen)
ynyt toimintamme aikana. Mikä tärkeintä, olemme aidosti pystyneet levittämään ja juurruttamaan tutkitusti hyvää toimintamallia. Malliin satsaa...

Ilmarisen toimintatonneja jaettiin iäkkäiden ihmisten virkistystoimintaan(Uutinen)
rkistävä vaikutus, samoin ikäpolvia yhdistävä toiminta. Aiemmat toimintatonnien saajat ovat palautteissaan kertoneet, miten paljon iloa ja hyv...

Syöpää ei pidä pelätä – sitä voidaan hoitaa myös iäkkäillä ihmisillä(Uutinen)
Tiedon levittäminen myös ikäihmisille itselleen on tärkeää, sanoo pääsihteeri Sakari Karjalainen.Suomen Syöpäyhdistys ry o...

VTKL hakee kehittämisjohtajaa(Uutinen)
tto, VTKL on maan johtava ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien järjestöjen valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorgani...

Vanhuuteen voi varautua(Uutinen)
a Satu Helinin blogi Hyvä Ikä...

Vahvikkeessa ylitetty 100 000 kävijän raja(Uutinen)
miset. Vahvike sopii myös ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön...

Pysy pystyssä liukkaalla!(Uutinen)
at paljon haittaa myös työikäisillä, esimerkiksi poissaoloja töistä. Työmatkalla sattuneista tapaturmista nimittäin suurin osa johtuu kaatumis...

Senioritoiminnan ryhmät alkoivat kokoontua joulutauon jälkeen(Uutinen)
Senioritoiminta järjestää ikääntyneille ihmisille ja omaishoitajille suunnattua ryhmätoimintaa Helsingissä. Ryhmätoiminnat ovat k...

Vahvike-aineistopankin lataukset ylittäneet miljoonan rajapyykin(Uutinen)
ntaa varten ja sopii myös ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön. Tutustu Vahvikkeen aineistoon osoitteessa:&n...

VTKL hakee kahta asuntojen korjausneuvojaa(Uutinen)
e="">Tehtävänä on vastata ikääntyneiden asuntojen korjauksiin liittyvästä suunnittelusta ja neuvonnasta. Toiminta-alu...

Laitilan kirjasto lainaa ideapakettia ryhmille(Uutinen)
asiakaslähtöisyydestä ja ikääntyneiden toiveiden kuulemisesta. Ystäväpiiri-ryhmäläisten toiveesta alkunsa saanut idea on nyt konkreettinen ma...

Senioritoiminnan koulutuksista iloa, innostusta ja oivalluksia(Uutinen)
tekemään tabletille  ikääntyneille soveltuvia pelejä!” Taina suunnittelee jo syksyn viriketuokioita: ”Kerään heiniä, viljaa, puolukkaa ym...

VTKL.fi -sivusto ja liiton sähköpostiosoitteet toimivat jälleen!(Uutinen)
ihin ei saanut yhteyttä, eikä sähköpostiosoitteisiin voinut lähettää viestejä. Nyt vika on korjattu. Huomasit varmaan, et...

Juhlallinen Vanhustenviikon avaus Vanhustenpäivän pääjuhlassa Hämeenlinnan Verkatehtaalla(Uutinen)
ä Vanhustenviikkoa - Ikäpolvet yhdessä, juurensa tuntien, toisiaan tukien...

Auta pysäyttämään huijarit - Kerro tarinasi!(Uutinen)
llista. Ilmiö on erittäin ikävä huijauksen tai huijausyrityksen kohteeksi joutuvan iäkkään ihmisen ja hänen lähipiirinsä näkökulmasta.V...

Laulukirjalahjoitus Ystäväpiiri- ja Senioritoiminnalle(Uutinen)
laulukirjaa.Ikäihmisten hyvinvointihankkeessa tuotetun laulukirjan avulla halutaan tuoda iloa ja virkeyttä niin hoitolaitoksiin...

