Hakutulokset

KÄKÄTE -hankkeen (2010-14) aineistot(Sivu)
KÄKÄTE -hankkeen (2010-14) aineistot KÄKÄTE -oppaita KÄKÄTE -raportit ja tutkimukset KÄKÄTE -projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) oli yhte...

KÄKÄTE-projekti(Sivu)
täjälle kätevä teknologia KÄKÄTE-projekti Hankkeen päämääriä Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto käynnistivät yhtei...

HOPEAMARKKINOILLA puhuttivat teknologia, turvallisuus ja arvokas vanhuus(Uutinen)
nitteluun. Tämä kävi ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) yhdessä VTT:n kanssa järjestämillä HOPEAMARKKINOILLA, joilla keskus...

Teknologia(Sivu)
Teknologia KÄKÄTE – Käyttäjälle kätevä teknologia Teknologia Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteistyössä käynn...

KIRA-foorumi ja KÄKÄTE tutkivat: Asumisen kustannukset huolettavat ikäihmisiä (Uutinen)
listumisen vuoksi. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) ja Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA selvittivät ikään...

Kotiturva-hanke(Sivu)
. Hankkeessa hyödynnetään KÄKÄTE -projektin (Käyttäjälle kätevää teknologiaa -projekti 2010–2014), kokemuksia, tietoja sekä  projektissa tuote...

KÄKÄTE-projekti tutki: Yli 75-vuotiaat jäävät syrjään tietoyhteiskunnasta(Uutinen)
kopuolelle. Tämä käy ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) TNS Gallup Oy:llä teettämästä tutkimuksesta, jossa selvi...

Teknologian avulla hyvää arkea ikäihmisille (Uutinen)
KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen, tammikuu...

Kansantajuista tietoa ja vaihtoehtoja kodin lukitukseen(Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisema Asunnon lukitusopas antaa selkeät ja kattavat perustiedot kodin lukituk...

HOPEAMARKKINAT – Tulevaisuuden teknologiaa ikäihmisten arjen tueksi ja iloksi(Uutinen)
tse ajattelevat siitä? KÄKÄTE-projektin ja VTT:n avoimessa yleisötilaisuudessa keskustellaan asiantuntijoiden johdattelemana kehitteillä ol...

Verkkopalvelut eivät tavoita kaikkia – tarvitaan vaihtoehtoja(Uutinen)
iikkaa. Tämä käy ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja LähiVerkko-projektin yhteisestä tutkimuksesta. TNS Gallupilla te...

Apua paikalle – Kooste avunpyyntöjärjestelmistä(Uutinen)
KÄKÄTE-projekti on julkaissut uuden oppaan Apua paikalle – Kooste avunpyyntöjärjestelmistä. Opas kokoaa yhteen tietoa avunpyyntöjärjestelmi...

Teatteriesitys: Ikäihminen kohtaa teknologian(Uutinen)
KÄKÄTE-projekti ja senioriteatteriryhmä Kutkutus järjestävät teatteriesityksen Ikäihminen kohtaa teknologian Helsingissä Bio Rexissä lauantain...

Ikäihmiset tarvitsevat nykyistä helppokäyttöisempiä automaatteja ja maksupäätteitä(Uutinen)
ät syrjään. Tämä käy ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) tutkimuksesta Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten...

Uusi Turvapuhelinopas auttaa sopivan laitteen hankinnassa (Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa esitellään Suomessa myynnissä olevia kotiin tarkoitettuja t...

Uusi opas helpottaa tietojärjestelmän valintaa vanhuspalveluissa(Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät – Kooste asiakastieto-...

Uusi opas auttaa paikannuslaitteen valinnassa(Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Teknologia avuksi henkilöiden ja asioiden paikantamisessa e...

HOPEAMARKKINAT: Omaishoitajat tarvitsevat tietoa teknologiasta (Uutinen)
lyyn voi edelleen vastata KÄKÄTE-projektin verkkosivustolla: www.ikateknologia.fi > Vastaa kyselyihin > Kysely omaishoitajille. – Muutt...

Puolet 75–80-vuotiaista valmiita maksamaan arkea helpottavasta teknologiasta (Uutinen)
yselytutkimuksesta, jolla KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) selvitti iäkkäiden suomalaisten asumistoiveita ja -tarpeita. Kysely...

Kevythissi parantaa ikäihmisen mahdollisuuksia asua kotona(Uutinen)
ky heikentyisikin. KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa Kevythissi kotiin -oppaassa esitellään vuo...

Ikäihmisten omaishoitoa tukevista teknologisista ratkaisuista ei tiedetä tarpeeksi (Uutinen)
tuminen. Kyselyn toteutti KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset Liiton kanssa. – Tekn...

Nukkuvat tietokonepisteet käyttöön – uudesta oppaasta ideoita toimintaan(Uutinen)
langat käsissään. KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Tietokonepiste toimivaksi – opas...

Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa (Uutinen)
ien kansalaisten elämään? KÄKÄTE‐projektin juhlaseminaarissa Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa 2.12. Vanhalla ylioppil...

Teknologiaa ikäihmisten tarpeisiin (Uutinen)
yön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti). - Erilaista tekniikkaa on jo olemassa, mutta se ei use...

Vanhuspalveluissa teknologialta odotetaan turvaa ja ajanvietettä (Uutinen)
alvelun liiton yhteisessä KÄKÄTE-projektissa tehty selvitys. Noin 140 suomalaiselta vanhuspalveluja tuottavalta yhteisöltä selvitettiin...

Tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta (Uutinen)
KÄKÄTE-projektin uunituoreet julkaisut tarjoavat koottua tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta ja sen käyttäjälähtöisestä kehittämises...

