Hakutulokset

Ryhmätoiminta(Sivu)
Ryhmätoiminta Omaisryhmät omaishoitajille Virkistystoiminta Senioritoiminnan ryhmät kokoontuvat syyskuun alusta toukokuun loppuun. Kesällä ko...

Ikäihmisten yksinäisyys yleistä: Yhteisöllisyyttä hyödyntävää ryhmätoimintaa tarvitaan(Uutinen)
raportin Psykososiaalinen ryhmätoiminta ikäihmisten yksinäisyyden lievittäjänä. Ystäväpiiri-ryhmätoimintaa on kehitetty Vanhustyön keskusli...

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille(Sivu)
ensuu Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan 14 11 2019 Pori Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan Ilmoittaudu koulutuksiin:  Koulutukset ja tapaht...

Mitä Ystäväpiiri-koulutus on? (Sivu)
eista lähtevä Ystäväpiiri-ryhmätoiminta voi tuoda ratkaisun. Yksinäisyyden tunteilla on tutkimuksenkin mukaan yhteyttä myös virheravitsemuksee...

Musiikkiaiheinen opas vapaaehtois- ja ryhmätoimintaan (Uutinen)
en oppaan vapaaehtois- ja ryhmätoimintaan. Opas liittyy Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaan Sävel soikoon -hankkeeseen, jossa pyritään mus...

Sinetöi Ystävänpäivä Ystävyyssinetillä – tue yksinäisten vanhusten ryhmätoimintaa (Uutinen)
kemiseksi. Ystäväpiiri on ryhmätoimintaa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Ystävyyssineteiksi kutsut kirjeensulkijamerkit ovat su...

Hennattuja partoja – Ikääntyvät somalimiehet ryhmätoiminnassa(Uutinen)
in keskusteluihin. Ryhmätoiminta on tarjonnut ikääntyville somalimiehille uusia sosiaalisia suhteita, ystäviä ja kontakteja olemassa ol...

Ystäväpiiri lievittää vanhusten yksinäisyyttä(Uutinen)
sekä saada uusia ystäviä. Ryhmätoiminta koettiin myös hyvänä vaihteluna. ”Nämä tällaiset kerhot olisivat vallan terveydenhoitoa. Masennus ynnä...

Ystäväpiiri-toiminnasta apua ikäihmisten yksinäisyyteen (Uutinen)
nsson. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Toiminta mahdolli...

Tule viihtymään ja virkistäytymään Senioritoiminnan ryhmiin!(Uutinen)
ukunimi@vtkl.fiRyhmätoiminta -sivun laidasta löytyy myös Ideoita kerhoryhmiin 2 vihkonen, joka on nyt päivitetty u...

Ystäväpiiri-ryhmistä apua ikäihmisten yksinäisyyteen – Uusia Ystäväpiiri-ryhmiä perusteilla (Uutinen)
e ikäihmisille suunnattua ryhmätoimintaa. Ystäväpiirissä vanhukset kokoontuvat yhteen turvallisessa ilmapiirissä. Toiminnan sisältöinä ryhmiss...

Vapaaehtoistoimijat tarjoavat aikaansa yksinäisille ikäihmisille Kouvolassa(Uutinen)
keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Ryhmätoiminta on...

Ystäväpiiri-toiminnalla Suomen parhaat verkkosivut (Uutinen)
ussa 2010. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Toiminta mahdolli...

Omahoitovalmennuksesta apua muistisairaille ja heidän omaisilleen(Uutinen)
stui omahoitovalmennuksen ryhmätoimintaan ja puolet vertailuryhmään. Tutkit-tavilla on seurattu mm. muistitoimintoja ja elämänlaatua. O...

Jouluinen lahjoitus Vanhustyön keskusliitolle(Uutinen)
uunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi. Ryhmiin on osallistunut jo yli 7000 ikäihmistä eri puolilta Su...

Jo yli 9000 iäkästä ihmistä osallistunut yksinäisyyttä vähentäviin Ystäväpiiri-ryhmiin(Uutinen)
alle. Ryhmätoimintaa etelästä pohjoiseenJokainen Ystäväpiiri-ryhmä on erilainen ja osallistujiensa näköine...

Hyviä kokemuksia Omahoitovalmennus-ryhmistä(Uutinen)
Omahoitovalmennus-ryhmissä tuetaan iäkkäitä pariskuntia, joiden elämää muistisairaus koskettaa. Keskeinen elementti vaikuttavaksi todetun ryhm...

Päivän takana ovat(Sivu)
idot, opintopiirit ja muu ryhmätoiminta, liikunta, ohjelmallinen toiminta, retket ja hengellinen toiminta, sekä vertaistuelliset ryhmät, vapaa...

Tuotteet ja julkaisut(Sivu)
isarjat sopivat hyvin mm. ryhmätoimintaan, eri sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen, elämäntarinoiden läpikäymiseen sekä muisteluterapiaan. ...

Senioritoiminta(Sivu)
maishoitajille suunnattua ryhmätoimintaa sekä monipuolista virkistys-, kesä- ja tiedotustoimintaa. Lisäksi Senioritoiminta organisoi vapaaehto...

Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-ryhmät(Sivu)
s toivot paikkakunnallesi ryhmätoimintaa ja se ei löydy hakutoiminnolla!...