Haemme korjausneuvojaa Itä-Uudenmaan alueelle(Uutinen)
Tehtävänä on vastata ikäihmisten asuntojen korjauksiin liittyvästä neuvonnasta. Korjausneuvoja avustaa asiakasta korjaustarpeiden kartoitt...

Reijo Tilvis Vanhustyön keskusliiton valtuuston puheenjohtajaksi(Uutinen)
istöön kuuluu runsaat 330 ikääntyneiden ihmisten hyväksi toimivaa kansalais- ja kansanterveysjärjestöä sekä vanhustyötä toteuttavaa yhdistystä...

Ystävyys jatkuu(Uutinen)
täväpiiri-toiminnalle ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Lahjoituksella tuettiin vuosina 2013-2018 Ystäväpiiri-ryhmien omatoimisia...

Vanhustenviikko(Tapahtuma)
tto innostaa järjestämään ikäpolvien välistä toimintaa erityisesti Vanhustenviikolla. Liitto tuottaa kampanjamateriaalin, julisteen ja lehden...

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen päivä(Tapahtuma)
Hinta on 60 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen päivä(Tapahtuma)
Hinta on 60 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen päivä(Tapahtuma)
Hinta on 60 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen päivä(Tapahtuma)
Hinta on 60 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Innostusta ryhmänohjaukseen -vertaistuellinen koulutuspäivä(Tapahtuma)
oteutetaan pienryhmässä, mikä antaa mahdollisuuden vertaistuellisiin keskusteluihin ja voimaantumiseen. Koulutus soveltuu niin ammattilai...

Innostusta ryhmänohjaukseen -vertaistuellinen koulutuspäivä(Tapahtuma)
oteutetaan pienryhmässä, mikä antaa mahdollisuuden vertaistuellisiin keskusteluihin ja voimaantumiseen. Koulutus soveltuu niin ammattilai...

Tekemisen meininkiä ryhmänohjaukseen -vertaistuellinen koulutus(Tapahtuma)
Hinta on 60 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen päivä(Tapahtuma)
Hinta on 60 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen päivä(Tapahtuma)
Hinta on 60 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen iltapäivä(Tapahtuma)
Hinta on 40 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen iltapäivä(Tapahtuma)
Hinta on 40 €/ henkilö, mikä sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalin. Lounas on omakustanteinen. Jos koulutus o...

Kotiturva-hankkeen loppuseminaari/ Mikkelin monitoimijakeskukseen tutustuminen (Tapahtuma)
aman katon alle erilaisia ikääntyneille ihmisille, vammaisille ja omaishoitajille tarkoitettuja palveluita...

Oulu: Hyvinvointia ja voimavaroja iäkkäille pariskunnille -muistisairauden kohdatessa(Tapahtuma)
luun, miten voimme lisätä ikääntyvien pariskuntien hyvinvointia ja voimavaroja muistisairauden kohdatessa. Muistisairaudet ja niiden ennaltaeh...

Ulos ihmisten ilmoille - Valtakunnallinen ikäihmisten ulkoilupäivä 7.10.(Uutinen)
Auta iäkästä ihmistä ulkoilemaan. Toteuta paikallinen ulkoilutapahtuma ja kutsu mukaan yhteistyökumppaneita ja avustajia järjestöistä, julkis...

Konsensuskokous: Ikä ei kavenna itsemääräämisoikeutta (Uutinen)
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestivät helmikuussa monitieteellisen konsensuskokouksen, jonka aiheena oli vanhuuskuo...

Turvallista asumista ikäihmisille(Uutinen)
Studio 55:n aamuohjelmassa keskusteltiin turvallisesta asmisesta ja teknologiasta. Katso Studio55 aamuohjelma 29.9. klo 9.05, Mark...

Hyväntekeväisyyskirja ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen (Uutinen)
Keittiön pelastajat -kirja julkaistiin 26.11. Espoossa Leppävaaran paloasemalla. Kaikki kirjan ruokaohjeet ovat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitok...

