Hakutulokset

Eloisa ikä -ohjelma(Sivu)
jo ongelmia kohdanneita.  Eloisa ikä -ohjelma verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja muita paikallisia to...

Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatiolta oppeja järjestöjen yhteiskehittämiseen(Uutinen)
yhteiset foorumit? Kuinka Eloisa ikä -ohjelmassa tehtävä työ kyetään yhdistämään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi?  – Julkaisu on yks...

Uutispaketti iäkkäiden mielenterveydestä(Uutinen)
Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio on tuottanut uutispaketin iäkkäiden mielenterveydestä. Asiantuntijahaastateltavana on...

Oulun eloisat palkittiin TERVE-SOS-kilpailussa(Uutinen)
skusliiton koordinoimassa Eloisa ikä -ohjelmassa mukana olevan Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kehittämä Muistoista musiikiksi -menetelmä on sa...

Erityismainintoja Eloisa ikä -ohjelman arviointipäivillä(Uutinen)
aha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelman arviointipäivillä 30.11.–1.12.2016. Helsingissä on koolla lähes 80 pääosin sosiaali- ja terveys...

Eloisa ikä -hankeväki koolla Helsingissä(Uutinen)
Eloisa ikä -ohjelman starttipäivät kokoaa järjestöissä iäkkäiden parissa kehitystyötä tekevän hankeväen Helsinkiin 22.-23.4.2015. Starttipäivi...

Eloisa ikä -ohjelma: Havaintoja ikääntyneiden ihmisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista hankeaikana(Uutinen)
Eloisa ikä -ohjelman tutkimus julkaisee noin kerran kuukaudessa verkkosivuillaan alustavia havaintoja hankkeisiin osallistuvien ikääntyneiden...

Suomalainen Ikägallup: Vanhuuden ikäraja on nyt määritelty – 72 vuotta(Uutinen)
Muun muassa tämä käy ilmi Eloisa ikä -ohjelman Taloustutkimuksella teettämästä ensimmäisestä Suomalaisesta Ikägallupista, jonka tulokset esite...

Etsivä vanhustyö löytää näkymättömät(Uutinen)
u osana STEAn rahoittamaa Eloisa Ikä -ohjelmaa Vanhustyön keskusliitossa. Nyt julkaistava video on tarkoitettu herättämään keskust...

Eloisa ikä -ohjelma huipentui Juhlaseminaariin Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla 28.11.2017(Uutinen)
lilta Suomea kokoontuivat Eloisa ikä -ohjelmakauden päättäjäisiin Helsinkiin. Päivätilaisuudessa osallistujia oli lähes 170 ja eloisaan iltako...

Eloisa tutkimus: Järjestötoiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä(Uutinen)
ihmisten yksinäisyydestä: Eloisa ikä -ohjelman hanketoimintaan osallistujien yksinäisyyden kokemukset vähenivät. Yksinäisyyttä kokenei...

Eloisa mieli -gallup: Iäkkäille ihmisille oikeus mielenterveyspalveluihin (Uutinen)
liikunnasta. Tässä voisi Eloisa ikä -ohjelman kaltaisilla useiden kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä toteutettavilla hankkeilla olla todelline...

Ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat kuntoon(Uutinen)
liiton koordinoima RAY:n Eloisa ikä -ohjelma ehdottaa toimenpiteiksi iäkkäiden ihmisten mielenterveysasioiden edistämiseksi seuraavaa:...

Mitä on vanhuus -seminaari(Tapahtuma)
Eloisa ikä -ohjelman tutkimus sekä Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry järjestävät yhdessä ikääntymisen tutkimusseminaarin ti 31.10. klo 12 - 1...

RAY:n avustukset vuodelle 2013 vahvistettiin (Uutinen)
aika.fi/" target="_blank">Eloisa ikä -ohjelmaan Ohjelmaan valittiin mukaan 14 hanketta/toimintoa eri puolilta maata. Ohjelmaan on v...

Eloisa ikä - Omat ja yhteisön voimavarat käyttöön(Uutinen)
een: [Dokumentti Eloisa ikä -ohjelma_tiedote (1772)] Tutustu ohjelman nettisivuihin: ...

Tervetuloa pohtimaan ikääntymistä! (Uutinen)
dintoja ikääntymisestä on Eloisa ikä -ohjelmakoordinaation uusi julkaisukanava ikääntymisestä kiinnostuneille. Elo...

Eloisa yhdenvertaisuus -gallup: Vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä enemmän esille  (Uutinen)
aha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmaa koordinoivan Vanhustyön keskusliiton teettämästä mielipidekyselystä, jonka tulokset julkaistiin...

Sähköiset julkaisut(Sivu)
kaisut Muita materiaaleja Eloisa ikä -ohjelma 2012-2017 Ilmeikäs arki -Tutkimus ikääntyneistä ihmisistä järjestöjen kehittämistoiminnassa Ilme...

Eloisa ikä luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle(Uutinen)
tkl.fi Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliiton nettisivuilla sekä Raha-automaattiyhdistyksen...

RAY:n ehdotukset Eloisa ikä -ikäihmisten avustusohjelmaan(Uutinen)
ta: [Dokumentti Eloisa ikä -ohjelma RAY:n avustusesitys (1720)] ...

29.4. on sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivä(Uutinen)
ä Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio sukupolvia yhdistävänä karnevaalina: jos ikä erottaa, toiminta yhdistää! Sukupolvien...

Ikääntyvät tarvitsevat huolenpidon lisäksi arvostusta (Uutinen)
r>Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio ja Suomen Mielenterveysseuran Mirakle-hankkeen Taloustutkimuksella teettämässä tutki...

Vetoomus: Ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat kuntoon(Uutinen)
istetaan huonosti, kertoo Eloisa ikä -ohjelman vanhempi tutkija Marja Saarenheimo Vanhustyön keskusliitosta. Seurauksena on muun m...

Arvokas vanhuus II: Moninaisuudella hyvinvointia(Uutinen)
moninaistuvan väestömme? Eloisa ikä -ohjelman Moninaisuusverkoston järjestämää seminaariin Helsingissä 4.11.2015. Seminaarissa kuullaan as...

Pohjoismainen gerontologiakongressi: Vanhustyön keskusliitto mukana useilla kehittämishankkeilla(Uutinen)
valkonen @ vtkl.fiEloisa ikä -ohjelma: http://bit.ly/1S8JrJxYstäväpiir...

Eloisa ikä tutkimus: Muutoksia yhteisöihin osallistuneiden ja osallistumattomien ihmisten kokemuksissa (Uutinen)
lass="">Lue tutkimuksesta Eloisa ikä -ohjelman sivuilta...

Ikääntyneet ihmiset vapaaehtoisina(Uutinen)
ass=""> kokonaisuudessaan Eloisa ikä -ohjelman sivuilta...

Vuoden ensimmäinen Vanhustyö-lehti on ilmestynyt!(Uutinen)
ina Rantasen haastattelu, Eloisa ikä -ohjelman kiitokset, kumarrukset ja tutkimustulokset. Ja vaikka mitä muuta! Tilaa Vanhustyö-l...

Eloisa ikä -ohjelman käynnistysseminaari pidettiin Helsingissä(Uutinen)
Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -avustusohjelman käynnistysseminaari pidettiin Helsingissä perjantaina 23.3. Vuosiin 2012–2017 ajoittuva...