SeniorSurf-verkosto(Sivu)
idot, opintopiirit ja muu ryhmätoiminta, liikunta, ohjelmallinen toiminta, retket ja hengellinen toiminta, sekä vertaistuelliset ryhmät, vapaa...

Vanhustyön ammattilaisille(Sivu)
me myös virikemateriaalia ryhmätoimintaan. Vahvike -viriketoiminnan aineistopankkia  voivat käyttää erilaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajat se...

Ystäväpiiri-toiminnan taustaa ja tutkimuksia(Sivu)
milloinkaan”. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta palvelutalossa asuvien ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukena. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikor...

Yksinäisyyden tutkimus ja vähentäminen(Sivu)
milloinkaan”. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta palvelutalossa asuvien ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukena. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikor...

Tukea Senioritoimintaan (Uutinen)
ona asuville ikäihmisille ryhmätoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa, mikä tukee monen vanhuksen hyvinvointia. Senioritoiminnan ryhmiin eli e...

Yksilöllisesti räätälöity hoito auttaa sekä masentuneita että muistisairaita ikäihmisiä (Uutinen)
kehittää psykososiaalista ryhmätoimintaa. Kaupungin omia ryhmiä voisi olla sekä palvelukeskuksissa että liikunta- ja kulttuuritoimessa ja jopa...

Ystäväpiiri-toiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä: Vanhustyön keskusliitto panostaa alueellisen toiminnan laajentamiseen(Uutinen)
tamista. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Tutkimusten mukaa...

Zonta International Piiriltä lahjoitus ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen(Uutinen)
avulla. Psykososiaalinen ryhmätoiminta parantaa yksinäisyyttä kokevien hyvinvointia ja vähentää terveyspalveluiden käyttöä. ”Me Suomen...

Suuntana tulevaisuus -aineisto osallistaville ohjaajille(Uutinen)
ioritoiminnan Ryhmätoiminta -sivustolta. ...

Eloisa mieli -gallup: Iäkkäille ihmisille oikeus mielenterveyspalveluihin (Uutinen)
a yhteisöllisyyttä tukeva ryhmätoiminta ja vapaaehtoisten tuki ovat tuiki tärkeitä mielen hyvinvoinnin kannalta. Tässä kohdin korostuu järjest...

Zonta-tuesta merkittävä apu Ystäväpiiri-ryhmien omatoimisiin jatkotapaamisiin(Uutinen)
uunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi. Ystäväpiiri-toimintaa on järjestetty vuodesta 2006 lähtien ja...

Jouluinen lahjoitus Vanhustyön keskusliitolle(Uutinen)
uunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Kiitämme lämpimästi saama...

Pohjoismainen gerontologiakongressi: Vanhustyön keskusliitto mukana useilla kehittämishankkeilla(Uutinen)
Toimintamallin mukaiseen ryhmätoimintaan on osallistunut jo yli 7000 iäkästä ihmistä ympäri Suomea ja palautteen mukaan 98 % osallistujista s...

Senioritoiminnan ryhmät alkoivat kokoontua joulutauon jälkeen(Uutinen)
maishoitajille suunnattua ryhmätoimintaa Helsingissä. Ryhmätoiminnat ovat kaikille iäkkäille ihmisille avoimia ja maksuttomia. Ry...

Väitöskaronkan lahjarahat yksinäisyyden lievittämiseen(Uutinen)
kautta mm. järjestämällä ryhmätoimintaa, tarjoamalla osallistumisen mahdollisuuksia mm. vapaaehtoistoiminnan organisoinnin avulla ja koordino...

Eloisa tutkimus: Järjestötoiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä(Uutinen)
ksilöllisyys. Esimerkiksi ryhmätoiminta houkuttelee erityisesti ulospäin suuntautuneita ja sosiaalisia ihmisiä. Kuitenkin myös vähemmän ulospä...

Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan - vertaistuellinen koulutus Vahvike-aineistopankin materiaaleja hyödyntäen(Tapahtuma)
Vahvike on VTKL:n ylläpitämä kaikille avoin ja maksuton aineistopankki. Se kokoaa yhteen helposti käyttöönotettavaksi eri toimijoiden kehittäm...

Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan - vertaistuellinen koulutus Vahvike-aineistopankin materiaaleja hyödyntäen(Tapahtuma)
Koulutus erilaisia iäkkäitten ihmisten ryhmiä ja päivätoimintaa ohjaaville Koulutuspäivä on toiminnallinen, harjoituksiin painottuva ja u...

Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan - vertaistuellinen koulutus Vahvike-aineistopankin materiaaleja hyödyntäen(Tapahtuma)
Koulutus erilaisia iäkkäitten ihmisten ryhmiä ja päivätoimintaa ohjaaville Koulutuspäivä on toiminnallinen, harjoituksiin painottuva ja u...

Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan - vertaistuellinen koulutus Vahvike-aineistopankin materiaaleja hyödyntäen(Tapahtuma)
Koulutus erilaisia iäkkäitten ihmisten ryhmiä ja päivätoimintaa ohjaaville Koulutuspäivä on toiminnallinen, harjoituksiin painottuva ja u...

Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan - vertaistuellinen koulutus Vahvike-aineistopankin materiaaleja hyödyntäen(Tapahtuma)
Koulutus erilaisia iäkkäitten ihmisten ryhmiä ja päivätoimintaa ohjaaville Koulutuspäivä on toiminnallinen, harjoituksiin painottuva ja u...