Hyvä Ikä - messut, Vaihtelua ryhmänohjaukseen Vahvikkeesta – toiminnallinen koulutusiltapäivä(Tapahtuma)
Antoisa iltapäivä sisältää erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja monipuolista aineistoa ryhmänohjaukseen Vahvike-sivuston (www.vahvike.fi )...

På svenska(Sivu)
Med uppgift att främja äldre människors välbefinnande Kontaktuppgifter Centralförbundet för de gamlas väl är landets strörsta riksomfattande t...

Arkiteknologianeuvonta ja älykodit(Sivu)
Korjausneuvojien arkiteknologiasalkku sekä tietoa muista arkiteknologian neuvontapisteistä ja älykodeista Korjausneuvojilla on käytössään arki...

Tutustu lehteen(Sivu)
Tutustu lehteen Vuoden 2018 pääkirjoituksiin ja Kysy&vastaa -palstaan voi tutustua alla olevien linkkien kautta: Vanhustyö-lehti 1/2017 Osalli...

Olemme jäsenenä(Sivu)
Olemme jäsenenä Aikakauslehtien Liitto Hyvinvointialan liitto  Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry Opintokeskus Sivis Sosiaali- ja terveysjärjes...

Jäsenedut(Sivu)
Jäsenedut Neuvontaa ja ohjausta yksittäistapauksissa Liitto tarjoaa jäsenilleen monenlaista tukea sekä runsaasti toiminnan ja vaikuttamisen ma...

Ystäväpiiri-koulutusten ajankohdat(Sivu)
Koulutusten ajankohdat Ystäväpiiri-ohjaajakoulutukset ja Omahoitovalmennus-koulutus, syksy 2018 Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-ohjaajakoulu...

Omahoitovalmennus-toiminta(Sivu)
Omahoitovalmennus-toiminta varhaisvaiheen muistisairaiden iäkkäiden ihmisten ja heidän puolisoidensa tukemiseksi Vanhustyön ammattilainen tai ...

Kuolevan hyvä hoito -saattohoitohanke(Sivu)
Kuolevan hyvä hoito Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme on valtakunnallinen saattohoidon hanke, jota toteutetaan Yhteisvastuukeräyksen va...

Radiokampanja Vanhustenviikolla(Sivu)
Radiokampanja Vanhustenviikolla Yhteystiedot: Vanhustenviikoksi 2016 tehtiin radiokampanja, joka rohkaisee ja motivoi iäkkäitä ihmisiä tietote...

Utvecklings- och forskningsverksamhet (Sivu)
Utvecklings- och forskningsverksamhet Centralförbundet för de gamlas väls utvecklingsarbete har huvudvikten på förnyelse av verksamhetsrutiner...

Historia(Sivu)
Vanhustenviikon ja -päivän historia Ensimmäinen valtakunnallinen vanhusten teemapäivä järjestettiin 19.9.1954. Päivän pääjuhla pidettiin tuoll...

Videot(Sivu)
Videot Katso täältä kaikkien yhdeksän arkiteknologiavälineen ohjevideot. Yksittäiset ohjevideot: Katso, miten palovaroitin paristokotelolla as...

Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin(Uutinen)
Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 3.4.2009. Tukien tarkem...

Verohallinnon koulutustilaisuuksia(Uutinen)
Yhdistysten ja säätiöiden verotukseen liittyen Verohallinto järjestää valtakunnallisesti koulutustilaisuuksia yhdistysten ja säätiöiden v...

Vapaaehtoiset vuodeosastolla(Uutinen)
Mitä vapaaehtoiset tekevät pitkäaikaishoidon osastolla? Mitä vapaaehtoisten toiminta merkitsee vanhuksille ja vapaaehtoisille itselleen. Muun...

Uusia luottamushenkilöitä Vanhustyön keskusliittoon(Uutinen)
Vanhustyön keskusliitolle valittiin uusi hallitus valtuuston syyskokouksessa perjantaina 20.11.2009. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Helsin...

Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin(Uutinen)
Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 9.4.2010. Tukien ta...