Ikääntyneet tarvitsevat apua pankkiasioiden hoitamisessa (Uutinen)
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) kyselyn mukaan eri-ikäiset ikäihmiset käyttävät erilaisia tapoja laskuja maksaessaan. All...

Vanhuspalvelujen ammattilaiset pitävät teknologiaa tarpeellisena hoitotyössä(Uutinen)
van. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) selvitti vanhuspalveluiden työntekijöiden kokemuksia ikäteknologiast...

Ikäihminen kohtaa teknologian nyt myös DVD:llä(Uutinen)
KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on tuottanut tallenteen senioriteatteri-ryhmä Kutkutuksen esityksestä Ikäihminen koh...

Ikäihmiset kaipaavat heille suunniteltuja pelejä(Uutinen)
tuja digitaalisia pelejä. KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) toteuttaman kyselyn tulokset osoittavat, että ikäihmiset ovat kiinn...

Ikääntyneet tarvitsevat räätälöityä teknologiaa sekä käyttötukea(Uutinen)
spalvelun liiton yhteistä KÄKÄTE-projektia (Käyttäjälle kätevä teknologia), joka alkoi vuonna 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin t...

Uusi verkkosivusto esittelee teknologiaa ikäihmisille(Uutinen)
yhteistyössä käynnistämä KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia). 5-vuotisessa projektissa selvitetään, miten teknologia voi nykyistä...

Vanhustyön keskusliiton messusyksy(Uutinen)
liiton yhteinen projekti KÄKÄTE (Käyttäjälle kätevä teknolgia) järjestää kumpanakin päivänä tietoiskut aiheesta Käyttäjälähtöinen teknologia...

HOPEAMARKKINAT – Miksi senioreiden tarpeet eivät kiinnosta tuotekehittäjiä ja markkinoita?(Uutinen)
spalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) ja VTT. KÄKÄTE-projektin tarkoituksena on järjestää jatkos...

SeniorSurfissa tehdään tietotekniikkaa tutuksi ikäihmisille – teemapäivä 8.10.(Uutinen)
utkimustietoa: KÄKÄTE-prjektin tutkimuksia 2013: Hennariikka Intosalmi, Jaana Nykänen ja Lea Stenberg:...

Ikäteknologian hyvät käytännöt(Uutinen)
ksia tänään julkistetussa KÄKÄTE-raportissa 7/2015 Ikäteknologian hyvät käytännöt. Julkaisun on koonnut Paavo Viirkorpi...

Sähköiset julkaisut(Sivu)
en vaitoskirja-netti indd KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia 2010-2014 )tuottamat oppaat ja raportit ovat ladattavissa ja luettav...

RAY:n avustukset vuodelle 2010 vahvistettiin(Uutinen)
äjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE) -hankkeeseen myönnettiin avustusta 540 000 euroa. Summa jakautuu molempien toimijoiden kesken. Raha-a...

RAY:n avustukset vuodelle 2011 vahvistettiin (Uutinen)
spalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) 540 000 euroa. Valtioneuvosto jakoi raha-automaattiavustuksia...

Vanhusalan keskusjärjestöt yhdessä TERVE-SOS 2011 –tapahtumaan (Uutinen)
maattiyhdistyksen tukema KÄKÄTE-projekti. Sen tavoitteena on tukea teknologian keinoin ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpot...

Turvapuhelimista uusi opas (Uutinen)
KÄKÄTE-projektin tuottama Turvapuhelinopas esittelee Suomessa saatavilla olevia kotikäyttöön soveltuvia turvapuhelimia ja turvapuhelimien...

Tampereen Apuvälinemessuilla viihdytään liikkuen (Uutinen)
spalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) esittäytyy osastolla 402. Projekti järjestää yhteistyössä eri...

Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät -opas julkaistu(Uutinen)
spalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti on tuottanut oppaan, jossa esitellään vanhustenhuollossa käytössä olevia asiakastieto-, toiminnanohj...

Hyvä Ikä -messut tarjoavat liikuntaa ja terveyttä syksyyn (Uutinen)
at perjantaina KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) järjestää perjantaina HOPEAMARKKINAT-keskustelutilaisuuden, tällä ke...

RAY:n avustukset vuodelle 2013 vahvistettiin (Uutinen)
äjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE) -hankkeeseen myönnettiin avustusta 560 000 euroa. Summa jakautuu molempien toimijoiden kesken. Hankkeessa se...

RAY:n avustukset vuodelle 2014 vahvistettiin (Uutinen)
äjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE 2010–2014) -hankkeeseen myönnettiin avustusta 542 000 euroa. Hanketta koordinoi Vanhus- ja lähimmäispalvelun...

Hyvä Ikä -messut Tampereella 25.-26.9.2014 Turvallisia ja esteettömiä asumisratkaisuja ikääntyville (Uutinen)
s laskuun -seminaari sekä KÄKÄTE-projektin Hopeamarkkinat-keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan ikäihmisten, omaisten ja ikäteknologiaa keh...

Vanhustyön keskusliitolla laaja tietotarjonta Hyvä Ikä -messuilla (Uutinen)
Hopeamarkkinat, KÄKÄTE-projekti järjestää nyt viidennen kerran HOPEAMARKKINAT-keskustelutilaisuuden yhteistyössä VTT:n kanssa. Tämän...

Konstikoppa – kiertävä ikäteknologianäyttely lainattavissa Vanhustyön keskusliitosta(Uutinen)
oppa on päivitetty versio KÄKÄTE-hankkeessa tehdystä Konstikopasta, joka on ollut lainattavissa VALLI ry:stä. Konstikoppaa voi edelleen lainat...