Reilu Palvelu ry vaalii palveluiden laatua sosiaali- ja terveysalalla(Uutinen)
Yksitoista sosiaali- ja terveysalan valtakunnallista järjestöä perusti Helsingissä 16.6.2010 Reilu Palvelu ry:n, jonka tehtävänä on vaalia pal...

Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukuntaan uudet jäsenet (Uutinen)
Valtioneuvosto on asettanut kesäkuussa vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan kolmivuotistoimikaudeksi 10.6.2010–9.6.2013. Neuvotte...

Yhdistyslain muutos voimaan syyskuun alusta(Uutinen)
Uusien säännösten mukaan yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä etäosallistumismahdollisuudesta yhdistyksen kokouksiin. Yhdistyksen tai v...

Maailman mielenterveyspäivä 10.10. - Kilauta kaverille(Uutinen)
Suomen Mielenterveysseura muistuttaa välittämisen merkityksestä maailman mielenterveyspäivänä 10.10. Silloin on hyvä hetki piipahtaa tervehtim...

Toimintatonneilla tukea vanhusten virkistykseen (Uutinen)
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Vanhustyön keskusliitolle myöntämät vuoden 2009 joulukorttivarat on jaettu virkistysstipendeinä jäsen...

Muistisairas tarvitsee kokonaisvaltaista hoitoa(Uutinen)
Muistisairaan hoidon ensisijainen tavoite on potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun tukeminen sairauden kaikissa vaiheissa. Sen toteutuminen v...

Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin(Uutinen)
Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 27.3.2014. Tukien tarke...

MielenMuutos-hanke esittäytyy Espoossa(Uutinen)
MielenMuutos tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksista pidetään avoin tiedotustilaisuus espoolaisille Sellon kirjaston Akseli-salissa maanant...

Muistisairaan potilaan ja hänen puolisonsa omahoitovalmennus (Uutinen)
Tutkimus käynnistyi Vanhustyön keskusliiton koordinoimana alkuvuodesta 2011 ja se jatkuu vuoteen 2014. Tavoitteena on selvittää, voidaanko mui...

Vanhustyön keskusliitto pitää tarpeellisena vanhuspalvelulain säätämistä(Uutinen)
Vanhustyön keskusliitto on jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta laiksi Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalve...

Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät -opas julkaistu(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti on tuottanut oppaan, jossa esitellään vanhustenhuollo...

Muotoilulla uusia ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin(Uutinen)
Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmassa etsitään muotoilun avulla uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka helpottavat ja rikastuttavat ihmis...

Suomalaiset isoäidit leipovat eurooppalaisessa hankkeessa (Uutinen)
Viisitoista suomalaisten isoäitien valmistamaa perinneleivonnaista esitellään eurooppalaisessa Grandma’s Design -hankkeessa. Mukana on isoäite...

Vanhustyön keskusliiton valtuuston syyskokous 22.11.2012(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton valtuusto kokoontui puheenjohtaja Markku Lehdon johdolla 22.11.2012. Valtuusto valitsi liiton hallitukseen kahdeksan j...

Omahoitovalmennuksesta apua muistisairaille ja heidän omaisilleen(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton koordinoimassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa 2011–2014 selvitään Omahoito-ryhmävalmennuksen vaikutuksia muistisair...

Vanhustyön aluefoorumit käynnistyvät(Uutinen)
Vanhustyön aluefoorumit ovat Vanhustyön keskusliiton uusi alueellinen työmuoto, jossa kuullaan ja keskustellaan vanhustyössä juuri nyt ajankoh...

Vanhuspalvelulain toimeenpanon aluekierros alkaa Vaasasta (Uutinen)
Vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi järjestetään alueellisia seminaareja kahdellatoista paikkakunnalla. Ensimmäinen seminaari on ruotsinkiel...

Veteraaniaiheinen museonäyttely esillä vanhustenpäivän pääjuhlan yhteydessä(Uutinen)
Valtakunnallisen vanhustenpäivän juhlan yhteydessä on avoinna pienoisnäyttely sotahistoriasta. Näyttely avattiin Porvoon Taidetehtaalla perjan...

Usein kysyttyjä kysymyksiä vanhuspalvelulaista(Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää aluekierroksen vanhuspalvelulain toimeenpanosta yhteistyössä Kuntaliiton, THL:n, Valviran ja alu...

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kansallinen ehkäisyohjelma 2014–2020 (Uutinen)
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n neljän...

Järjestöjen kokoama sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille(Uutinen)
Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeisiin tuotettu verkkojulkaisu Sosiaaliturvaopas on päivitetty vuoden 2014 tasalle. Opas löytyy net...

Vanhuus pitää ymmärtää elämän kertomuksena(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajan Markku Lehdon kirjoitus Helsingin Sanominen vieraskynässä 22.2.2014. Yksipuoliseksi muuttunut kuva v...

Apua paikalle – Kooste avunpyyntöjärjestelmistä(Uutinen)
KÄKÄTE-projekti on julkaissut uuden oppaan Apua paikalle – Kooste avunpyyntöjärjestelmistä. Opas kokoaa yhteen tietoa avunpyyntöjärjestelmi...

Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin - hakuaika meneillään(Uutinen)
Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 13.10.2014. Tuki...

SeniorSurf kannustaa mukaan vertaisopastajatoimintaan(Uutinen)
Videon on tehnyt Kirjastokaista. "Tämänvuotisen SeniorSurf-kampanjavideon teemana on opastaminen ja yhdessä oppiminen. Haluamme ro...

Vuoden vanhusteko 2014 palkinto Jyränkölän Setlementille: Vapaaehtoistoiminta vanhuksen hyvän ja arvokkaan kuoleman tukena (Uutinen)
Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat Heinolassa toimivan Jyränkölän Setlementin kehittämän vanhusten saattohoit...

Vanhustenpäivän pääjuhla Mikkelissä(Uutinen)
Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Mikkelissä. Vanhustenpäivän pääjuhlaa vietetään tänään Mikkelissä kongressi- ja...

Seminaarisarja esteettömän asumisen kehittämisestä(Uutinen)
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahden kaupunki järjestävät yhteistyössä Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen, Vanhustyön keskusliiton ja Kone His...

Suunnitelmallinen kiinteistönpito luo edellytyksiä esteettömään asumiseen (Uutinen)
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahden kaupunki järjestävät yhteistyössä Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen, Vanhustyön keskusliiton ja Kone His...

”Tarvepyörä pyörii entistä lujempaa, mutta rahapyörä on pysähtynyt”(Uutinen)
Tuoreessa Halo-lehdessä (valtakunnallinen hankintojen ammattilehti) Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin puhuu julkisista hanki...

Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin (Uutinen)
Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 26.3.2015. Tukien tarke...

Onnittelut Turun Lähimmäispalveluyhdistykselle(Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt tunnustuksen 19 vetovoimaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikalle. Työpaikat ovat luoneet...

Vanhusten kotihoito Ylen teemana - keskusliitto mukana haastattelussa(Uutinen)
Vuodenvaihteessa tuli voimaan uusi vanhuspalvelulaki, johon on kirjattu, että vanhusten pitkäaikaista laitoshoitoa vähen...

Uusin Vanhustyö-lehti on ilmestynyt(Uutinen)
Vanhustyö-lehti 2/2015 on ilmestynyt teemalla Kotona eläminen. Lehti antaa monipuolisia aineksia ja näkemyksiä iäkäiden ihmisten kotona elämis...

Kunnat tarjoavat saattohoitoa yhä useammin kotiin(Uutinen)
Ylen 7.5. uutisen mukaan suurten kuntien ohella myös pienemmät ovat innostuneet tarjoamaan sairaaloiden vuodeosastoilla tapahtuvan hoidon vaih...

Seniorit surffaa -nettiopastaja auttaa(Uutinen)
LähiVerkko on käynnistänyt huhtikuussa 2015 uuden pilotin yhteistyössä Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin ja Vanhustyön keskusliiton (VTKL) k...

Oululaiselle Caritas-Säätiölle uusi johtaja(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton jäsenistöön kuuluvan Caritas-Säätiön johtaja Heikki Keränen siirtyy 1.10.2015 alkaen Caritas-Säätiön hallituksen pääto...

Juhannusjuhla Palvelutalo Wilenissä(Uutinen)
Palvelutaloissa juhannusjuhla on usein yksi kesän kohokohtia. Turussa toimiva Palvelutalo Wilen on yksi Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöis...

Iäkkäiden ihmisten hyvinvointi tulee turvata kesähelteillä(Uutinen)
Useimmat odottavat kesältä kauniita kelejä ja sopivaa määrää hellettä. Iäkkäille ihmisille helteistä voi kuitenkin muodostua tukalaa aikaa, ah...

Vanhuuspoliittinen vaikuttaminen keskeistä VTKL:n toiminnassa(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton uusi valtuusto aloitti kolmivuotisen toimikautensa tänään syyskokouksessaan. Liitto panostaa edelleen vahvasti jäsenis...

Kunniamerkkejä keskusliiton jäsenyhteisöjen edustajille(Uutinen)
Tasavallan Presidentti on myöntänyt 6.12.2015 kunniamerkit seuraaville vanhustyössä ansioituneille keskusliiton jäsenyhteisöjen edustajil...

Tunnustusta keskusliiton jäsenyhteisöille vetovoimaisena työpaikkana(Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt tunnustuksen 27 vetovoimaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikalle. Viisi kesk...

Hyvä ja arvokas kuolema kuuluu kaikille, myös iäkkäille ihmisille(Uutinen)
Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme on valtakunnallinen saattohoidon hanke, jota toteutetaan Yhteisvastuukeräyksen varoin v. 2015 – 2017...

Miten ihmisoikeusnormien ja todellisuuden välistä kuilua voisi kaventaa?(Uutinen)
Noin 180 ihmisoikeustoimijaa oli koolla Helsingissä 10.–11.12.2015 Euroopan neuvoston konferenssissa. Vanhustyön keskusliitto osallistui konfe...

Ystäväpiiri kiinnosti Jyväskylän Pelaamossa(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton alueohjaaja Heidi Rytky-Ylinen esitteli Jyväskylän Forumin Pelaamossa perjantaina 12.2. Ystäväpiiri-toimintaa. Tarjoll...

VTKL hakee talous- ja hallintopäällikköä(Uutinen)
Haemme talous- ja hallintopäällikköä tehtävän nykyisen haltijan jäädessä eläkkeelle. Talous- ja hallintopäällikkö muun muassa...

Vuoden vanhusteko 2016 -palkinto haettavana!(Uutinen)
Onko tiedossasi asia, teko tai hanke, joka ansaitsisi Vuoden Vanhusteko -tunnustuksen? Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen...

Keittiön pelastajat(Uutinen)
Keittiön pelastajat on hyväntekeväisyyskirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloasemien ruokakulttuurista.Tilaa kirja omaksi iloksi tai kev...

Runsas kuukausi aikaa hakea Vuoden vanhusteko -palkintoa(Uutinen)
Onko tiedossasi asia, teko tai hanke, joka ansaitsisi Vuoden Vanhusteko -tunnustuksen? Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyh...

Haemme Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajaa Pohjois-Suomen alueelle (Uutinen)
Ystäväpiiri-toiminnan tavoitteena on lievittää ja vähentää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ryhmätoiminnan keinoin. Ryhmiin on tähän mennessä...

Huomioithan iäkkään läheisesi myös kesällä!(Uutinen)
Kesä voi olla monelle iäkkäälle ihmiselle yksinäistä ja tukalaa aikaa, kun muut lomailevat ja kerhot pitävät kesätaukoa. Sosiaalinen aktiivisu...

Toimintatonnilla hyvän mielen pihajuhlat (Uutinen)
Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry järjesti asukkailleen pihajuhlat Ilmarisen ja VTKL:n jakaman toimintatonnin turvin. Juhlista jäi hyvä...

Kymmenen teesiä yksinäisyydestä -radiodokumenttisarja julkistettiin(Uutinen)
Vuosina 2015–2016 toteutettu Suomalaisten yksinäisyys -hanke kokoaa aiheesta kiinnostuneet tutkijat ja toimijat yhteisten kysymysten äärelle H...

Aleksis Kiven päivänä surffattiin nettiin Mikkelissä(Uutinen)
Mikkelin kaupunginkirjastolla kävi maanantaina kova kuhina iäkkäille ihmisille suunnatussa SeniorSurf-tapahtumassa. Tietoiskuihin ja opastukse...

Tiedolla johtaminen Vanhustyö-lehden aiheena(Uutinen)
Vanhustyö-lehti 5/2016 ilmestyi lokakuussa. Tiedolla johtaminen -teeman lisäksi lehdessä kerrataan mm. Jyväskylässä vietetyn Vanhustenpäivän p...

Keittiön pelastajat lahjoittivat 7000 euroa Ystäväpiiri-toiminnalle(Uutinen)
Joulun aikaan yksinäisyyden tunne korostuu monilla. Tunteet ovat silloin pinnassa ja juhlapyhät haluttaisiin jakaa toisten kanssa, pohtii Vanh...

Vanhustyön keskusliiton vaaliteesit kevään 2017 kuntavaaleihin (Uutinen)
Vanhustyön keskusliitto on koonnut vaaliteesit kevään 2017 kuntavaaleja varten. VTKL jäsenjärjestöineen painottaa järjestöjen ja kunt...

Hannakaisa Heikkinen Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajaksi(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja, TtM Hannakaisa Heikkinen. Hän seuraa tehtävässä VTKL:n puheenjoh...

Vanhustyö-lehti 1/2017 on ilmestynyt(Uutinen)
Vuoden 2017 ensimmäinen Vanhustyö-lehti käsittelee yhteisöllisyyttä. Päätoimittaja Satu Helinin pääkirjoituksen Ihminen lääkettä toise...

Haemme talous- ja henkilöstöassistenttia(Uutinen)
Talous- ja henkilöstöassistentti toimii talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon palveluissa, mistä käsin hoidetaan myös IT-palvelut. Liitto...

Haemme toiminnanjohtajaa(Uutinen)
Vastaat liiton toiminnan johtamisesta, taloudesta ja kehittämisestä hallituksen linjausten mukaisesti, muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaymp...

Hyvää kansallista veteraanipäivää!(Uutinen)
Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietetään 27.4.2018 Helsingissä teemalla Kansallinen veteraan...

Vanhustyö-lehden Laatu ja valinnanvapaus -teemanumero on ilmestynyt!(Uutinen)
Kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa huomioidaan asiakasnäkökulma ja kuinka organisaatio kulkee laadun portaita? Entä minkälaisia...

VTKL jakoi vuoden 2018 Toimintatonnit jäsenyhteisöilleen(Uutinen)
Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 24. Tänä vuonna liitto kannusti jäsenyhteisöjään tuomaan esiin toiminta...

Vanhustyö-lehti 5/2018 on ilmestynyt, teemana Yhdenvertaisuus!(Uutinen)
Vuoden viimeinen Vanhustyö-lehti uunista ulos! Pääset tutustumaan lehden sisältöön ...

Ystäväpiiri-koulutus, Turku(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Helsinki kevät 2018(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Hämeenlinna(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Nurmes(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Kuusamo(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Iisalmi(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Helsinki(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Kokkola(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Rauma(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Savonlinna(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Kemi(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Tampere(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Lappeenranta(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Ivalo(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Kuopio(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan iäkkäiden ihm...

Ystäväpiiri-koulutus, Seinäjoki(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja yksinäisyyttä vähentävän i...

Ystäväpiiri-koulutus, Riihimäki(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja yksinäisyyttä vähentävän i...

Ystäväpiiri-koulutus, Mikkeli(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja yksinäisyyttä vähentävän i...

Ystäväpiiri-koulutus, Kajaani(Tapahtuma)
Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja yksinäisyyttä vähentävän i...